VII.

1.hodina 2.hodina 3.hodina 4.hodina 5.hodina 6.hodina   7.hodina 8.hodina

třída

800-845 855-940 1000-1045 1055-1140 1150-1235 1245-1330   1400-1445 1450-1535
Pondělí Aj M F Čj D Tv h/Inf d      
Úterý M Nj Hv Z Tv d   Pč d Pč d
Středa Tv h F Čj Vv Vv Aj      
Čtvrtek M Čj Nj Aj D   Pč h Pč h
Pátek Tv d/Inf h Čj M VkO Z VkZ      

 

Předmět   Vyučující
Český jazyk Čj Kábová Vladimíra
Anglický jazyk Aj Dorotovičová Markéta
Německý jazyk Nj Štěpánová Lada
Matematika M Tůma Jiří; od 3. 1. 2018 Ševčík Martin
Dějepis D Kábová Vladimíra
Výchova k občanství VkO Benešová Radmila
Výchova ke zdraví VkZ Benešová Radmila
Zeměpis Z Kovaříková Helena
Přírodopis Benešová Radmila
Fyzika F Pulkert Jiří
Hudební výchova Hv Levá Hana
Výtvarná výchova Vv Pulkertová Dáša
Praktické činnosti Janousch Eva /Štěpánová Lada, Tůma Jiří; od 3. 1. 2018 Ševčík Martin
Tělesná výchova Tv Berkovcová Helena, Tůma Jiří; od 3. 1. 2018 Ševčík Martin
Informatika Inf Pulkert Jiří

 

                           Třídní učitelka:  Mgr. Benešová Radmila

                           Kmenová třída VII tř. v prvním patře nové budovy (učebna přírodopisu)

    

Pokud chcete zanechat vzkaz třídnímu učiteli ( omluvení žáka, dohodnutí schůzky, ... ) nebo jinému učiteli,
klikněte zde 

 

Vybrat jinou třídu        Zpět na Úvodní