O projektu Analýza Plán činností, EVVO plán Hodnocení žáků ZOO koutek

 

 

    EKOŠKOLA 

 

Jedná se o mezinárodní projekt spojující environmentální výchovu ve škole s konkrétními praktickými kroky, které vedou k její ekologizaci. Žáci jsou plně zapojeni do celého procesu plánování, rozhodování a vlastní realizace všech činností v projektu. Ekoškola je mezinárodně uznávaný proces certifikace, při kterém školy získávají prestižní světové ocenění, titul Ekoškola. Tento projekt organizuje sdružení TEREZA, se kterým spolupracujeme již řadu let.

Realizace projektu Ekoškola

Cílem projektu Ekoškola je posun od teoretické výuky environmentální výchovy ve škole ke skutečným činnostem zaměřeným na ekologizaci školy a ochranu a zlepšení životního prostředí v jejím okolí.

Sedm kroků k Ekoškole:

 
 • Založení pracovního týmu ekoškoly

 • Analýza ekologického stavu školy

 • Plán činností

 • Monitorování a vyhodnocování

 • Environmentální výchova ve výuce

 • Informování a spolupráce

 • Ekokodex

 

 
   

 

Ekotým

 • Mgr. Radmila Benešová, koordinátorka, učitelka 2. stupně

 • PhDr. Hana Levá, ředitelka školy

 • Mgr. Jaromíra Rusiniková, učitelka 1. stupně

 • Tadeáš Michalčík, Šimon Schmied, žáci 2. třídy

 • Laura Marie Pěnkavová, Adam Svozil, žáci 3. třídy

 • Ellen Melanie Pešková, Michal Nový, žáci 4. třídy

 • Agáta Vláčilová, Jakub Amrich, žáci 5. třídy

 • Adéla Nemčeková, Zuzana Špinarová, žákyně 6. třídy

 • Eva Bláhová,  Martin Landa, žáci 7. třídy

 • Kateřina Černíková a Stanislava Bláhová, žákyně 8. třídy

 • Jiří Bílý a Dominik Štugel, žáci 9. třídy

 

 

 

 

EKOKODEX

J    Neplýtváme surovinami

Třídíme odpad

Pořádáme Den Země

Staráme se o zvířata

Vysazujeme rostliny a stromy

J    Zlepšujeme prostředí školy a okolí

J    Šetříme elektřinou, vodou a plynem

J    Pečujeme o prameny

 

 

Zpět


Analýza naší školy 2017/2018

Analýzu provedou žáci naší školy společně s učiteli. Každá třída provede analýzu ve svém oboru.

 

Vnitřní a vnější prostředí školy – 5. a 9. třída

Klady :

+        ve škole je spousta zeleně, o kterou se starají žáci a p. učitelka Benešová

+        žáci se starají o okolí školy, sázejí stromy a keře, uklízejí, vysazují okrasné keře

+        staráme se o zeleň ve škole i okolí školy

+        výborné prostředí uvnitř školy – nástěnky, ZOO koutek, květiny, výtvarné práce žáků, herní koutky

+        kladné hodnocení výzdoby tříd

+        dosadili jsme keře na svah za školou

+        sehnali jsme peníze na vybudování Venkovní učebny

+        ve vestibulu školy je přehledná tabule s plánkem školy pro snadnou orientaci, jsou zde výrobky žáků a rostliny

+        žáci mohou trávit přestávky na chodbách, v herních koutcích se stoly na ping-pong a stolní fotbal, či na dvoře školy

+        máme školní zahradu, vytvořili jsme plán obnovy a postupně ho realizujeme

+        na zahradě pěstujeme zeleninu, okrasné rostliny, bylinky

+        trávu ze zahrady sušíme na seno pro zvířátka ze ZOOkoutku

+        na zahradu jsme instalovali hmyzí domečky a pítka

+        v okolí školy i na zahradě máme instalované ptačí budky, o které se staráme

+        na budovu školy jsme přimontovali budky pro rorýsy

+        vybudovali jsme Dendrologickou stezku a budujeme Geologickou stezku v okolí školy

+        spolupracujeme s Městským úřadem na projektech Alej, Místo setkávání a pomáháme při rozvoji zeleně ve městě

+        v jedné ptačí budce máme nainstalovanou webkameru na pozorování ptáků 

 

Zápory :

-          mohli bychom vymyslet a vyrobit hry pro žáky

-          nemáme pítka na chodbách

-          nemáme hřiště pro mladší žáky

-          chybí lavičky na posezení před školou

-          nemáme nástěnku pouze pro žáky

 

 

Odpady – 4. a 8. třída

Klady :

+        třídíme odpady – papír, plast, organický odpad, baterie, drobný elektroodpad, kovy, PET víčka, sklo, zářivky, tonery

+        máme vybudován dostatečný počet míst na třídění odpadu i ve sborovně, ředitelně či v kabinetech

+        máme venkovní kontejnery na tříděný odpad

+        máme vybudovaný kompost na biologický odpad

+        žáci se sami starají o odnos separovaného odpadu

+        žáci ve škole ani v okolí školy neodhazují odpadky

+        nepoužíváme výrobky na jedno použití a nakupujeme velká balení

+        používáme výrobky z recyklovaných materiálů (papíry, toaletní papír)

+        používáme šmíráky

+        snažíme se kopírovat oboustranně

+        některé odpady využíváme ve škole při hodinách výtvarné a pracovní výchovy (papíry, víčka od PET lahví, trubičky od toaletního papíru)

+        nemáme ve škole automaty, které jsou zdrojem obalů na jedno použití

+        víme, co se děje se separovaným odpadem a tato místa jsme navštívili

+        zapojili jsme se do projektu Recyklohraní

+        organizujeme sběrové akce – papír, elektroodpad

+        víme, kolik škola vyprodukuje směsného odpadu

+        klesá množství vyprodukovaného směsného odpadu

+        staráme se separaci a likvidaci nebezpečného odpadu (zářivky, baterie, tonery…)

+        odhalujeme v okolí Hranic černé skládky a v rámci Dne Země je likvidujeme

+        pořádáme Dny Země zaměřené na likvidaci odpadu ve městě a okolí

+        škola neodebírá propagační letáky či katalogy

 

Zápory :

-          neorganizujeme bazárky

 

 

Voda – 3. a 7. třída

Klady :

+        šetříme vodou

+        sledujeme spotřebu vody ve škole

+        na zalévání používáme dešťovou vodu

+        víme o ohřevu teplé vody ve škole

+        máme cirkulační okruh teplé vody, díky kterému nám teče teplá voda téměř okamžitě

+        používáme čisticí prostředky bez fosfátů

+        učitelé i provozní zaměstnanci vědí, co nesmí vylévat do odpadu

+        vyměnili jsme staré vodovodní baterie za pákové

+        víme a sledujeme spotřebu vody na osobu

+        víme kolik je na škole WC, vodovodních baterií klasických a pákových

+        staráme se o čistotu vod ve městě a okolí

+        kohoutky a toalety jsou okamžitě opravovány

+        víme, odkud bereme pitnou vodu

+        klesá spotřeba vody na osobu

+        na prvním stupni proběhla rekonstrukce toalet, byly instalovány taolety se dvojím splachováním

 

Zápory :

-          WC mají pouze klasické splachování v budově 2. stupně

-          nevíme, jaká je spotřeba vody v pracovních dnech, o víkendu a během prázdnin

-          nevíme, jaký podíl na spotřebě vody mají třídy, WC

 

 

Energie – 2. a 6. třída

Klady :

+        školu vytápíme plynem

+        žáci sledují a zapisují 1x týdně spotřebu elektrické energie, plynu a vody

+        nenecháváme spotřebiče ve stand-by modu

+        nově nakupované spotřebiče vybíráme tak, aby měli nejnižší spotřebu energie

+        nepřetápíme, teplotu ve škole snižujeme na víkendy a prázdniny

+        teplota ve třídách je mezi 21 – 22°C

+        teplota v šatnách je mezi 16 - 17°C

+        teplou vodu ohříváme plynem, a to na optimální teplotu 45⁰C

+        postupně se daří vyměňovat stará dřevěná okna na plastová

+        větráme krátce a intenzivně

+        ve škole se nikde nesvítí nepřetržitě, šetříme elektřinou

+        svítíme zářivkami

+        část klasických žárovek se podařilo vyměnit za kompaktní

+        žáci vědí o vytápění školy i o spotřebě elektřiny

+        škola má energetický audit

+        po škole jsou umístěny vývěsky připomínající zhasínání či šetření vodou

+        ve škole není nápojový či jídelní automat

+        vytápění je řízeno automaticky podle venkovní teploty i podle zkušeností pana školníka

+        měříme teplotu ve třídách, na chodbách, v ředitelně a u paní hospodářky

+        v místnostech, které používáme pouze zřídka je vypnuté topení

+        město Hranice podalo žádost o dotaci na výměnu oken, zateplení a novou fasádu naší školy

+        zapojili jsme se do projektu Ekologická stopa školy

+        u plastových oken využíváme rekuperaci

+        po odchodu ze tříd či chodeb žáci i učitelé zhasínají světlo

+        v místnosti, kde je umístěn bojler na vodu je teplo

+        na radiátorech jsou termostatické ventily

+        okolo radiátorů jsou kryty pouze tam, kde je to nutné z bezpečnostního hlediska

+        víme kolik je na škole zářivek, žárovek a kompaktních zářivek

+        spočítali jsme, kolik stojí vytápění m² podlahové plochy za rok

+        vyměnili jsme hlavní vchodové dveře a již jimi neproudí do školy chladný vzduch

