Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben Květen Červen

 

Září

1. Zahájení školního roku
   
7.

Dnes se uskutečnila první schůzka Žákovského parlamentu. Tento rok máme posilu a pomocníka ve sportovních akcích - pana učitele Tůmu. Řešili jsme volby, které proběhnou ve 4. a 8. ročníku, sportovní soutěže, akce školy a dobročinné sbírky. Nejbližší soutěžní akci očekávejte už 21. 9.! Podrobné informace upřesní plakát. Těšíme se na spolupráci s novými členy a doufáme, že tento školní rok bude plný společně prožitých akcí.     Natálie Nechutná

   
9. Exkurze - Vojenské lesy, určeno pro žáky 5. a 6. třídy, odjezd v 800 hodin
   
19. Třídní schůzky, začátek v 1600 hodin
   
21. DRAKIÁDA ve 1400 hodin nad Sokolovnou
   
23. Okrskové kolo v malé kopané, žáci 6. - 9. třídy, od 800 hodin na fotbalovém hřišti v Hranicích
   
26. Okrskové kolo v přespolním běhu v Aši
   
27. Pátá třída na dopravním hřišti v Aši
   
27. Beseda se spisovatelkou
   
29. ŠKOLNÍ SPORTOVNÍ POHÁR - "Za zvířátky do pohádky"(čtyřboj: veverka - šplh, klokan - skok přes švihadlo, had - přeplazit lavičku, žába - překonat trasu žabáky
   
29. - 30. Svatováclavský sedmiboj

Zpět

 

 Říjen

12. Besedy prevence - plán akce
12. Slib nových členů žákovského parlamentu
17. Beseda – Rizika a nebezpečí nemoci AIDS,  5. + 6. hod., pro 8. + 9. třídu
19. Stolní tenis - přebor školy, začátek ve 14 hodin ve 2. patře nové budovy
25. Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí - celoškolní projekt
26. - 27. Podzimní prázdniny
28. Státní svátek
31. Halloween

Zpět

 

Listopad

1. Dopravní výchova 4. tř. 800 - 1100 hodin
   
3. Burza škol v Chebu, určeno pro žáky 9. tř., odjezd autobusem v 930 hodin
   
4. Divadelní představení v Besedě - Z pohádky do pohádky, začátek v 900 hodin, vstupné 40 Kč
   
16. Přebor školy ve florbale, v Sokolovně od 1345 hodin, tříčlenné týmy (i smíšené), pro žáky 6. - 9. třídy pořádá parlament
   
16. Mezinárodní den Ekoškol
   
18.. Ředitelské volno
   
21. Třídní schůzky v 1600 a 1630 hodin
   
24. Sálová kopaná v Aši
   
24. Vánoční dílny - pro žáky i jejich rodiče - začátek ve 1400 hodin
   
29. Dopravní výchova 4. tř. 800 - 1000 hodin; 5. tř. 1000 - 1200 hodin
   
30. Beseda: "Budoucí uplatnění Vašich dětí na trhu práce",Vitrážový sál - Muzeum Aš (bývalá hasičárna) - Poštovním náměstí, začátek v 1700 hod
   

Zpět

Prosinec

   
1. Den otevřených dveří od 800 do 1200 hodin
 

Den otevřených dveří nalákal do školy rodiče, prarodiče a předškoláky. Nejvíce rodičů se bylo podívat na výuku svých ratolestí ve třídách 1. stupně. Předškoláci navštívili zookoutek, který jim ukázala paní učitelka R. Benešová. Pak se byli podívat na své kamarády v 1. třídě. Doufáme, že se všem ve škole líbilo.          Hana Levá

   
5. Mikulášská nadílka v 1. třídě
   
8. ŠKOLNÍ SPORTOVNÍ POHÁR - "Malý atlet"; (trojboj: slalom, člunkový běh, veverčí běh - běh se sběrem oříšků)
   
12. Sbírka pro UNICEF - akce žákovského parlamentu
   
13.  Florbal -  okrskové kolo v Aši
   
22. Vánoční tradice a zvyky; 800 - zpívání u vánočního stromečku ve škole, 830 - vánoční dopoledne v Besedě (5. - 9. třída)
   

Zpět

Leden

12. Divadelní představení v Západočeském divadle v Chebu - "Adéla ještě nevečeřela", vstupné 100 Kč, odjezd v 900 hod, 7. - 9. třída
18. Divadelní představení v Západočeském divadle v Chebu - "O pejskovi a kočičce", vstupné 50 Kč, odjezd v 900 hod, 1. - 3. třída
30. 1. - 3. 2. Lyžařský výcvikový zájezd žáků 8. a 9. třídy - Mariánská u Jáchymova
31. Vysvědčení za 1. pololetí - odpolední vyučování odpadá

