Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben Květen Červen

 

Září

1. Zahájení školního roku; Prvňáčci
   
15. Okrskové kolo v malé kopané - pořádá naše škola na hřišti TJ Hranice
   
19. Prevence patologických jevů (závislosti, nebezpečí v sociálních sítích, nebezpečí reklamy) - v Besedě, cena 45 Kč/žák
  I. stupeň - "Vítej na palubě" (50 min)     II. stupeň - "Rozum v zastoupení" (50 min)
   
20. Drakiáda - louka za tělocvičnou, začátek ve 14 hodin
   
21. Přespolní běh - okrskové kolo v Aši; zúčastní se družstvo 1. stupně, z 2. stupně družstvo mladších žákyň a družstvo mladších žáků
   
21. Celodenní tělovýchovná vycházka 2. třídy
   
25. Třídní schůzky - začátek v 1600 hodin
   
27. Prezentační akce středních škol pro vycházející žáky - na ISŠ v Chebu
   
29. Ředitelské volno
   
   

Zpět

 

 Říjen

5. Týden knihoven - návštěva žáků 2. třídy v knihovně
10. Dopravní výchova - žáci 5. třídy - 800 -1200 hodin
10. Školní sportovní pohár - "Opičí dráha" - zdolávání překážkové dráhy
18. Přebor ve stolním tenise - Pozvánka   Výsledky
20. Turnaj v přehazované v Aši
25. Projekt - "Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí"
26. - 27. Podzimní prázdniny
31. Dopravní výchova - pro žáky 4. třídy - 800 -1200 hodin

Zpět

 

Listopad

15. Školní turnaj ve florbale              Pozvánka
   
20. Třídní schůzky - začátek v 1600 hodin 1. stupeň, 1630 hodin 2. stupeň
   
20. - 24. Projekt pro žáky 1. stupně - "Řemesla"       Prezentace
   
28. Projekt pro žáky 2. stupně - Finanční gramotnost
   

Zpět

Prosinec

1. Okrskové kolo - halová kopaná v Aši
   
5. Mikulášská nadílka ve 2. třídě
   
6. Hudební výchova trošku jinak - 2. třída
   
8. Sexuální výchova pro děvčata 7. - 9. třídy (MUDr. Matoušek)
   
9. Mikulášská diskotéka v Besedě, 14.00 hod
   
12. Školní sportovní pohár - "Vánoční kapřík" - trojboj - skok přes švihadlo, házení míčem, běh
   
15. Divadelní představení "Popletená pohádka", v Besedě v 9 hodin, pro žáky 1. - 5 třídy, cena 40 Kč
   
15. Beseda s policisty
   
22. Zpěv u vánočního stromku od 8 hodin, vánoční dopoledne v Besedě pro žáky 5. - 9. třídy

Zpět

Leden

23. Divadelní představení v Besedě "Kdo si počká, ten se dočká", pro 1. - 4. třídu, vstupné 40 Kč, začátek v 9 hodin
23. Tělesná výchova 2. třídy v zimě
25. Soutěž "Rozjezdy pro hvězdy" ve školní družině
30. Dopravní výchova pro žáky 1. stupně; 800 - 1000 hodin 4. třída; 1000 - 1200 hodin 5. třída

Zpět

Únor

1. Žákovský parlament vyhlašuje "Dortovou soutěž"  tříd, téma: Příroda
5.

NÁVŠTĚVA PLANETÁRIA. Součástí učiva žáků 5. třídy v předmětu Objevuji svět, je téma Vesmír. Tomuto tématu jsme se intenzivněvěnovali dva měsíce. Sladkou tečkou na závěr byla návštěva Planetária v Chebu. Zde si žáci upevnili získané informace a vše mohli i názorně vidět v pohybu. Akce byla moc pěkná a zdařilá.           R. Benešová, učitelka

8.

Vystoupení skupiny historického šermu "Pernštejni" v  sokolovně, začátek v 800 hod., vstupné 45 Kč

9.

Preventivní besedy s Policií ČR – 6. + 7. tř. – "Trestní právo"; 8. + 9. třída – "Alkohol, drogy"
Tentokrát se policistky zaměřily v 6. a 7. třídě na téma trestní odpovědnost a v 8. a 9. třídě proběhly besedy na téma drogy a drogová závislost. Snad se naši žáci z besed poučí.