+        za topení jsme instalovali izolační desky

+        nakupujeme elektrospotřebiče se spotřebou A+, A++

+        vyměnili jsme osvětlení v jedné třídě (70 zářivek za 27)

+        teplou vodu ohříváme centrálně plynovým kotlem, nepoužíváme jiný zdroj ohřevu vody

+        máme zateplenou školu, stěny i střechu

+        všechna okna na škole jsou plastová a nedochází k úniku tepla

 

Zápory :

 

 

DOPRAVA – žáci 7. třídy

Klady:

+        67% žáků se dopravuje do školy pěšky nebo na kole

+        17% žáků se dopravuje do školy autobusem a urazí za týden 1 200 km

+        16% žáků dopravují do školy autem rodiče

+        70% zaměstnanců se do školy dopravuje pěšky nebo na kole

+        20% zaměstnanců se dopravuje do školy autobusem

+        10% zaměstnanců dojíždí do školy autem

+        zmapovali jsme nebezpečná místa při cestě do školy

+        již je zpracovaná projektová dokumentace na stavbu chodníků, které naši žáci označili za nebezpečné a upozornili na to MěÚ

+        jízdní řády autobusů navazují na konec vyučování

+        zastávka autobusu je pod školou

+        ekologická stopa z dopravy žáků školy je 1,82 gha

+        ekologická stopa z dopravy zaměstnanců školy je 0,56 gha

+        na prvním stupni probíhá každoročně několikadenní projekt Dopravní výchova

+        před školou je dopravní hřiště

+        spolupracujeme s Policií ČR na besedách o Dopravní výchově

+        vybudovali jsme kryté stání na kola děti dojíždějících do školy na kole

+        žáci v rámci projektu Nadace Partnerství Bezpečně do školy zajistili vznik projektové dokumentace na vybudování přechodu  pro chodce před školou

 

Zápory :

-          chybí přechod pro chodce před školou, toto místo musí projít 78% žáků školy

-          nezapojujeme se do oslavy Dne mobility 22. září

-          nespočítali jsme, kolik škodlivých látek vznikne při cestách z a do školy za týden

 

SPOTŘEBA POTRAVIN

Klady:

+        hodně žáků si pěstuje doma vlastní potraviny – ovoce, zeleninu, bylinky

+        většina žáků upřednostňuje sezónní ovoce a zeleninu

+        většina žáků jí čerstvé ovoce a zeleninu

+        většina rodin jí čerstvě vařené jídlo, málo jí mražených jídel a polotovarů

 +        hodně žáků snídá doma

+        málo žáků navštěvuje fast-foody

+        hodně žáků umí uvařit lehká jídla

+        většina rodin nevyhazuje potraviny

+        většina žáků svačí

+        jsme zapojeni do programu Ovoce do škol

+        klesl počet žáků svačících chipsy a energy drinky

 

Zápory :

-        většina rodin nenakupuje u výrobců nebo farmářů

-        většina rodin kupuje potraviny podle ceny

-        nenakupujeme lokální potraviny

-        nekupujeme potraviny se slevou v pomačkaném obalu

-        jíme moc masa

-        ke svačinám mají hlavně žáci 2. stupně málo ovoce a zeleniny

 

 

Zpět


 

PLÁN ČINNOSTÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2017 / 2018

Plán činností je jádrem celého projektu, který se skládá ze čtyř témat : voda, odpady, energie a vnitřní a vnější prostředí školy. Každá třída na druhém stupni si vzala na starost jedno téma a na jeho realizaci pracuje.

DLOUHODOBÉ ÚKOLY EKOŠKOLY

ENERGIE

·         rekonstrukce elektroinstalace a výměna osvětlení ve třídách

·         výměna plechových radiátorů za ploché

·         rekonstrukce topení a instalace termoventilů na 1. stupni

 

VODA

·         výměna starých WC za WC s dvojím splachováním na 2. stupni

·         zvýšit využití dešťové vody na zalévání

·         snižovat množství spotřebované vody ve škole

 

ODPADY

·         postupně snižovat množství směsného odpadu vyprodukovaného školou

·         organizovat sběrové akce

·         propagace míst na tříděný odpad

·         vést žáky k předcházení vzniku odpadů

 

PROSTŘEDÍ ŠKOLY

 

 


 

HLAVNÍ ÚKOLY EKOŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2017 / 2018

ENERGIE

·         snížit spotřebu elektrické energie ve škole motivací žáků

·         sledovat spotřebu plynu po zateplení nové budovy

·         sledovat teplotu v různých částech školy a porovnat s loňským rokem

·         vyrobit cedulky - zhasínej

 

VODA

·         účastnit se projektu KHS Cheb Význam vody pro člověka a přírodu

·         inspirovat žáky k většímu šetření vodou nejen ve škole

 

·         více využívat dešťovou vodu na zalévání

 

·         vysvětlit význam pitné vody bez přísad pro člověka

 

 

ODPADY

·         pokračovat v programu Recyklohraní

·         spočítat, kolik odpadu (plast, papír)za rok naše škola odevzdá na recyklaci

·         organizovat sběrové akce pro veřejnost   

·         vyvolat jednání s vedením města na téma třídění odpadů ve městě

 

 

VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ ŠKOLY

·         na zahradě rozšířit záhonek s bylinkami

 

·         podílet se na úpravě turistického místa Trojstátí

 

·         vytvořit posezení na školní zahradě

 

·         rekonstruovat plot školní zahrady

 

ODPADY

Úkoly

Kdo zodpovídá

Termín

Plnění

Odkaz

Zajistit pokračování separace odpadů na škole - papír, plast, sklo, kovy, baterie, elektroodpad, tonery, víčka

žáci 8.tř., uklízečky

celý školní rok

   

Pokračovat s programem Recyklohraní

všichni žáci i učitelé

celý školní rok

   

Odpadový týden - sběr papíru

R. Benešová

podzim, jaro

   

Exkurze do sběrného dvora v Aši

8.tř., R. Benešová

květen

   

Informativní tabule pro ostatní žáky, doplňování informací

žáci 8. tř.,

celý školní rok

   

Den Země

projekt celé školy

duben

   

Recyklace a recyklace papíru prakticky

4. tř., H. Berkovcová

leden

   

Soutěž ve sběru papíru

4. tř., H. Berkovcová

jaro

   
Předcházení vzniku odpadu

8. tř., R. Benešová

leden

   

Kolik vyprodukujeme odpadu? - projekt

8.tř., R. Benešová, uklizečky

zima

   

Organický odpad

8.tř., R. Benešová

zima

   

Výstavba kompostéru

8.tř., R. Benešová

říjen

   

 

 

VODA

Úkoly

Kdo zodpovídá

Termín

Plnění

Odkaz

Měření spotřeby vody na škola a porovnání s loňským rokem

žáci 7.tř., R. Benešová

celý školní rok

   

Beseda s p. Ganzem a získání informací o vodě ve škole

R. Benešová,p. školník

prosinec

   

Exkurze na ČOV Hranice

žáci 3. a 7. třídy

květen

   

Exkurze do úpravny vody v Nebanicích

žáci 7.tř., R. Benešová

červen

   

Informativní nástěnka pro ostatní žáky, doplňování informací

žáci 7. tř.

celý školní rok

   

Šetření vodou

všichni, ekotým

celý školní rok

   

Projekt: Význam vody pro člověka a přírodu

žáci 7. tř., HS Cheb

podzim

   

Balené vody na trhu

žáci 7. tř., R. Benešová

zima

   
Kudy voda teče

žáci 3. tř., D. Žibrická

leden

   

Tajuplná a životodárná

žáci 7.tř., R. Benešová

leden

   

Kolik vody je nám třeba

žáci 7.tř., R. Benešová

leden

   

Vody není nikdy dost

žáci 3.tř., D. Žibrická

květen

   

 

 

ENERGIE

Úkoly

Kdo zodpovídá

Termín

Plnění

Odkaz

Měření spotřeby elektrické energie na škole a porovnání s loňským rokem

žáci 6.tř., R. Benešová,p. školník

celý školní rok

   

Měření teploty ve třídách a na chodbách, kontrola zda nepřetápíme

žáci 6.tř., R. Benešová,p. školník

celý školní rok

   

Informativní nástěnka pro ostatní žáky, doplňování informací

žáci 6.tř., R. Benešová

celý školní rok

   

Měření spotřeby plynu na škole a porovnání s loňským rokem

žáci 6.tř., R. Benešová,p. školník

celý školní rok

   

Osvětlení - historie

žáci 2. tř., J. Rusiniková

prosinec

   

Zdroje energie

žáci 6. tř., R. Benešová

prosinec

   

Vytápění doma

žáci 2. tř., J. Rusiniková

leden

   

Vytápění a ohřev vody

žáci 6. tř., R. Benešová

podzim

   
Teplota ve třídě - měření

žáci 2. tř., J. Rusiniková

září

   

Osvětlení

žáci 6.tř., R. Benešová

březen

   

 

PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Úkoly

Kdo zodpovídá

Termín

Plnění

Odkaz

Zasazení květin a jejich rozmístění po škola

R. Benešová, žákyně 9. tř.

září

   

Péče o svah s okrasnými keři

R. Benešová, žákyně 9. tř.

září - říjen

   

Vyčištění ptačích budek a jejich oprava

J. Tůma, žáci 9. tř., R Benešová

říjen

   

Výsev okrasných rostlin do truhlíků

R. Benešová, žáci 9. tř.

únor

   

Zapojit se do práce na školní zahradě

R. Benešová, žáci 9. tř.

celý školní rok

   

