Ředitel školy : PhDr. Levá Hana
Zástupce ředitele : Mgr. Štěpán Vojtěch
Výchovný poradce : Mgr. Tůma Jiří
Drogový preventista, EVVO koordinátor : Mgr. Benešová Radmila
ICT koordinátor : Mgr. Pulkert Jiří
   
Třídní učitelé :  
I. třída Mgr. Šnajdrová Marcela
II. třída Mgr. Rusiníková Jaromíra
  Asistent pedagoga - Landová Jitka
III. třída  Mgr. Žibrická Dana
  Asistent pedagoga - Škola Irena (od 7. 11. 2017)
IV. třída Mgr. Štěpán Vojtěch
V. třída Mgr. Pulkertová Dáša
VI. třída                        Mgr. Tůma Jiří

VII. třída      

Mgr. Benešová Radmila
VIII. třída Mgr. Kábová Vladimíra
IX. třída Kovaříková Helena
   
Bez třídnictví : Mgr. Berkovcová Helena

    

Mgr. Janousch Eva
  Mgr. Štěpánová Lada
Dorotovičová Markéta
  Mgr. Pulkert Jiří
   
Vychovatelka : Ševčíková Pavlína
Hospodářka : Kárníková Iva
 
Školník : Ganz Ladislav