VIII.

0.hodina 1.hodina 2.hodina 3.hodina 4.hodina 5.hodina 6.hodina   7.hodina 8.hodina

třída

700-745 800-845 855-940 1000-1045 1055-1140 1150-1235 1245-1330   1400-1445 1450-1535
Pondělí   M Čj Aj F Hv      
Úterý   Tvd M N Čj Aj Ch   Vt Inf
Středa   Aj M D Čj Tvh      
Čtvrtek   Čj Ch F Z Vv VkZ   Pč d,h Pč d,h
Pátek Tvh D M Ev Nj VkO Tvd      

 

Předmět   Vyučující
Český jazyk Čj Dorotovičová Markéta
Anglický jazyk Aj Dorotovičová Markéta
Německý jazyk Nj Štěpánová Lada
Dějepis D Kábová Vladimíra
Výchova k občanství VkO Kábová Vladimíra
Výchova ke zdraví VkZ Benešová Radmila
Zeměpis Z Kovaříková Helena
Matematika M Pulkert Jiří
Přírodopis Benešová Radmila
Fyzika F Pulkert Jiří
Chemie Ch Benešová Radmila
Hudební výchova Hv Levá Hana
Výtvarná výchova Vv Pulkertová Dáša
Výtvarné techniky Vt Pulkertová Dáša
Praktické činnosti Janousch Eva/Kovaříková Helena, Tůma Jiří; od 3. 1. 2018 Ševčík Martin
Tělesná výchova Tv Kovaříková Helena,Tůma Jiří; od 3. 1. 2018 Ševčík Martin
Informatika Inf Pulkert Jiří
Ekologická výchova Ev Benešová Radmila

 

                           Třídní učitelka:   Mgr. Kábová Vladimíra  

                           Kmenová třída VIII tř. v přízemí nové budovy (učebna dějepisu)

Pokud chcete zanechat vzkaz třídní učitelce ( omluvení žáka, dohodnutí schůzky, ... ) nebo jinému učiteli,
klikněte zde 

 

Vybrat jinou třídu        Zpět na Úvodní