Žáci 7. třídy se zapojili do projektu s názvem „Mládež pro udržitelný život“ který byl podpořen z programu Erasmus. Celý projekt podporuje Středisko ekologické výchovy SEVER.

Nejprve se žáci setkali s lektorem a zabývali se životem našeho města. Společně hledali hezká, ale i ošklivá místa ve svém okolí. Pak tato místa navštívili a vyfotografovali. Z fotografií vytvořili prezentaci, kterou představili na společném setkání s vedením Města.

SETKÁNÍ S VEDENÍM MĚSTA

V rámci projektu Mládež pro udržitelný rozvoj si žáci 7. třídy připravili prezentaci mapující hezká, ale i ošklivá místa v naší obci. Jedním z úkolů bylo seznámit s touto prezentací i vedení obce. Proto jsme požádali pana starostu o schůzku. Ta se uskutečnila 7. prosince 2017 v místní knihovně. Žáci představili panu starostovi svou prezentaci a pak následovala debata, na níž pan Picka objasnil žákům stanovisko Městského úřadu v Hranicích k jednotlivým problémům. Domnívám se, že setkání bylo velmi přínosné, jelikož si žáci uvědomili, že všechno nejde tak rychle, jak si představují, že vše stojí opravdu hodně peněz a také úsilí, že jednání bývají časově náročná.

R. Benešová, EVVO koordinátorka

 

VÝBĚR MÍSTA A PLÁN PRACÍ

Pak bylo potřeba vybrat si jedno místo, které můžeme vylepšit. Společně jsme vybrali Husův park. Tento park vysadili v roce 2014 naši žáci za přispění Nadace Partnerství. Bylo vysazeno celkem 14 lip. Park je hezký, ale chybí mu keřové patro, a to jsme se rozhodli vylepšit. Nejprve jsme vytvořili návrhy a plánky výsadby. Pak bylo nutné vybrat vhodné druhy keřů, cibulovin a také laviček, kterými chceme park doplnit. Vše jsme vždy konzultovali s vedením školy i vedením Města. O pomoc jsme museli požádat naše deváťáky, protože na některé práce ještě nemáme dostatek sil a také zkušeností. Například deváťáci museli vykopat dlažební kostky z hromady hlíny a také vykopat drny z trávníku.  Vše bylo připravené, a tak jsme objednali a nakoupili vše potřebné, aby mohl nastat Akční den.

 

 

AKČNÍ DEN

Ten vypukl v pátek 11. května. Sedmáci naložili nářadí a keře na kolečka a vyrazili směr Husův park. Děvčata si vzala gumové paličky a zabudovala dlažební kostky, aby neprorůstala tráva. Pak kluci navozili hlínu a společně provedli srovnání terénu. Následovalo napnutí netkané textilie a vysazení keřů. Nakonec bylo nutné vysypat mulčovací kůru, aby neprorůstal plevel. Mezi tím kluci museli rozvozit a dosypat hlínu k již dříve vysazeným lípám, jelikož došlo k poklesnutí terénu a nebylo to pěkné. V září musíme ještě vysadit kolem stromů cibule narcisů. Park naše úpravy zvelebily, vypadá opravdu moc pěkně.