Péče o květiny ve škole

R. Benešová, žáci 9. tř.

celý školní rok

   

Péče o Venkovní učebnu a její okolí

tým, R. Benešová, H. Levá

celý školní rok

   

Informativní nástěnka pro ostatní žáky, doplňování informací

žáci 9. tř.,

celý školní rok

   
Škola historická

žáci 5. tř., R. Benešová

podzim

   

Znáš svoji školu

žáci 5.tř., R. Benešová

zima

   

Mapování

žáci 9.tř., R. Benešová

zima

   

Sběr kaštanů a žaludů

žáci 5. a 9. tř., R. Benešová

říjen

   

Oprava a instalace hmyzích domečků

žáci 9.tř., R. Benešová

zima

   

Pěstujeme rostliny

žáci 9.tř., R. Benešová

zima

   

Beseda pro 1. stupeň - třídění odpadu

žáci 9.tř., R. Benešová

listopad

   

 

 

Družina

Úkoly

Kdo zodpovídá

Termín

Plnění

Odkaz

Sběr kaštanů pro lesní zvěř

žáci družiny, P. Ševčíková

podzim

 

 

Měření teploty a její zaznamenávání

žáci družiny, P. Ševčíková

celý rok

 

 

Péče o pokojové rostliny

žáci družiny, P. Ševčíková

celý rok

 

 

Péče o okolí školní družiny - uklízení, hrabání listí

žáci družiny, P. Ševčíková

celý rok

 

 

 

Zpět


Hodnocení akcí

 

 

 

MÁME ČTVRTÝ TITUL EKOŠKOLA

V pátek 13. května 2016 jsme se dozvěděli úžasnou zprávu -  získali jsme 4. MEZINÁRODNÍ TITUL EKOŠKOLA. Ekologický audit proběhl na naší škole v pátek 29. dubna a pak jsme jen netrpělivě čekali na výsledek. Během auditu si dvě auditorky z TEREZY prohlédly celou školu, popovídaly si s paní ředitelkou, žáky, učiteli a hlavně s Ekotýmem. Žáci z Ekotýmu auditorkám ukázali práci našich žáků jak ve škole, tak ve městě, což je ohromilo. Samozřejmě, že nějaké nedostatky máme, ale díky jejich doporučením a radám se nám je jistě podaří odstranit. Slavnostní předání titulu proběhne ve středu 15. června 2016 v Senátu Parlamentu České republiky.

R. Benešová, EVVO koordinátor

 

ČTVRTÝ TITUL EKOŠKOLA

Dne 15. června 2016 jsme si převzali ve Valdštejnském paláci v Praze již 4. Mezinárodní titul Ekoškola. Titul jsme získali na čtyři roky. Je to obrovský úspěch, jelikož se tímto titulem může pyšnit pouze 142 základních a středních škol v naší republice. Za tímto úspěchem se ale skrývá spousta práce jak pro učitele, tak i pro žáky. Co to vlastně Ekoškola je? Jedná se o mezinárodní projekt spojující environmentální výchovu ve škole s konkrétními praktickými kroky, které vedou k její ekologizaci. Žáci jsou plně zapojeni do celého procesu plánování, rozhodování a vlastní realizace všech činností v projektu. Ekoškola je mezinárodně uznávaný proces certifikace, při kterém školy získávají prestižní světové ocenění, titul Ekoškola. Tento projekt organizuje sdružení TEREZA, se kterým spolupracujeme již řadu let. V Ekoškole se věnujeme čtyřem základním tématům, a to je Voda, Energie, Odpady a Prostředí školy. My jsme si přidali ještě Dopravu a Školu pro udržitelný rozvoj. To nám ale nestačí a chceme přidat další téma, kterým bude Jídlo. A co se nám letos podařilo? Zapojili jsme se to projektu Litter Less, který je zaměřený na snížení množství odpadu školou. Dále jsme postavili ptačí budku vybavenou kamerou, a tak můžeme sledovat dění v budce. Deváťáci získali finanční podporu na projekt Harmonické soužití. V rámci projektu zlepšili životní prostředí v okolí panelových domů vysazením aleje k oddělení bytové zóny od parkoviště. Vysadili spoustu keřů k oživení prostranství, sestavili a instalovali lavičky k posezení pro obyvatele paneláků. Dále jsme letos jako každý rok zorganizovali Den Země, oslavili Mezinárodní den Ekoškol, byli jsme na několika exkurzích a sami uspořádali spoustu dalších akcí. Je to hodně práce, ale ten pocit při slavnostním předávání titulu za to přece stojí.

   

 

LESNÍ PEDAGOGIKA

Dne 9. září 2016 se žáci 5. a 6. třídy zúčastnili exkurze do lesů Lázní Kyselka. Program byl zaměřený na lesní pedagogiku, tedy vše, co se týká lesa. Žáci se zábavnou formou dozvěděli o růstu a funkci lesa od semenáčků po kácení vzrostlých stromů. Sami si vyzkoušeli například natírání stromků proti okusu, dále poznali, jak se mohou pohybovat v neprořezaném lese. Celou dobu hráli hru Káně, při které si nazkoušeli maskování drobné zvěře v lesním porostu. Exkurze byla krásná a podnětná, žáci se nejen pobavili, ale také se dozvěděli spoustu nových informací o lese.

R. Benešová, EVVO koordinátorka

 

CELOSTÁTNÍ KONFERENCE V PRAZE

Dne 23. září 2016 jsme byli pozváni na celostátní konferenci s názvem „Učíme se péčí o místo - tvoříme svět, který chceme!“, která se konala v Praze. Sešli jsme se tam s lidmi, kteří se věnují tomuto oboru, tedy udržitelnému rozvoji. Připravili jsme si prezentaci o našich projektech, jež vytváříme společně s Městem Hranice. Účastníci nás potom zahrnuli velkou spoustou otázek. Ty byly věnovány hlavně tomu, jak naše projekty fungují v praxi. Je totiž jen málo škol, které se tak intenzivně zajímají o dění ve svém okolí. Prezentovali i další účastníci a nás nejvíce zaujala reportáž o pomoci v Bosně.

Natálie Nechutná a Max Rorig, žáci 9. třídy

 

SETKÁNÍ EKOŠKOL KARLOVARSKÉHO KRAJE

 

Další setkání Ekoškol našeho kraje se uskutečnilo dne 20. října 2016 tentokrát v Drmoulu. Tato škola získala letos již druhý titul Ekoškola. Jedná se o školu s pěti třídami, tedy 1. – 5. Školu jsme si společně prohlédli a pak žáci také společně vyráběli Ekoles a učitelé si vyslechli besedu o perlorodce říční. Pak jsme se společně vypravili na rozhlednu za Drmoulem a prohlédli jsme si starý židovský hřbitov v lese. Nakonec jsme si upekli vuřty a popovídali si o problémech, které nás společně trápí. Je úžasné, že se takto společně setkáváme a předáváme si zkušenosti a nápady. Další setkání se uskuteční na jaře v Hazlově. Už se těšíme na další nápady a podněty.

R. Benešová, EVVO koordinátorka

 

EXKURZE NA ČISTÍRNU ODPADNÍCH VOD V HRANICÍCH

Jako každým rokem, vypravili se žáci 5. a 8. třídy do ČOV. Jejich tématem Ekoškoly byla v loňském roce Voda, a tak si exkurzí doplnili chybějící informace o tomto tématu. Žáci se mohli podívat na celý proces čištění odpadní vody a pán, který čistírnu obsluhuje, jim vysvětlil jednotlivé kroky od lapače písku, přes filtraci až po samotné čištění pomocí aerobních bakterií. Žáci si uvědomili, že to není lehké vyčistit špinavou vodu tak, aby se mohla vrátit do přírody a neškodila jí. Velmi děkujeme pracovníkům Chevaku a především obsluze v Hranicích.

R. Benešová, EVVO koordinátorka

     

 

ČIŠTĚNÍ INSEKTÁRIÍ

Máme ve škole hodně zvířátek, a tak mi pomáhají s péčí o ně naši hodní žáci. Tentokrát jsme se pustili do čištění insektárií. Co to je? To jsou akvária, kde se chová nejrůznější hmyz. Většině lidí se při představě této činnosti ježí vlasy, ale naši žáci to zvládli skvěle. Nejprve bylo třeba vyměnit švábům americkým podestýlku, pak jsme vybrali všechny moučné červy a vyměnili jim směs mouky a obilných vloček. Nakonec kluci vymyli terárium pro pakobylky a dali jim nové větvičky na lezení. Ani hmyz nemusí být nijak odporný a my se o něj umíme postarat. Abych nezapomněla, hmyz chováme jako potravu pro naše plazy, tedy chameleona a agamy vousaté.

R. Benešová, EVVO koordinátorka

 

PODZIMNÍ PRÁCE V OKOLÍ ŠKOLY

Zase je tu podzim a s ním spojené práce: jako úklid listí, zazimování rostlin či sběr ovoce a zeleniny. Tohle všechno musí zvládnout i naši žáci. Jablka jsme očesali a část skončila v lednicích pro naše zvířátka, část jsme nechali vylisovat na výborný mošt, po kterém se žáci mohli utlouct. Ze skleníku jsme sklidili poslední rajčata, rostliny vytrhali a půdu prohnojili. Zazimovali jsme rostliny, jako juky či agáve. A pak opadalo listí. To bylo práce, než jsme ho uklidili. Nyní ještě využijeme pěkného počasí a vyčistíme ptačí budky.

