III.

1.hodina 2.hodina 3.hodina 4.hodina 5.hodina 6.hodina

třída

800-845 855-940 1000-1045 1055-1140 1150-1235 1245-1330
Pondělí Čj M Čj Os Tv  
Úterý Čj M Aj Čj A A
Středa Čj Os Hv Aj Tv  
Čtvrtek Čj M Aj Os    
Pátek Čj M Os Čj A  

 

Vysvětlivky Vyučující
Čj

Český jazyk a literatura

Žibrická Dana
M Matematika Žibrická Dana
Os Objevuji svět Žibrická Dana
Hv Hudební výchova Žibrická Dana
A Ateliér Žibrická Dana
Tv Tělesná výchova Žibrická Dana
Aj Anglický jazyk Dorotovičová Markéta

 

                           Třídní učitelka:  Mgr. Žibrická Dana, asistentka pedagoga Škola Irena DiS. (od 7. 11. 2017)

                           Kmenová třída III. tř. v patře staré budovy

    Pokud chcete zanechat vzkaz třídní učitelce ( omluvení žáka, dohodnutí schůzky, ... ) nebo jinému učiteli,
klikněte zde 

 

Vybrat jinou třídu        Zpět na Úvodní