19. Školní kolo recitační soutěže, začátek ve 1400 hodin
19. Ruční práce ve školní družině
20. Školní sportovní pohár - "Chci být Tarzanem" - trojboj -  šplh, hod na cíl, skok z místa
26. Pěvecká soutěž "Hranický skřivánek", začátek ve 1400 hodin v učebně hudební výchovy
27. Hudební pořad "My hrajeme skvěle", Karlovy Vary, začátek v 900 hodin, vstupné 50 Kč, pro žáky 6. a 7. třídy, autobus hradí kraj, odjezd bude upřesněn
27. 5. ročník Ašského OVOV halového pětiboje; zpráva

Zpět

Březen

2. Pietní akt ve Farském lese
2. Den otevřených dveří naší školy, od 8 do 12 hodin      Pozvánka       Předškoláci ve škole
14. Soutěž v přehazované - akce školního parlamentu - začátek ve 14 hodin v tělocvičně
14. Divadelní představení v divadle v Karlových Varech - "ZřídloVřídlo" pro žáky 3., 4., 6. a 7. třídy, vstupné 50 Kč (dopravu hradí kraj), odjezd v 9 hodin
19. Divadelní představení v AKS v Aši "Puss in boots" pro žáky 4. a 5. třídy
20. Výstava loutek, Marktredwitz, muzeum Egerland, odjezd v 10.30 hod.
28. Exkurze do elektrárny Tisová, žáci 7. - 9. třídy
29. Velikonoční odpoledne v domově pro seniory

   

Zpět

Duben

6. Zápis do 1. třídy, stará budova - 1300 - 1630 hodin     Kritéria zápisu              ***  SEZNAM  PŘIJATÝCH ***
10. Druháci na návštěvě v knihovně
10. Školní sportovní pohár - "Cesta kolem světa" - kruhový trénink
17. Dopravní výchova pro 5. třídu;  MěDDM v Aši od 830 - 1200 hodin
18. Pietní akt - 3. - 6. třída + žákovský parlament; ve 12 hodin
18. Loutkové divadlo "Kopecký"; v Besedě v 10 hodin, 1. - 5. třída, vstupné 50 Kč
18. Přebor školy ve vybíjené pro žáky 4. - 7. třídy, pořádá žákovský parlament, začátek ve 1345 hodin
20. Den Země
23. Třídní schůzky - začátek v 1600 hodin
30. Ředitelka školy vyhlašuje ředitelské volno podle zákona č. 561/2004 Sb.
30. Lampiónový průvod, sraz před školou ve 2030 hodin

Zpět

Květen

 

2. Fotografování tříd - od 8 hodin
3. Výsadba aleje stromů
7. Ředitelka školy vyhlašuje ředitelské volno podle zákona č. 561/2004 Sb.
11. Beseda pro žáky 1. stupně- ZOO Plzeň
11. Vystoupení pěveckého sboru ke Dni matek v domě seniorů
14. Čápi v družině
14. Lesní pedagogika - Andělská Hora - exkurze 5. třídy
18. Divadelní představení "Pepo, tak už dost", od 9 hodin pro 1. - 5. třídu v Besedě, vstupné 40 Kč, divadlo M+M
24. Zájezd do Valče, odjezd v 8 hodin, 8. a 9. třída, cena 60 Kč (autobus hradí KK)
24. - 25. Projekt dopravní výchova na 1. stupni

 

Zpět

 

Červen

1. Botanická zahrada Bečov – 6. + 7. třída
1. "Překonej své hranice"
4. Divadlo v Besedě "Založení Československé republiky", začátek v 11 hodin, vstupné 45 Kč, pro žáky 4. - 7. třídy
4. Setkání Ekoškol
6. Venkovní víceboj - akce školního parlamentu
6. Výlet 4. třídy
7. "Poldíkův den", od 9 do 11 hodin v Aši, určeno pro žáky 5. třídy
12. Koncert v Karlových Varech "Letem světem", pro žáky 1. - 5. třídy, cena 50 Kč, odjezd v 9 hodin (autobus hradí KV kraj)
   
12. Školní sportovní pohár - "Atletický trojboj" -  skok daleký, hod míčkem, běh na 50m
13. Prevence PO,  v požární zbrojnici od 10 do 11 hodin, pro žáky 1. - 4. třídy
22. Akademie; v 10 hodin generální zkouška, hlavní vystoupení v 17 hodin        Pozvánka
25. Vyhodnocení soutěže "Školní sportovní pohár"
28. Sportovní den - geocaching

Zpět

 

 

 

Školní rok 2017 - 2018