R. Benešová, EVVO koordinátorka

 

 

ČIŠTĚNÍ PTAČÍCH BUDEK

 

V okolí naší školy, parku a MěÚ je rozvěšeno asi 25 ptačích budek. Vyrobili je naši žáci při pracovních činnostech. Ovšem tím naše práce nekončí. Každý rok se budky musí otevřít a vyčistit, jinak by se do nich na jaře ptáci znovu nenastěhovali. A tak jsme vyrazili ve středu 23. listopadu 2016 s chlapci z 8. a 9. třídy do akce. U každého stromu s budkou museli kluci postavit žebřík, vylézt k budce, otevřít ji a vyndat staré hnízdo. Pokud to bylo potřeba, budku jsme i opravili, nebo přemístili na jiný strom. Kluci byli vážně šikovní. Překvapilo nás, že více než polovina budek byla zahnízděná.

R. Benešová, EVVO koordinátorka

 

 

KAŠTANY

Tak jako každý podzim sbírali naši žáci kaštany pro lesní zvířátka. Letos se urodilo kaštanů hodně, tak bylo co sbírat. Podařil se nasbírat téměř plný přívěsný vozík za auto. V prosinci k nám za odměnu přijdou myslivci na besedu a dozvíme se spoustu zajímavostí ze života lesních zvířátek.

R. Benešová, EVVO koordinátorka

 

SÁZENÍ ŽIVÉHO PLOTU

V loni nás požádala Tělovýchovná jednota o pomoc s výsadbou živého plotu. Plot má vzniknout podél celého fotbalového hřiště a do budoucna by měl nahradit stávající železný plot. V loni se tedy vysadila jedna strana plotu a letos na podzim žáci 8. a 9. třídy v rámci Ekologické výchovy vysadili druhou část plotu. Vysazeno bylo již celkem 600 sazenic habrů. Na jaře nás čeká vyplít ze sazenic plevel, aby se sazenicím dobře vedlo.

R. Benešová, EVVO koordinátorka

 

 

BESEDA S MYSLIVCEM

Na podzim jsme posbírali velké množství kaštanů pro lesní zvěř. Za odměnu nám myslivci slíbili besedu a své slovo dodrželi. Před Vánocemi nás navštívil pan Woldert, myslivec z místního Mysliveckého sboru. Beseda proběhla v páté a šesté třídě. Žáci se dozvěděli spoustu zajímavostí ze života lesní zvěře i o činnosti Mysliveckého sboru. Prohlédli si paroží a naučili se počítat stáří a kvalitu trofejí. Beseda byla opravdu úžasná a dětem i učitelům se velmi líbila.

R. Benešová, EVVO koordinátorka

 

 

KŘÍŽALY

V letošním roce jsme vstoupili do projektu Menu pro změnu. Je to další téma Ekoškoly a věnuje se jídlu. My jsme si vybrali podtéma biodiverzita potravin, jelikož jsme z dotazníku zjistili, že spousta žáků nezná mnohé  netradiční potraviny. A to se chceme pokusit změnit. Například jsme zjistili, že spousta žáků neví, co jsou to křížaly a nikdy je nejedli. Proto jsme se před Vánocemi pustili do jejich výroby. Žáci přinesli z domova sušičky ovoce, jablíčka a pustili jsme se do práce. Holky jablíčka krájely a kluci je rovnali do sušičky. Po několika hodinách bylo usušeno a začalo ochutnávání. Někteří žáci byli skeptičtí, ale po ochutnání se obvykle nemohli od ovoce odtrhnout. Pak také žáci 9. třídy navštívili první a druhou třídu a jablíčka jim nakrájeli.  Malí žáčci si jablíčka naskládali a usušili. Křížaly jim moc chutnaly, a tak zjistili, že existují i jiné druhy úpravy ovoce.

R. Benešová, EVVO koordinátorka  

   

 

Ekoškola – topení

           V rámci projektu Ekoškola jsme se s druháky zaměřili na topení. Na obrázku jsme hledali chyby, kterých se ve třídě dopouští, a porovnávali jsme chyby s naší třídou. Vysvětlili jsme si, jak šetřit energii. Řekli jsme si také, že ideální teplota ve třídě by měla být kolem 21°C. Potom jsme celý týden sledovali teplotu v naší třídě a výsledky jsem si zapisovali do tabulky. Zjistili jsme, že máme ve třídě ideální teplotní podmínky k učení běhěm celého týdne.

Dana Žibrická, tř.uč. 

     
     

 

 

Recyklohraní

V úterý proběhly besedy pro žáky na téma „Recyklohraní hrou“. Lektorka pracovala s žáky 1. - 6. třídy aktivním způsobem, žáci třídili odpad do různých nádob, rozebrali různé spotřebiče a poznávali, z čeho jsou vyrobené. Na závěr jim promítla krátkou ukázku, co se dá vyrobit z odpadu. Žáci viděli například cestu starého mobilu k dalšímu použití – k zlaté cihličce nebo baterie k pozinkované popelnici. Akce byla velmi podnětná, ukázala, že třídit je moderní a užitečné. Žákyně 6. třídy k tomu dodávají: 

E.Bláhová. „Nejvíce se mi líbilo, že nám paní věci vysvětlila a ukázala. Taky se mi líbily různé aktivity - rozebrali jsme pračku a museli jsme vysvětlit, z čeho se skládá.“
P.Bobuljaková. „Líbilo se mi to třídění a opravdu jsem se dozvěděla něco nového.“

E.Karičková. „Moc mě to bavilo. Hlavně to třídění. Ani jsem nevěděla, že se z mobilu dá potom vyrobit i šperk. Do krému Nivea se dává zinek, který zklidňuje pokožku a je použit ze starých baterií. Anebo mě bavilo, jak jsme pracovali ve skupinách – třídění a rozebrání pračky.“
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Hana Levá

     

 

Zpět

Jsme ekoškola, dodržujeme EKOKODEX

Dne 25. 1. 2017 prezentovali žáci třetí třídy v rámci předmětu Objevuji svět mladším spolužákům jednotlivé body Ekokodexu naší školy. Předcházelo tomu zjišťování a vyhledávání informací a tvorba vlastních doprovodných plakátů k daným  tématům. Třeťáci si tak vyzkoušeli, jaké to je povídat o něčem před více lidmi, a tak trochu si zahráli na učitele. Měli pro prvňáky a druháky připraveny také zajímavé otázky.
Jsme pyšní, že naše škola získala čtvrtý mezinárodní titul Ekoškola. Proto je třeba, aby i ten nejmenší žáček školy věděl, jak se může chovat ekologicky. Přírodu máme přece všichni rádi.

Helena Berkovcová, učitelka

     

VYTÁPĚNÍ NAŠÍ ŠKOLY

Šesťáci se letos věnují tématu Energie. Jako jedno z vybraných témat je Vytápění. Tak jsme se začali zajímat o to, jak se dají domácnosti vytápět, co dělat, aby teplo neunikalo, a co na to vše říká ekologie. Pak jsme porovnali různé druhy vytápění a prozkoumali jejich vliv na životní prostředí. A jelikož jsme Ekoškola, zabývali jsme se také  vytápěním u nás ve škole. Zjistili jsme, že vytápíme školu ekologicky pomocí plynu a že jsme již udělali spoustu opatření, aby nám teplo ze školy neunikalo. Na závěr jsme navštívili sklepní prostory staré budovy a prohlédli jsme si, jak se kdysi dávno škola vytápěla. Brrrr…, muselo to být hrozné.

R. Benešová, EVVO koordinátor

   

 

ŠKOLA HISTORICKÁ

 

Téma Ekoškoly v páté třídě je Vnitřní a vnější prostředí školy. Na začátku roku si členové ekotýmu vybrali témata, kterými se jejich třída bude zabývat. Jedním z nich byla historie naší školy. Proto jsme si našli informace o historii školy a také jsme si prohlédli staré kroniky. Někteří ze žáků v nich našli fotografie nejen svých rodičů, ale i prarodičů. Dočetli jsme se o úspěších žáků naší školy, i o učitelích, kteří zde vyučovali.

R. Benešová, EVVO koordinátorka

 

   

 

OPRAVA PTAČÍ BUDKY

V loni na jaře jsme instalovali na budovu školy ptačí budku, ve které byla umístěna kamera. Mohli jsme tak sledovat hnízdění a vývoj mláďat špačka obecného. Ten se do budky nastěhoval i přesto, že budka byla vyrobena pro rorýse obecného. Na podzim se ale kamera rozbila a bylo třeba ji reklamovat. Novou kameru instaloval do budky pan Pulkert a vletový otvor jsme zaslepili tak, aby se do budky nedostali špačkové, ale rorýsi, pro které je budka určená. Ti k nám přilétají poměrně pozdě na konci dubna či začátkem května.  

R. Benešová, EVVO koordinátorka

 

 

JARNÍ PRÁCE NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ

Tak k nám konečně dorazilo jaro a my se zase mohli pustit do práce na zahradě. Nejprve bylo potřeba shrabat celou zahradu od listí a suché trávy. Pak přišel na řadu skleník. Museli jsme ho zrýt, přihnojit a postavit bočnice, které jsme na zimu raději uklidili, aby je nerozlámal sníh. Nakonec jsme skleník důkladně zalili a vysadili do něho sazenice salátu pro naše suchozemské želvičky, ty si smlsnou. Nyní nás čekají práce v okolí školy a také nějaká výsadba zeleně ve městě.

