Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben Květen Červen

 

Září

1. Zahájení školního roku.  Prvňáčci
První školní den je vždy velká událost. Zejména pro ty, kteří jdou do školy úplně poprvé. Naše prvňáčky přišly přivítat kromě pana starosty a paní ředitelky i zástupkyně Žákovského parlamentu, ty nejpovolanější a nejzkušenější – děvčata z IX. třídy. Popřály jim, aby se jim ve škole líbilo, aby získali samé pěkné známky a hlavně aby měli hezké zážitky.
                                                                                                                                                         Za Žákovský parlament Dana Žibrická
   
15. Hledání pokladu - akce Rady rodičů
   
18. Koncert v Besedě, 1. stupeň od 10 hodin, 2. stupeň od 11 hodin, vstupné 50 Kč   Foto
   
21. Malá kopaná - okrskové kolo, začátek v   8 hod;  hoši 6. -9. ročníku; hřiště TJ Hranice
   
24. Třídní schůzky 1. stupeň od 1630 hodin, 2. stupeň od 1600 hodin
   
25. Kašpárek jde do světa - 1. soutěž "Školního sportovního poháru"- zdolávání překážkové dráhy
   
26. Drakiáda - akce školního parlamentu    Pozvánka
   
27. Hudební pořad v Besedě, 1. + 2. tř. od 8 hodin, 3. + 5. tř. od 9 hodin, 6. - 9. tř. od 10 hodin, vstupné 40 Kč
   

Zpět

 

 Říjen

16. Dopravní výchova pro 5. třídu, MěDDM Sluníčko v Aši, od 830 hodin
17. Přebor školy ve stolním tenise     Pozvánka
24. - 26 Školní projekt "100 let republiky"
29. - 30. Podzimní prázdniny

Zpět

 

Listopad

27. Jak Křemílek a Vochomůrka běhali s větrem o závod - 2. soutěž "Školního sportovního poháru"- běžecký trojboj
   

Zpět

Prosinec

   
   

Zpět

Leden

Zpět

Únor

26. Škola Ferdy mravence - 3. soutěž "Školního sportovního poháru" - trojboj pro chytré hlavičky

Zpět

Březen

   

Zpět

Duben

30. Kouzla vodníka Česílka - 4. soutěž "Školního sportovního poháru" - kouzelný čtyřboj

Zpět

Květen

 

 

Zpět

 

Červen

18. Krtek všeuměl a kočička čiperka - 5. soutěž "Školního sportovního poháru" - atletický trojboj

Zpět

 

 

 

Základní škola Hranice