IX.

0.hodina 1.hodina 2.hodina 3.hodina 4.hodina 5.hodina 6.hodina   7.hodina 8.hodina

třída

700-745 800-845 855-940 1000-1045 1055-1140 1150-1235 1245-1330   1400-1445 1450-1535
Pondělí   VkZ Nj F Čj D      
Úterý   Tvd Čj M Z Aj VkO   Inf Vt
Středa   Ch Čj Env M Aj Tvh      
Čtvrtek   M Čj Nj D F Z   Pčd,h Pčd,h
Pátek Tvh Ch Aj M Vv Ev Tvd      

                       

Předmět   Vyučující
Český jazyk Čj Dorotovičová Markéta
Anglický jazyk Aj Janousch Eva, Berkovcová Helena
Německý jazyk Nj Štěpánová Lada
Dějepis D Dorotovičová Markéta
Výchova k občanství VkO Kovaříková Helena
Výchova ke zdraví VkZ Benešová Radmila
Zeměpis Z Kovaříková Helena
Matematika M Pulkert Jiří
Přírodopis Benešová Radmila
Fyzika F Pulkert Jiří
Chemie Ch Benešová Radmila
Výtvarná výchova Vv Pulkertová Dáša
Výtvarné techniky Vt Pulkertová Dáša
Praktické činnosti Benešová Radmila
Tělesná výchova Tv Kovaříková Helena, Tůma Jiří; od 3. 1. 2018 Ševčík Martin
Informatika Inf Pulkert Jiří
Ekologická výchova Ev Benešová Radmila
Environmentální výchova Env Benešová Radmila

 

                           Třídní učitelka:    Kovaříková Helena
                                               

                           Kmenová třída IX. tř. v prvním patře nové budovy (učebna zeměpisu)

 

Pokud chcete zanechat vzkaz třídní učitelce (omluvení žáka, dohodnutí schůzky, ... ) nebo jinému učiteli,
klikněte zde 

     Vybrat jinou třídu     Zpět na Úvodní