R. Benešová, EVVO koordinátorka

     

 

KUŘECÍ PALIČKY S TOMATOVOU OMÁČKOU A CIZRNOU

Jak obohatit jídelníček o luštěniny? O to jsme se pokusily s dívkami sedmého ročníku při pracovních činnostech. Dušené kuřecí paličky s cizrnou dopadly na výbornou. Dívky se opět seznámily s další pro ně neznámou surovinou vhodnou pro rychlou a snadnou úpravu. Jako přílohu k pokrmu jsme zvolily rýži.

 

 

PLNĚNÉ CANNELLONI S RICOTTOU A ŠPENÁTEM V TOMATOVÉ OMÁČCE

V jedné z hodin pracovních činností jsme se s dívkami osmého ročníku pustili do přípravy italského receptu a to, plněných těstovin cannelloni se sýrem ricotta. Těstoviny jsme naplnily směsí italského sýra a špenátu, na závěr jsme těstoviny zalily tomatovou omáčkou a zapekly v troubě. Netradiční recept měl úspěch a zbyl jen prázdný pekáč. Dívky byly seznámeny se surovinami, se kterými se ještě nesetkaly.

 

PLNĚNÁ ZELENINA MASOVOU SMĚSÍ – ŽAMPIONY, RAJČATA

Dívky ze sedmého ročníku upekly dva druhy zeleniny plněné masovou směsí. Vybraly si žampiony, a protože ne každý má houby rád, zvolily jako druhou variantu plněná rajčata. Nakonec ochutnaly i dívky, které nemají rády houby. Recepty měly úspěch.

 

 

VYSÁZENÍ ŽIVÉHO PLOTU

Před několika lety žáci naší školy nahradili starý zničený plot u panelových domů živým plotem vysazeným z okrasných keřů, jako tavolník a kdoulovec. Plot krásně vyrostl, již se keře zastřihávají a tvarují. Všimli jsme si, že pod střediskem je situace podobná. Starý plot již není, a hodila by se sem výsadba plotu živého. Proto jsme se dohodli s vedením města, že plochu osázíme. Pracovníci technických služeb bagrem vyhloubili jámu a zasypali ji kvalitním kompostem. Naším úkolem bylo napnout netkanou textilii, naměřit a zhotovit do ní otvory, vysadit keříky a obsypat je mulčovací kůrou, aby byly chráněny před suchem a plevelem. Projektu se ujali žáci 8. a 9. třídy v rámci hodin Ekologické výchovy a Pracovních činností. Vše jsme úspěšně zvládli a máme radost z nově vytvořeného živého plotu. 

     

Svět světel

S druháky jsme malinko prozkoumali svět světel. Zjistili jsme, čím si lidé svítili v minulosti a jak se ty zdroje světla používaly. Ukázali jsme si několik zdrojů světla, které používáme dnes. Žáci se snažili přiřadit k jednotlivým zdrojům světla jejich charakteristiku, efektivitu a místo použití. Nakonec jsme si pustili několik krátkých videí o úsporných kompaktních zářivkách. V nich jsme například zjistili, kam odnést „úsporku“, když doslouží.

Dana Žibrická

     

 

 

Ruční papír

Ve dnech 27. – 31. 3. proběhl na prvním stupni naší školy projekt „Jak se dělá kniha“. V jeho rámci jsme se třídou vyráběli ozdoby na obálku knihy z ručního recyklovaného papíru.
Papírovou hmotu jsme mixovali, plnili do vykrajovacích formiček, sušili a lepili. Malý výsledek našeho snažení můžete vidět na přiložené fotografii.

kolektiv 4. třídy

   

DOSÁZENÍ ALEJE

U evangelického kostela došlo k úpravě okolí. Vznikl nový prostor u památníku obětem 1. světové války, vzniklo hezké místo pro posezení a také nové parkoviště. Žáci naší školy se rozhodli toto místo ještě vylepšit dosázením stromů do malé aleje. Jelikož se v Hranicích vykácela spousta jírovců a není kde sbírat kaštany, rozhodli se právě pro tyto stromy. Nejprve se musel jeden poničený jírovec odstranit a pak jsme se žáky 8. a 9. třídy vysadili 5 nových stromků jírovců. Vypadá to moc pěkně.

R. Benešová EVVO koordinátorka

     

 

DEN ZEMĚ - 17. 5. 2017

 

Projekt Menu pro změnu

Projektu Menu pro změnu se zúčastnily dívky ze sedmého a osmého ročníku. Dle plánu, který jsme vyplnili v září, dívky realizovaly v hodinách pracovních činností recepty týkající se především zdravé výživy. Plněná zapečená rajčata nebo žampiony měly úspěch především jako nápad na snadnou večeři. Netradiční krémová polévka z červené čočky, bulgurový nákyp s meruňkami, plněné celozrnné těstoviny s rajčatovou omáčkou, celozrnné muffiny s čokoládou nebo asijské nudle s restovanou zeleninou byly též chutnou volbou. Tyto pokrmy dívky uvařily v malých skupinkách, připravené jídlo pak snědly společně.

V poslední části projektu jsme představili pro nás méně známé suroviny jako cizrnu, bulgur a kuskus. Vybrali jsme čtyři druhy cizrnové pomazánky, dívky uvařily kuskus s kuřecím masem a zeleninou a usmažily bulgurové placky se sýrem. Mladé kuchařky spolu s několika kantory vše ochutnali a prodiskutovali. Dokonce se na nás přijela z Prahy podívat paní, zastupující projekt „Eat Responsibly“, která také vše ochutnala a s děvčaty akci zhodnotila. Následovala závěrečná PowerPointová prezentace zdravých potravin.

18. 5. 2017    E. Janousch

     

 

 

EXKURZE DO BOTANICKÉ ZAHRADY BEČOV

Dne 23. června 2017 se žáci 7., 8. a 9. třídy jeli podívat do botanické zahrady. Nejprve měli komentovanou prohlídku celého areálu s určováním vzácných dřevin a s vysvětlením historie této krásné zahrady. Pak se rozdělili do dvou skupin a proběhly výukové hodiny na téma Obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie a Typy zahrad. V obou celcích se žáci kromě teorie věnovali také praktickým dovednostem. Nakonec jsme si upekli vuřty a žáci si hráli na krásném přírodním hřišti, které je součástí botanické zahrady.

R. Benešová, EVVO koordinátorka

 

Vermikompostování

Součástí nakládání s odpady je i kompostování. I my jsme si tento způsob likvidace rostlinných zbytků v jarním období vyzkoušeli. Využili jsme k tomu náš školní vermikompostér. Žížalám se u nás dařilo, jak je vidět z přiložených fotografií. Kvalitním kompostem, který jsme tak získali, jsme hnojili naší „třídní zahrádku“. Také tu můžete vidět.

kolektiv 4. třídy

 
       

   

 

Recyklační značky

Další částí našeho ekologického úkolu „odpady“ byl průzkum recyklačních značek. Přinesli jsme z domova kupu obalů od různých výrobků, nejčastěji potravinářských, a na internetu si vyhledali přehled recyklačních značek. Pak jsme obaly třídili a vyrobili jsme si i ukázkové „panely“. Zjistili jsme, že mezi obaly jednoznačně převládají různé druhy plastů, a to jistě není dobře.

kolektiv 4. třídy

 

2017 - 2018

 

ČIŠTĚNÍ A OPRAVA PTAČÍCH BUDEK

Využili jsme krásného počasí a pustili jsme se do čištění a případných oprav ptačích budek. Již při jejich výrobě jsme si zjistili, že budky musíme každoročně vyčistit, aby se do nich další rok ptáčci nastěhovali. Nejsou totiž žádná „prasátka“ a do budky s loňským hnízdem by se již nenastěhovali. Tak jsme museli každou budku otevřít a vybrat všechny nečistoty. Pár budek také bylo potřeba opravit, čehož se ochotně ujali kluci z 9. třídy. Zjistili jsme, že více než polovina našich budek byla letos zahnízděná, což je velký úspěch. Máme uklizeno a vše je připravené na jaro. V zimě bychom rádi vyrobili ještě několik budek a na jaře je umístili na stromy ve městě.

R. Benešová, EVVO koordinátorka

 

EXKURZE DO SBĚRNÉHO DVORA V AŠI

Dne 14. září 2017 jsme se jeli podívat do Sběrného dvora v Aši. Je to vlastně úložiště, kam se může odnášet cokoli, co doma nechcete, např. kyseliny, pneumatiky, nábytek, sklo, elektroodpad a další. Také jsme se dozvěděli, že z celé Aše odvezou kolem 6 – 7 tun odpadků směsného odpadu za jediný den. Do sběrného dvora mohou obyvatelé Aše dovézt téměř vše zadarmo a tam se postarají o ekologickou likvidaci.

Marcela Demeterová a Veronika Tichá, žákyně 9. třídy

 

ODVOZ ZÁŘIVEK

V loňském školním roce proběhla částečná rekonstrukce osvětlení na nové budově. V rámci ní byla vyměněna v některých třídách zářivková tělesa za nová, úsporná. Vznikl problém, co se starými tělesy a zářivkami. A jelikož jsme ekoškola, vše se nám podařilo ekologicky zlikvidovat. Kovové části jsme odvezli do sběrných surovin, plasty do sběrného dvora a trubice si odvezli z firmy Ekolamp k ekologické likvidaci. Bylo jich 5 plných beden.

R. Benešová, EVVO koordinátorka

 

OPRAVA NAUČNÝCH TABULÍ

V rámci Pracovních činností se kluci z 9. třídy pustili do oprav naučných tabulí v našem Arboretu. Bylo potřeba poopravit stříšky, někde vyměnit prkénka a leccos i natřít. Velká oprava těchto tabulí nás čeká na jaře, kdy budeme muset tabule očistit a po letech znovu natřít.

