VI.

1.hodina 2.hodina 3.hodina 4.hodina 5.hodina 6.hodina

třída

800-845 855-940 1000-1045 1055-1140 1150-1235 1245-1330
Pondělí M Čj Aj Hv Tvh
Úterý Aj Čj Z M D Tv d
Středa Tv h Čj Aj F D Hv
Čtvrtek Čj M VkO
Pátek Tv d M Z Inf Vv Vv

 

Předmět   Vyučující
Český jazyk Čj Kábová Vladimíra
Anglický jazyk Aj Dorotovičová Markéta
Matematika M Tůma Jiří; od 3. 1. 2018 Ševčík Martin
Dějepis D Kábová Vladimíra
Výchova k občanství VkO Janousch Eva/ Kábová Vladimíra
Zeměpis Z Kovaříková Helena
Přírodopis Benešová Radmila
Fyzika F Tůma Jiří; od 3. 1. 2018 Ševčík Martin
Hudební výchova Hv Levá Hana
Výtvarná výchova Vv Pulkertová Dáša
Pracovní činnosti Tůma Jiří; od 3. 1. 2018 Ševčík Martin
Tělesná výchova Tv Berkovcová Helena, Tůma Jiří; od 3. 1. 2018 Ševčík Martin
Informatika Inf Pulkert Jiří

 

                           Třídní učitel:  Mgr. Tůma Jiří; od 3. 1. 2018 Ing. Ševčík Martin

                           Kmenová třída VI. tř. ve druhém patře nové budovy (učebna matematiky)

    Pokud chcete zanechat vzkaz třídnímu učiteli (omluvení žáka, dohodnutí schůzky, ... ) nebo jinému učiteli,
klikněte zde 

 

Vybrat jinou třídu        Zpět na Úvodní