Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben Květen Červen

 

Září

1. Zahájení školního roku.  Prvňáčci
První školní den je vždy velká událost. Zejména pro ty, kteří jdou do školy úplně poprvé. Naše prvňáčky přišly přivítat kromě pana starosty a paní ředitelky i zástupkyně Žákovského parlamentu, ty nejpovolanější a nejzkušenější – děvčata z IX. třídy. Popřály jim, aby se jim ve škole líbilo, aby získali samé pěkné známky a hlavně aby měli hezké zážitky.
                                                                                                                                                         Za Žákovský parlament Dana Žibrická
   
15. Hledání pokladu - akce Rady rodičů
   
18. Koncert v Besedě, 1. stupeň od 10 hodin, 2. stupeň od 11 hodin, vstupné 50 Kč   Foto
   
21. Malá kopaná - okrskové kolo, začátek v   8 hod;  hoši 6. -9. ročníku; hřiště TJ Hranice
   
24. Třídní schůzky 1. stupeň od 1630 hodin, 2. stupeň od 1600 hodin
   
25. Kašpárek jde do světa - 1. soutěž "Školního sportovního poháru"- zdolávání překážkové dráhy
   
26. Drakiáda - akce školního parlamentu    Pozvánka
   
27. Hudební pořad v Besedě, 1. + 2. tř. od 8 hodin, 3. + 5. tř. od 9 hodin, 6. - 9. tř. od 10 hodin, vstupné 40 Kč
   

Zpět

 

 Říjen

11. - 14. Akce 72 hodin
16. Dopravní výchova pro 5. třídu, MěDDM Sluníčko v Aši, od 830 hodin
17. Přebor školy ve stolním tenise   Zpráva        Pozvánka     
24. - 26

      Školní projekt "100 let republiky"  
Žáci ve skupinách, do kterých se sami přihlásili podle témat, budou pod vedením učitelů zjišťovat informace k 100 letům republiky. Své poznatky budou prezentovat v Besedě dne 26. 10. 2018 od 9. hod. Jednotlivé oblasti budou střídány dobovými scénkami a hudbou. Protože zde budou přítomni všichni žáci školy, prezentace bude pouze pro ně a pro pozvané představitele města (prostorové důvody). Kolem 11.00 hod. (čas není přesně stanoven, je jen odhadnut) by se mělo přejít ke školní jídelně, kde se společně zasadí lípa srdčitá – Strom svobody
.                                                                                                                                                   Hana Levá, ředitelka školy

29. - 30. Podzimní prázdniny

Zpět

 

Listopad

   
2. Projekt "Ochrana člověka za mimořádných událostí" - 1. - 5. třída
   
8. Výtvarná soutěž "Pohádkový nový rok"
   
9. Projekt "Ochrana člověka za mimořádných událostí" - 6. - 9. třída
   
19. Třídní schůzky 1. stupeň 16 hodin, 2. stupeň 1630 hodin
   
21. Florbalový turnaj - akce školního parlamentu
   
27. Jak Křemílek a Vochomůrka běhali s větrem o závod - 2. soutěž "Školního sportovního poháru"- běžecký trojboj
   
28. Projekt vánoční dílny         Pozvánka
   
28. Každý rok se naše škola zapojuje do celosvětové sbírky na UNICEF. Letos budou peníze použity na pomůcky a vybavení škol. Do sbírky se můžete zapojit 28. 11. 2018 při Vánočních dílnách a 29. 11. – 30. 11. 2018 vždy ráno před vyučováním ve vestibulu školy. Plakát
   
29. "Módní přehlídka" ve školní družině

Zpět

Prosinec

5. Zdobení vánočního stromečku před školou
   
6. Soutěž v plavání
   
8.

Mikulášská diskotéka v Besedě, pořádá Rada rodičů

   
12. Vánoční zpívání pro seniory - 10 hodin - pěvecký sbor
   
14. Vánoční vystoupení pro sponzora Heinz Glas Decor - pěvecký sbor - 18 hodin v Sokolovně
   
14. Pohádka "Žerty s čerty", v Besedě od 9 hodin, vstupné 40 Kč, 1. - 5. třída
   
21. Vánoční tradice a zvyky - 8 hodin - zpěv u vánočního stromku ve škole; další program ve třídách, 2. stupeň v Besedě
   
   

Zpět

Leden

16. Školní kolo recitační soutěže, začátek ve 14 hodin
27. - 31. Školní lyžařský výcvik v Novém Městě u Jáchymova pro žáky 8. a 9. třídy

Zpět

Únor

1. Pololetní prázdniny
4. Zahájení plaveckého výcviku 1. - 4. třídy
16. Maškarní ples v "Sokolovně", začátek ve 14 hodin, pořádá Rada rodičů
18. - 22. Jarní prázdniny
25. Hranický skřivánek, začátek ve 14 hodin v učebně hudební výchovy
26. Škola Ferdy mravence - 3. soutěž "Školního sportovního poháru" - trojboj pro chytré hlavičky

Zpět

Březen

   

Zpět

Duben

30. Kouzla vodníka Česílka - 4. soutěž "Školního sportovního poháru" - kouzelný čtyřboj

Zpět

Květen

 

 

Zpět

 

Červen

18. Krtek všeuměl a kočička čiperka - 5. soutěž "Školního sportovního poháru" - atletický trojboj

Zpět

 

 

 

Základní škola Hranice