R. Benešová, EVVO koordinátorka

 

PODZIMNÍ PRÁCE NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ

Nastal podzim a s ním i nutnost připravit školní zahradu na u nás dlouhou zimu. Prací se chopili hlavně žáci 8. a 9. třídy v rámci výuky Ekologické výchovy a Pracovních činností. Vypleli jsme všechny záhony, rozebrali skleník, vytrhali jsme letničky z betonových truhlíků, ošetřili stromy v okolí školy a vyčistili ptačí budky. Také bylo potřeba posbírat spadaná jablka na zimu pro zvířátka do zookoutku. Ještě nám zbývá shrabat spadané listí, ale to si necháme na později, až budou stromy úplně holé.

R. Benešová, EVVO koordinátorka

 

LIKVIDACE ČERNÉ SKLÁDKY

Při procházkách v okolí Hranic si děti všimly nepořádku v příkopu u silnice okolo Sídlunku. Někdo tam vysypal několik pytlů domovního odpadu. Žáci si toho všimli a navrhli, abychom to šli společně uklidit, než tam lidé vytvoří černou skládku. Tak jsme si vzali gumové rukavice, pytle a binec jsme uklidili. Fuj to byl hnus.

R. Benešová, EVVO koordinátorka

 

KAŠTANY

I letos se žáci naší školy zapojili do sběru kaštanů pro lesní zvířátka. V letošním roce bylo kaštanů poměrně hodně, ale byly drobnější. To nám, ani zvířátkům ovšem nevadí. Žákům se podařilo sesbírat odhadem 250 – 300 kg. Pan Woldert, člen mysliveckého sboru, si kaštany odvezl a s ostatními myslivci je budou rozvážet v zimě do krmelců. Za odměnu proběhnou ve vybraných třídách besedy o životě lesní zvěře.

R. Benešová, EVVO koordinátor

 

OŠETŘENÍ STROMŮ

 

Před několika lety byly kolem staré ebmatské silnice dosazeny stromy do aleje. Nyní již potřebovaly naši pomoc. Úvazy byly přetrhané, juta popraskaná a opory často zborcené a dřely kmeny stromů. Bylo potřeba uvolnit zbylé úvazy, vytahat kůly kolem stromů a z kmenů odstranit zbytky rozpadající se juty. Této akce se celkem dobrovolně zúčastnili žáci 9. třídy. A jelikož jim nemohou poděkovat stromy, dělám to za ně já, moc a moc děkujeme.

R. Benešová, EVVO koordinátor

 

VÝSADBA KEŘŮ

Letos jsme si dali za cíl vysadit na školní zahradě keře, které mají dobré a jedlé plody. Tak jsme pátrali, jaké dobrůtky by byly vhodné a vybrali jsme si černý rybíz, ostružiny, maliny, rakytník, kanadské borůvky, brusinky a kustovnici. Zjistili jsme si, jaké podmínky jsou vhodné pro růst jednotlivých keřů, keře nakoupili a podle návodu i vhodně zasadili. Doufáme, že již příští rok si na plodech pochutnáme.

R. Benešová, EVVO koordinátor

 

VÝSADBA LÍSEK

Asi před deseti lety vysadili žáci naší školy u bývalého kina čtyři lísky turecké. Vybrali si je pro jejich nevelký vzrůst a hezký vzhled. Jednu lísku ukousali hraboši, druhou zničil jeden z našich nepřizpůsobivých občanů a třetí letos na jaře uschla, jelikož ji do poloviny kmene poškodili strunovou sekačkou. Zbyla pouze jedna jediná, samotinká. To se nám nelíbilo. Proto jsme požádali město o nákup dvou nových stromků. Dovezli je začátkem listopadu. Pan Vožňák nechal bagrem vyhloubit jámy a na nás zbylo dopravit stromy na místo a zasadit je. Byla to dřina, ale povedlo se. Vypadá to opravdu krásně.

R. Benešová, EVVO koordinátor

 

Ruční papír

Žáci čtvrté třídy vyráběli papír. Jak? To si můžete přečíst v reportáži. Stačí kliknout na obrázek

Beseda s myslivcem

Jelikož jsme i letos nasbírali spoustu kaštanů pro lesní zvěř, požádali jsme myslivce na oplátku o besedu. Přišel pan Woldert, hospodář místního mysliveckého spolku. Povídal si se žáky 4. a 6. třídy o životě lesní zvěře, o myslivecké terminologii, o tom jak se starat o lesní zvěř. Beseda se žákům velmi líbila a pan myslivec málem ani neodešel kvůli velkému množství dotazů domů.

R. Benešová, EVVO koordinátor

 

SETKÁNÍ S VEDENÍM MĚSTA

V rámci projektu Mládež pro udržitelný rozvoj si žáci 7. třídy připravili prezentaci mapující hezká, ale i ošklivá místa v naší obci. Jedním z úkolů bylo seznámit s touto prezentací i vedení obce. Proto jsme požádali pana starostu o schůzku. Ta se uskutečnila 7. prosince 2017 v místní knihovně. Žáci představili panu starostovi svou prezentaci a pak následovala debata, na níž pan Picka objasnil žákům stanovisko Městského úřadu v Hranicích k jednotlivým problémům. Domnívám se, že setkání bylo velmi přínosné, jelikož si žáci uvědomili, že všechno nejde tak rychle, jak si představují, že vše stojí opravdu hodně peněz a také úsilí, že jednání bývají časově náročná.

R. Benešová, EVVO koordinátorka

Exotické ovoce ve 4. třídě

Kliknete-li na obrázek, můžete si přečíst článek

Výroba papírových briket

"Čtvrťáci" vyráběli ruční papír a papírové brikety. Přečtěte si více (stačí kliknout na obrázek).

Voda

Před časem třeťáci zjišťovali, které druhy povrchových a podpovrchových vod lze využít jako vodní zdroj pro hospodaření s vodou a co všechno se s takovou vodou musí udělat, než se dostane do domácností. Někteří byli velice překvapeni, jak vlastně taková úprava vody probíhá. Tentokrát jsme navázali na téma Voda a zkoumali jsme, jak s vodou hospodaříme v našich domácnostech a ve škole. Žáci prováděli analýzu možnosti úspor u sebe doma a ve škole. Zamýšleli se nad otázkami jako například nechávám téct vodu při čištění zubů, sprchujeme se místo koupání v plné vaně, na záchodě splachujeme co nejmenším množstvím vody, nádobí nemyjeme pod tekoucí vodou, ale v napuštěném dřezu, a podobně. Společně jsme došli k závěru, že i když spoustu úsporných opatření již dodržujeme, stále je co zlepšovat.

Dana Žibrická, třídní učitelka

     

 

4. třída pomáhala ve snaze o zachování perlorodky v našich tocích

Agentura ochrany přírody ČR přizvala žáky 4. třídy naší základní školy k výpomoci s vypouštěním plůdku pstruha obecného do potoků v blízkosti naší obce. Akce se konala poprvé a to v pátek 27. 5. 2018.
V doprovodu pana Michala Bláhy, Miloše Holuba a Eriky Smutné jsme se všichni vydali nejdříve k brodivému potoku Bystřina, kde jsme se dozvěděli, že malým pstruhům se říká plůdek, jak se vyvíjí a plno dalších zajímavých informací. Po trojících jsme dostali misky a naběračky a dali se do vypouštění plůdku. Počet vypuštěných kusů jsme poctivě zapisovali do předem připravených tabulek.
Dalším místem zastávky byl opět potok Bystřina, tentokrát stanoviště 13. Zde jsme se dozvěděli více o životě a vývoji dalšího chráněného živočicha, který se zde vyskytuje, a to o perlorodce a její symbióze se pstruhem. Prohlédli jsme si perlorodku starou tři měsíce, deset let a prázdné schránky nejméně stoleté perlorodky. Před pokračováním ve vypouštění plůdků jsme vyplnili testík o vývoji perlorodky,  který ověřil, zda jsme dávali pozor.
Poslední zastávka byla u potoka Lužního v Pastvinách, kde jsme vypustili zbytek plůdku, prohlédli si malé rybičky pod lupou a společnými silami se dopočítali, kolik rybiček jsme vysadili celkem. Konečná cifra se blížila 5000. Doufejme, že se jich co nejvíce dožije dospělosti.

(kolektiv autorů)

 

HABRY KOLEM FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ

Také v minulých letech našimi žáky vysazený živý plot okolo hřiště potřeboval jarní údržbu. Tohoto úkolu se ujali žáci 8. třídy. I tady jsme museli vytrhat všude přítomný plevel, aby nebránil růstu ještě poměrně malých sazenic. Až povyrostou, poradí si samy, ale nyní potřebují stále naši pomoc.

R. Benešová, EVVO koordinátor

 

OŠETŘENÍ ŽIVÉHO PLOTU

V loňském roce žáci naší školy za pomoci městského úřadu vysadili živý plot z okrasných keřů pod poliklinikou. Přišlo jaro a bylo potřeba sazenice keřů ošetřit a vyplít. Této práce se ujali žáci 9. třídy. Některé keře jsme museli dosadit, jiné bylo potřeba vystříhat, či jinak ošetřit. No a celý záhon bylo potřeba zbavit plevele. Docela to prokouklo.

