IX.

0.hodina 1.hodina 2.hodina 3.hodina 4.hodina 5.hodina 6.hodina   7.hodina 8.hodina

třída

700-745 800-845 855-940 1000-1045 1055-1140 1150-1235 1245-1330   1400-1445 1450-1535
Pondělí   VkZ Nj F Čj D      
Úterý   Tvd Čj M Z Aj VkO   Inf Vt
Středa   Ch Čj Env M Aj Tvh      
Čtvrtek   M Čj Nj D F Z   Pčd,h Pčd,h
Pátek Tvh Ch Aj M Vv Ev Tvd      

                       

Předmět   Vyučující
Český jazyk Čj Dorotovičová Markéta
Anglický jazyk Aj Janousch Eva, Berkovcová Helena
Německý jazyk Nj Štěpánová Lada
Dějepis D Dorotovičová Markéta
Výchova k občanství VkO Kovaříková Helena
Výchova ke zdraví VkZ Benešová Radmila
Zeměpis Z Kovaříková Helena
Matematika M Pulkert Jiří
Přírodopis Benešová Radmila
Fyzika F Pulkert Jiří
Chemie Ch Benešová Radmila
Výtvarná výchova Vv Pulkertová Dáša
Výtvarné techniky Vt Pulkertová Dáša
Praktické činnosti Benešová Radmila
Tělesná výchova Tv Kovaříková Helena, Tůma Jiří
Informatika Inf Pulkert Jiří
Ekologická výchova Ev Benešová Radmila
Environmentální výchova Env Benešová Radmila

 

                           Třídní učitelka:    Kovaříková Helena
                                               

                           Kmenová třída IX. tř. v prvním patře nové budovy (učebna zeměpisu)

 

Pokud chcete zanechat vzkaz třídní učitelce (omluvení žáka, dohodnutí schůzky, ... ) nebo jinému učiteli,
klikněte zde 

     Vybrat jinou třídu     Zpět na Úvodní