Zpět

Únor

3. Pololetní prázdniny
14. Přednášky "Recyklohraní" - 1. - 6. třída, 10 Kč na žáka (1.hodinu 1. tř., 2.hodinu 2. tř. atd)
15. Šermířské vystoupení Pernštejni v sokolovně od 1050 hodin, vstupné 45 Kč
18. Rada rodičů pořádá maškarní ples v sokolovně
20. O skřivánka školy - pozvánka    Výsledky
22. Literární soutěž        Výsledkové listiny:  1. kategorie     2. kategorie    3. kategorie
23. ŠKOLNÍ SPORTOVNÍ POHÁR - "Hrátky s míčem"; (trojboj: hod na koš, hod na cíl, driblink)
27. Návštěva planetária v Chebu
28. Halový pětiboj – soutěž 8–členných týmů ZŠ ašského výběžku. Sportovní hala, Geipelova ulice, Aš
28. Masopust

Zpět

Březen

1. Přehazovaná – soutěž max. 6–členných družstev 4. – 9. ročníku ZŠ Hranice. Sokolovna Hranice, 1315 hod.,pořádá žákovský parlament
1. Projekt finanční gramotnost 5. - 9. tř.
3. Pietní akt ve Farském lese
10. Vlajka pro Tibet
15. Recitační soutěž, začátek ve 1430 hodin
23. Netradiční tělocvik 1. třídy
27. Celotýdenního projektu I. stupně "Jak se dělá kniha"
29. Turnaj v sálové kopané  

   

Zpět

Duben

3. Beseda s Policií ČR (činnost policie, dopravní výchova) 1.tř. od 855 hodin, 2. tř. od 1000 hodin
4. Beseda s Policií ČR (činnost policie, dopravní výchova) 4.tř. od 855 hodin, 5. tř. od 1000 hodin
4. 7. tř. prevence - kyberprostor - od 1000 - 1400 hodin
5. Beseda s Policií ČR (činnost policie, dopravní výchova) 3.tř. od 855 hodin
7. Vybíjená - okrskové kolo v Aši
7. Foto    Zápis dětí - pokyny
8. Uklidíme svět
13.

Společné odpoledne pro klienty Domova seniorů v Hranicích

18. Pietní akt
27. ŠKOLNÍ SPORTOVNÍ POHÁR - "Opičí dráha"; zdolávání překážkové dráhy
30. Lampiónový průvod - ve 2030 hodin sraz před školou

Zpět

Květen

 

4. Mc Donald Cup - minikopaná 1. - 5. ročník hoši + dívky - okrskové kolo, Aš
5. Zpč.divadlo v Chebu - "Dva životy pana Perla" - pro 6. a 7. třídu, vstupné 70 Kč, odjezd 845 hodin (autobus hradí KK)
10.

Den matek v Domu pro seniory v Hranicích

11.

McDonald Cup – MINIKOPANÁ PRO ŽÁKY 1. – 5. ročníku OKRESNÍ KOLO

12. Divadelní představení "Povídání, povídání", 1. - 5. třída, v 9 hodin v Besedě, vstupné 40 Kč
17. Den Země
18. Projekt Menu pro změnu
20. Zájezd pro žáky školy, pořádá Rada rodičů    Informace
23.

Botanická zahrada Bečov – 7, 8 a 9. tř.  – odjezd v 8. 00 hod. (60,-Kč/žák, autobus hradí KK)

26.

Farma Kozodoj - 5. a 6. tř. – "O čem mi vyprávělo dřevo v lese" (100,-Kč/žák, autobus hradí KK)

 

Zpět

 

Červen

2. Zpč. divadlo v Chebu „V osm u archy“ (derniéra) – určeno pro 1. a 2. třídu, odjezd v 8.45hodin, dopravu hradí Karlovarský kraj
2. Soustředění pěveckého sboru ve Studánce
6. Setkání Ekoškol v Hazlově
9. Spaní ve škole
13. Výlet 2. třídy
14. Souboj Titánů - akce žákovského parlamentu
15. Schůzka rodičů budoucích prvňáčků
17. Pohádkový les
20. Vojenské lesy a statky Kyselka – zájezd pro 3.tř
21.

Beseda s p. Pospíšilem 10.00 – 7.tř., 10.55 – 8.tř., 11.50 – 9. tř.(2 vyuč.hodiny)

22. ŠKOLNÍ SPORTOVNÍ POHÁR - "Atletický trojboj"; skok daleký, hod míčkem, běh na 50 m
23. Turnaj v přehazované v Aši
23. - 25. Školní výlet 1. třídy      DIPLOM
28. Odevzdání učebnic
27. "Cesta za zdravím" - akce SZdŠ v Chebu pro žáky 6. a 7. třídy - odjezd v 8 hodin  Pozvánka
29. Sportovní den
30. Rozdání vysvědčení; oběd v jídelně 11.00 - 12.00 hodin
1. 7. - 3. 9. H U R Á    P R Á Z D N I N Y  ! ! !

Zpět

 

 

 

Základní škola Hranice   školní rok 2016 - 2017