R. Benešová, EVVO koordinátor

 

JSME KMOTRY ZVÍŘÁTEK

Žáci z Ekotýmu při tvorbě plánu činnosti navrhli zopakovat akci na podporu Plzeňské ZOO. Rozhodli, že se staneme kmotry nějakého zvířátka. Peníze jsme získali sběrem starého papíru. Sebralo se celkem 610 kg za účinné podpory městského úřadu, knihovny a především našich žáků. Žáci 8. třídy pak vybrali 11 různých druhů zvířátek, a hlasovalo se, kterému zvířátku přispějeme na krmení. Dne 11. května přijely pracovnice ze ZOO v Plzni a povídaly si s žáky 1. stupně o zvířátkách žijících v ZOO, významu těchto zahrad i o nutnosti zvířata chránit. Beseda byla moc pěkná a poučná. Nakonec žáci Ekotýmu předali získané finanční prostředky.

R. Benešová, EVVO koordinátor

 

VÝROBA PTAČÍCH BUDEK

Za dlouhých zimních odpolední jsme si hodiny pracovních činností se žáky 9. třídy krátili výrobou ptačích budek. V okolí školy a Městského úřadu jich máme kolem 20. Staráme se o ně, pravidelně je ne podzim čistíme a opravujeme. Ale pořád čteme o tom, že ptáků v přírodě ubývá a je jim potřeba pomáhat. Tak jsme se rozhodli vyrábět ptačí budky, aby měli ptáčci kde hnízdit. Na internetu jsme si vyhledali typy budek, velikosti vletových otvorů a rady k montáži. Kluci ze 7. a 8. třídy nám pomohli s nařezáním prken, deváťáci se pustili do montáže budek. Povedlo se nám jich vyrobit dvacet. A opravdu se povedly, snad se zalíbí i ptákům a zahnízdí v nich. Budky si vzali domů naši žáci i učitelé a pak je rozvěsili na stromy.

Mgr. R. Benešová, EVVO koordinátor

   

 

EXKURZE DO VALČE

Valeč je nejvýchodnější obec karlovarského kraje. Kromě krásného zámku je tam také biostatek, na který jsme se jeli podívat. Vždy bereme na tento statek žáky 8. a 9. třídy. Je zajímavý tím, že zde žáci mohou vnímat jiný způsob života, život více spojený s přírodou. Chovají zde ovce na mléko, ze kterého pak vyrábějí sýry. Mohli jsme si vyzkoušet zpracování ovčí vlny. Spřádali jsme vlákna a plstili jsme. Také tu chovají včely na med, a tak jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí ze života tohoto hmyzu. Součástí statku je jurta, kterou si žáci mohou prohlédnout. Prostě se zde žije jinak, bez telefonů, počítačů a tabletů.

Mgr. R. Benešová, EVVOkoordinátor

 

2018 - 2019

 

TŘEŤÁCI A EKOVÝCHOVA

Hned na začátku nového školního roku se letošní třeťáci v několika učebních oborech věnovali ekologickému tématu „Sběrný dvůr“. Připomněli si, co všechno viděli v katastru naší obce při loňské úklidové akci u příležitosti Dne Země. 
A kam tedy s tím, když se něco pokazí a třeba lednička nemrazí? Teď už vědí, že sběrný dvůr je správné místo, aby bylo všude čisto.
V hodinách ČJ se o tom naučili báseň, při ateliéru si vybarvili leták, který znázorňuje, co vše lze bezplatně odložit do sběrného dvora a v hodinách objevů zjišťovali, kde vlastně nějaký sběrný dvůr je.
Ne nadarmo je ZŠ Hranice první základní školou v Karlovarském kraji, která již před mnoha lety získala a několikrát obhájila titul „Ekoškola.“

                                                                                                                                                                                                      Jiří Tůma, třídní učitel

     
 

 

OŠETŘENÍ ŽIVÉHO PLOTU

Po suchém létě potřeboval také naši pomoc i živý plot pod školou. Bylo potřeba ho vyplít, dosypat hlínu, prolít vodou a několik keříků také dosadit. Této práce se ujali žáci 8. a 9. třídy. Povedlo se jim to.

R. Benešová, EVVO koordinátor

   

VYSAZENÍ CIBULOVIN

 

Na jaře jsme se zapojili do projektu Škola pro udržitelný rozvoj – Úprava parku, v rámci něhož jsme dosadili keřové patro do Husova parku, který byl našimi bývalými žáky osazen 14 lípami. Nastal podzim a bylo potřeba vysazené keře ošetřit, vyplít a ostříhat. Také jsme mohli konečně vysadit okrasné cibuloviny okolo stromů. Ty se totiž musejí sázet až na podzim. Vysadili jsme celkem 670 kusů narcisů, tulipánů, hyacintů a modřenců. Už se těšíme na jaro, až je uvidíme kvést.

R. Benešová, EVVO koordinátor

 

 

ZAZIMOVÁNÍ ROSTLIN

Řadu let okolí školy v létě oživují okrasné kaktusy a juky. Ty je nutné na jaře vystěhovat ze školy a na podzim zase do školy vrátit. Je to velmi namáhavá práce, rostliny mají již obří rozměry a navíc neskutečně píchají. Letos se kluci z 8. třídy dokonce pustili do přesazení těchto rostlin, což jsme již několik let odkládali. Opravdu se nadřeli, ale povedlo se. Rostliny dostaly čerstvou hlínu, větší květináče a již si hoví v teplíčku ve škole.

R. Benešová, EVVO koordinátor

 

 

PODZIM NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ

Po letošním suchém létě bylo na školní zahradě opravdu hodně práce. Urodila se nám spousta dobrých jablíček, tak si děti každý týden natrhaly přepravku a nechaly si vylisovat super mošt. Zbylá jablíčka jsme natrhali a uložili pro zvířátka na zimu. Další akce již nebyly tak příjemné. Museli jsme rekonstruovat záhonek na okrasné rostliny. Pomohl nám s tím pan Hrkal, který záhon postavil z kulatin, a na nás bylo záhon dobudovat. Dále je nutné vybudovat nový kompost, což ale již letos nestihneme. Zatím jsme si vše připravili a dokončení necháme až na jaro. Také jsme se rozhodli, že zbouráme starou nepoužívanou udírnu a na její místo instalujeme nádrž na dešťovou vodu. S tím také souvisí očištění střechy na kůlně, ze které budeme vodu při dešti čerpat. No a nyní již jenom hrabeme listí a připravujeme zahradu na zimu.

R. Benešová, EVVO koordinátor

     

 

72 hodin

I letos na podzim jsme se zapojili do akce 72 hodin, a to hned několika akcemi. Nejprve jsme uklidili okolí Dolíšky, pak jsme se vydali uklidit cestu na Trojmezí a okolí Trojmezského rybníka a nakonec jsme vysadili asi 25 ovocných stromků v okolí mateřské školky. Bylo to fajn.

R. Benešová, EVVO koordinátor

 

SETKÁNÍ EKOŠKOL

Naše poslední setkání se uskutečnilo 23. října 2018, tentokrát v Plesné. Jednalo se již o jedenácté setkání, a jelikož jsme zde byli před čtyřmi a půl roky, mohli jsme dobře sledovat, co všechno se na této škole podařilo udělat. V rámci setkání jsme si prohlédli celou školu, žáci si společně zahráli hru a pak jsme si šli projít stezku Putování s vílou Radonkou.Tato setkání jsou velmi podnětná, jelikož si jak žáci, tak učitelé navzájem sdílejí své nápady a podněty pro novou práci.

R. Benešová, EVVO koordinátor

 

KAŠTANY

Již tradičně se naše škola zapojila do sběru kaštanů pro lesní zvěř. Letos se kaštanů i žaludů urodilo opravdu hodně. Dětem se ale chce sbírat čím dál méně, ale i tak nám myslivci velmi poděkovali a slíbili, že až napadne první sníh, vydáme se společně do lesa na komentovanou vycházku. Už se těšíme.

R. Benešová, EVVO koordinátor

 

 

BESEDA S MYSLIVCEM

Na podzim jsme nasbírali pro lesní zvěř docela dost kaštanů a žaludů. Za odměnu pro žáky pan Woldert z místního Mysliveckého sboru uspořádal besedu pro žáky 6. a 2. třídy. V rámci besedy se žáci dozvěděli o práci myslivců, probrali mysliveckou terminologii, bavili se o jednotlivých živočiších žijících v našich lesích. Druháčci také dostali diplomy za sběr lesních plodů. Po novém roce jsme se dohodli, že až napadne sníh, vezme nás pan Woldert do lesa, aby nám ukázal stopy zvířat a pobytové stopy v lese. Už se těšíme.

R. Benešová, EVVO koordinátor

 

 

S MYSLIVCEM V LESE

Za naši snahu při sběru kaštanů jsme se dohodli s panem Woldertem, že až napadne sníh, bude nám dělat průvodce po zimním lese. Ideální počasí se naskytlo 31. ledna. Bylo jasno, teplota kousek pod nulou a čerstvě napadaný sníh, prostě idylka. Tak jsme vyrazili, 2. a 6. třída za doprovodu myslivce a jeho psa. Na polích za městem jsme pozorovali a určovali stopy zvěře. Naučili jsme se poznat stopu srnčí zvěře, liščí stopu, zajíce běžícího i loudajícího se. Také jsme našli stopu myšky a druháčci došli po stopě až ke vchodu do její nory. Naučili jsme se rozeznat stopu psí od kočičí. V lese u krmelců jsme zase určovali pobytové stopy zvěře. Pan myslivec nám ukázal, kde spala zvířata, kde ryli divočáci a další zajímavosti ze života lesní zvěře. Také jsme se naučili, jak správně používat dalekohled, určovali jsme jehličnaté stromy a učili se správně chovat v přírodě. Bylo to super strávené dopoledne, děkujeme.

