IV.

1.hodina 2.hodina 3.hodina 4.hodina 5.hodina 6.hodina

třída

800-845 855-940 1000-1045 1055-1140 1150-1235 1245-1330
Pondělí Aj Čj M A Os  
Úterý Čj M Hv Os Tv  
Středa Čj Aj M A Čj  
Čtvrtek Čj Aj Os Tv Os  
Pátek Čj M Os A Čj  

 

Vysvětlivky Vyučující
Čj

Český jazyk a literatura

Štěpán Vojtěch
Aj

Anglický jazyk

Berkovcová Helena
M Matematika Štěpán Vojtěch
Os Objevuji svět Berkovcová Helena, Šnajdrová Marcela
Hv Hudební výchova Levá Hana
A Ateliér Janousch Eva/ Ševčíková Pavlína
Tv Tělesná výchova Tůma Jiří;  od 3. 1. 2018 Martin Ševčík

 

                           Třídní učitel:   Mgr. Štěpán Vojtěch

                           

                           Kmenová třída IV. tř. v přízemí staré budovy

    Pokud chcete zanechat vzkaz třídnímu učiteli (omluvení žáka, dohodnutí schůzky, ... ) nebo jinému učiteli,
klikněte zde 

 

Vybrat jinou třídu        Zpět na Úvodní