Vedení školy    
Ředitelka PhDr. Levá Hana                  354 599 959 - 60   hana.leva@skolahranice.eu
Zástupkyně ředitelky Mgr. Štěpán Vojtěch     354 599 959 vojtech.stepan@skolahranice.eu
Výchovný poradce Mgr. Tůma Jiří jiri.tuma@skolahranice.eu
Drogový preventista Mgr. Benešová Radmila radmila.benesova@skolahranice.eu
ICT koordinátor Mgr. Pulkert Jiří jiri.pulkert@skolahranice.eu
   
Hospodářka Kárníková Iva                   354 599 959 iva.karnikova@skolahranice.eu
     
Třídní učitelé     
I. třída Mgr. Šnajdrová Marcela marcela.snajdrova@skolahranice.eu
II. třída Mgr. Tůma Jiří, asistentka Landová Jitka jiri.tuma@skolahranice.eu
III. třída Mgr. Žibrická Dana, asistentka Škola Irena dana.zibricka@skolahranice.eu
IV. třída Mgr. Štěpán Vojtěch vojtech.stepan@skolahranice.eu
V. třída Mgr. Pulkertová Dáša dasa.pulkertova@skolahranice.eu
VI. třída Ing. Ševčík Martin martin.sevcik@skolahranice.eu
VII. třída Mgr. Benešová Radmila radmila.benesova@skolahranice.eu
VIII. třída Mgr. Kábová Vladimíra vladimira.kabova@skolahranice.eu
IX.  třída  Kovaříková Helena helena.kovarikova@skolahranice.eu
     
Bez třídnictví    
Mgr. Štěpánová Lada lada.stepanova@skolahranice.eu
Mgr. Berkovcová Helena helena.berkovcova@skolahranice.eu
  Mgr. Pulkert Jiří jiri.pulkert@skolahranice.eu
  Dorotovičová Markéta marketa.dorotovicova@skolahranice.eu
Vychovatelka Ševčíková Pavlína pavlina.sevcikova@skolahranice.eu

 

 

Zpět