Ředitel školy : PhDr. Levá Hana
Zástupce ředitele : Mgr. Štěpán Vojtěch
Výchovný poradce : Mgr. Tůma Jiří
Drogový preventista, EVVO koordinátor : Mgr. Benešová Radmila
ICT koordinátor : Mgr. Pulkert Jiří
   
Třídní učitelé :  
I. třída Mgr. Šnajdrová Marcela
II. třída Mgr. Rusiníková Jaromíra; od 3. 1. 2018 Mgr. Tůma Jiří
  Asistent pedagoga - Landová Jitka
III. třída  Mgr. Žibrická Dana
  Asistent pedagoga - Škola Irena (od 7. 11. 2017)
IV. třída Mgr. Štěpán Vojtěch
V. třída Mgr. Pulkertová Dáša
VI. třída                        Mgr. Tůma Jiří; od 3. 1. 2018 Ing. Ševčík Martin

VII. třída      

Mgr. Benešová Radmila
VIII. třída Mgr. Kábová Vladimíra
IX. třída Kovaříková Helena
   
Bez třídnictví : Mgr. Berkovcová Helena

    

Mgr. Janousch Eva
  Mgr. Štěpánová Lada
Dorotovičová Markéta
  Mgr. Pulkert Jiří
   
Vychovatelka : Ševčíková Pavlína
Hospodářka : Kárníková Iva
 
Školník : Ganz Ladislav