Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben Květen Červen

 

Září

1. Zahájení školního roku; Prvňáčci
   
15. Okrskové kolo v malé kopané - pořádá naše škola na hřišti TJ Hranice
   
19. Prevence patologických jevů (závislosti, nebezpečí v sociálních sítích, nebezpečí reklamy) - v Besedě, cena 45 Kč/žák
  I. stupeň - "Vítej na palubě" (50 min)     II. stupeň - "Rozum v zastoupení" (50 min)
   
20. Drakiáda - louka za tělocvičnou, začátek ve 14 hodin
   
21. Přespolní běh - okrskové kolo v Aši; zúčastní se družstvo 1. stupně, z 2. stupně družstvo mladších žákyň a družstvo mladších žáků
   
21. Celodenní tělovýchovná vycházka 2. třídy
   
25. Třídní schůzky - začátek v 1600 hodin
   
27. Prezentační akce středních škol pro vycházející žáky - na ISŠ v Chebu
   
29. Ředitelské volno
   
   

Zpět

 

 Říjen

5. Týden knihoven - návštěva žáků 2. třídy v knihovně
10. Dopravní výchova - žáci 5. třídy - 800 -1200 hodin
10. Školní sportovní pohár - "Opičí dráha" - zdolávání překážkové dráhy
18. Přebor ve stolním tenise - Pozvánka   Výsledky
20. Turnaj v přehazované v Aši
25. Projekt - "Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí"
26. - 27. Podzimní prázdniny
31. Dopravní výchova - pro žáky 4. třídy - 800 -1200 hodin

Zpět

 

Listopad

15. Školní turnaj ve florbale              Pozvánka
   
20. Třídní schůzky - začátek v 1600 hodin 1. stupeň, 1630 hodin 2. stupeň
   
20. - 24. Projekt pro žáky 1. stupně - "Řemesla"       Prezentace
   
28. Projekt pro žáky 2. stupně - Finanční gramotnost
   

Zpět

Prosinec

1. Okrskové kolo - halová kopaná v Aši
   
8. Sexuální výchova pro děvčata 7. - 9. třídy (MUDr. Matoušek)
   
9. Mikulášská diskotéka v Besedě, 14.00 hod
   
12. Školní sportovní pohár - "Vánoční kapřík" - trojboj - skok přes švihadlo, házení míčem, běh
   
15. Divadelní představení "Popletená pohádka", v Besedě v 9 hodin, pro žáky 1. - 5 třídy, cena 40 Kč
   
22. Zpěv u vánočního stromku od 8 hodin, vánoční dopoledne v Besedě pro žáky 5. - 9. třídy

Zpět

Leden

Zpět

Únor

20. Školní sportovní pohár - "Chci být Tarzanem" - trojboj -  šplh, hod na cíl, skok z místa

Zpět

Březen

   

Zpět

Duben

10. Školní sportovní pohár - "Cesta kolem světa" - kruhový trénink
23. Třídní schůzky - začátek v 1600 hodin

Zpět

Květen

 

 

Zpět

 

Červen

12. Školní sportovní pohár - "Atletický trojboj" - trojboj - skok daleký, hod míčkem, běh na 50m
22. Akademie

Zpět

 

 

 

Základní škola Hranice