V.

1.hodina 2.hodina 3.hodina 4.hodina 5.hodina 6.hodina

třída

800-845 855-940 1000-1045 1055-1140 1150-1235 1245-1330
Pondělí Čj Aj M Čj Os  
Úterý Čj M Os Čj M  
Středa M Tv Aj Os Hv  
Čtvrtek Aj Čj A A Čj  
Pátek M PsP Čj Os Tv  

 

Vysvětlivky Vyučující
Čj Český jazyk Štěpánová Lada
Aj Anglický jazyk Berkovcová Helena
M Matematika Pulkertová Dáša
Os Objevuji svět Benešová Radmila, Kábová Vladimíra
Hv Hudební výchova Levá Hana
A Ateliér Pulkertová Dáša
Tv Tělesná výchova Tůma Jiří; od 3. 1. 2018 Ševčík Martin
PsP Práce s počítačem Pulkertová Dáša

 

                           Třídní učitel:  Mgr. Pulkertová Dáša

                           Kmenová třída V. tř. v přízemí staré budovy

    Pokud chcete zanechat vzkaz třídní učitelce ( omluvení žáka, dohodnutí schůzky, ... ) nebo jinému učiteli,
klikněte zde 

 

Vybrat jinou třídu        Zpět na Úvodní