R. Benešová, EVVO koordinátor

     

 

 

BATERKOŽROUT

Dalším úkolem z Recyklohraní byla výroba Baterkožrouta. Úkolu se ochotně ujaly žákyně 9. třídy. Co to vůbec baterkožrout je? Bylo nutné vyrobit pro menší děti atraktivní nádobu, do které by vhazovaly vybité baterie. Holky si našly menší plastový sud s víkem a ozdobily ho tak, aby se malým dětem líbil. Pak navštívily jednotlivé třídy a baterkožrouta jim představily. Také jim zároveň vysvětlily, proč jsou baterie nebezpečný odpad a kam se vybité baterie musí odkládat. Posledním úkolem bylo vyplnit kvíz o bateriích, jehož splnění se ujali kluci z 8. třídy. Bylo potřeba baterie zvážit, spočítat jejich hmotnost, vypočítat jejich objem a podobné matematické úkoly. Úkol byl zajímavý a do jeho plnění se zapojilo několik tříd.

R. Benešová EVVO koordinátor

     

 

OPRAVA METEOROLOGICKÉ BUDKY A HMYZÍCH HOTELŮ

Před několika lety probíhal na naší škole program Globe, v rámci kterého se žáci věnovali pozorování počasí a výsledky odesílali do NASA. Pan učitel Pulkert se rozhodl navázat na tuto aktivitu, a tak bylo potřeba zrekonstruovat a natřít meteorologickou budku na školní zahradě, ve které jsou ukryta čidla měřícího přístroje. Také již bylo potřeba opravit a natřít hmyzí hotýlky umístěné na školní zahradě. Práce se ujaly dívky a hoch z devítky v rámci pracovních činností. Budky nejprve vyčistili, osmirkovali a nakonec natřeli. Ještě nás čeká instalace meteobudky zpět na místo a u hmyzích hotelů jejich vyplnění různorodým materiálem vhodným k zahnízdění hmyzu.

R. Benešová, EVVO koordinátor

   

 

STŘÍHÁNÍ JALOVCE

Kdysi, kdosi u malých schodů do školy vysadil čtyři jalovce. Rostly a rostly, až o veliký kus přerostly zábradlí u schodů, o které se jako malé stromky opíraly. Již několik let jsme je vždy na podzim svázali provazy, aby je neponičil sníh. Kluci vždy při této práci hrozně křičeli, jelikož jalovce ukrutně píchají. Letos ale ani svázání nepomohlo. Napadlo tak ohromné množství mokrého sněhu, že se ten největší jalovec úplně ohnul přes zábradlí a vadil při vchodu do školy. Práce se opět ujali kluci u 8. třídy. Jen co počasí dovolilo, vydali se s nůžkami a pilkou na jalovec. Práce to byla hrozná, jalovec má tvrdé dřevo a větve byly plné sněhu, který krásně padá za krk. Museli ho celý sestříhat, ale jen kousek nad zábradlí. Na jaře se budeme muset domluvit se zahradníkem a všechny jalovce pokrátit, aby se již nestala taková tragédie jako letos.

R. Benešová EVVO koordinátor

   

 

 

Školní meteorologická stanice

Asi čtyři roky byla naše škola zapojena do programu Globe. Jednalo se o sledování počasí v místě školy. V té době jsme na školní zahradě postavili meteorologickou budku s měřícími čidly.  Děti zapisovaly naměřená data a ta se jednou týdně odesílala  přes web do centra v USA. Potom některá čidla přestala pracovat, a tak projekt skončil.

V lednu letošního roku p. učitelka Benešová a p. ředitelka získaly sponzorský dar od firmy Chevak. Rozhodli jsme se obnovit meteorologická měření. Zakoupili jsme meteorologickou stanici s připojením k počítači, do zrenovované budky jsme nainstalovali měřící čidla a od března začínáme měřit.

Žáci budou jednou denně zapisovat naměřené údaje, které budou zveřejňovány na webových stránkách školy. Řídící jednotka meteostanice je umístěna ve škole na chodbě i s připojeným notebookem. Tak mají všichni žáci, které to zajímá, přístup k naměřeným datům

Jiří Pulkert

     

 

HMYZÍ DOMKY

Již řadu let máme na školní zahradě nainstalovány tři hmyzí domky. Na podzim jsme zjistili, že jsou skoro prázdné. Vložený materiál si odnesli ptáci na stavbu svých hnízd. Proto jsme se rozhodli domky opravit a  vylepšit tak, aby opravdu sloužily jen hmyzu. Holky z devítky domky očistily a natřely, pak jednotlivá okénka vystlaly vhodným materiálem pro hmyz. Kluci z osmičky přidělali na domky pletivo, které zabrání opětovnému odnosu materiálu do ptačích hnízd. Nakonec bylo potřeba domky nainstalovat na vhodná místa a toho se ujali šesťáci v rámci pracovních činností.  Tak hmyzáci, krásné bydlení.

R. Benešová EVVO koordinátor

       

 

VYPOUŠTĚNÍ PSTRUHŮ

V pátek 12. dubna 2019 jsme se vydali vypustit do potoků pstruží potěr. Žáci osmé třídy se pod vedením pracovníků Agentury ochrany přírody vydali k Lužnímu potoku, kde se malý potěr vylíhl a bylo nutné ho vypustit v co největší délce potoka. Celkem žáci vypustili na třech místech kolem 2 800 kusů malých asi 2 cm rybiček. Teď musíme čekat do podzimu, kdy dojde k dalšímu odchytu a přepočítání, kolik z našich rybiček asi přežilo, a jak se jim podařilo narůst. Jedním z důvodů, proč se pstruzi vypouštějí, je, že jsou nositelé malých larev škeble perlorodky říční, která je velmi přísně chráněná. Přes velmi studené dopoledne (2 stupně nad nulou) se akce vydařila a všichni měli radost z užitečné práce pro přírodu.  

Mgr. Radmila Benešová, EVVO koordinátorka

     

 

NOVÁ RORÝSÍ BUDKA

Naše škola se může pochlubit titulem Rorýsí škola. Na budově školy máme umístěny tři rorýsí budky, které jsou každoročně obydleny. V jedné budce máme dokonce umístěnu webovou kameru, a tak můžeme pozorovat dění v této budce.

Letos v zimě se kluci z 8. třídy rozhodli vybudovat novou budku. Zjistili si správné rozměry a zkonstruovali dvojbudku pro rorýse. Největší část práce udělal Míra Škarda, který zasluhuje naši pochvalu. Kluci budku nakonec natřeli a Technické služby Hranic za pomoci plošiny budku připevnili na budovu školy. Několik dní byla budka neobydlená, asi smrděla barvou, ale nyní je již plně osídlena.

R. Benešová, EVVO koordinátor

 

 

 

EXKURZE DO BOTANICKÉ ZAHRADY BEČOV

Žáci 6. a 7. třídy jeli na prohlídku botanické zahrady v Bečově. Vybrali jsme si program Význam a tvorba zahrad. Nejprve si žáci povídali o typech zahrad, jak je budovat, co by měly obsahovat a jak o ně pečovat. V druhé části se pokusili ve skupinách vytvořit svou malou zahrádku pomocí přírodního materiálu. Práce je bavila a vytvořili opravdu krásné zahrádky. Pak jsme si prošli botanickou zahradu a dozvěděli jsme se něco o její historii, ale i současnosti. Na závěr si žáci mohli pohrát v přírodní zahradě, která je součástí této zahrady, svést se na lodičkách a dokonce, kdo chtěl, mohl se  i vykoupat. Jako pokaždé se akce dětem líbila a přinesla nejen nové vědomosti, ale také zábavu.

R. Benešová, EVVO koordinátor

 

Poděkování

 

Chtěla poděkovat vedení firmy Heinz Glas Decor s.r.o. za štědrý sponzorský dar, který nám uhradil 2/3 ceny zahradního domku na školní zahradě. Ten společně se žáky v hodinách pracovních činností vybudovali učitelé Mgr. Radmila Benešová a Ing. Martin Ševčík. Jsme rádi, že finance pomohly k rozvoji environmentálních a pracovních zkušeností.

Dále chci poděkovat panu L.  Grisnikovi za materiální sponzorský dar, který nám vyřešil problém s dešťovou vodou na školní zahradě.

Za učitelský kolektiv a za žáky ZŠ Hranice PhDr. Hana Levá, ředitelka školy

 

 
   

Jak jme stavěli zahradní domek

   

 

 

SETKÁNÍ EKOŠKOL

 

Dne 13. června se uskutečnilo další setkání ekoškol Karlovarského kraje tentokrát v Sokolově. Prohlédli jsme si školu, žáci si zahráli hru, předali jsme si zkušenosti a nové nápady. Příští setkání se má uskutečnit na podzim v naší škole. Už se těšíme.

R. Benešová, EVVO koordinátor

 

   

 

OCHRANA PŘÍRODY

Dne 21. června 2019 jsme si zopakovali Den Země. Pod dohledem pracovníků Agentury ochrany přírody jsme v Pastvinách okolo Lužního potoka pomohli s revitalizací této oblasti. Jedna skupina měla za úkol vysadit sazeničky čertkusu, které jsme předpěstovali ve škole. Čertkus je živná rostlina pro housenky chráněného motýla hnědáska chrastavcového. Další skupina měla za úkol vyčistit zarostlou tůň. Kluci museli vlézt do vody, a hráběmi vytrhat vodní trávu. Další skupina vytahala pokácené nálety v okolí potoka. Na závěr jsme si upekli vuřty. Udělali jsme společně kus užitečné práce pro záchranu této lokality.

R. Benešová, EVVO koordinátor