LITTER LESS

Tento mezinárodní projekt si klade za cíl snížit množství odpadu a ovlivnit dlouhodobou změnu v chování mládeže. Je provozován Nadací pro environmentální vzdělávání Eco-Schools s podporou Nadace společnosti Wrigley. Do kampaně je zapojeno 17 zemí a 439 škol z celého světa. Kampaň ukončíme na Světový den životního prostředí 5. 6. 2013.

Cíle projektu :

Prvním cílem našeho projektu je zlepšení separace bioodpadu na naší škole. Ve směsném odpadu končí ohryzky od jablek, slupky od banánů, slupky od citrusů a čajové sáčky. Rozhodli jsme se s tím něco udělat. Tak nás napadlo pořídit do školy vermikompostér a žížaly, které se o bioodpad postarají.  Žížaly se budou bioodpadem živit a přeměňovat ho na půdu, kterou použijeme na sázení okrasných rostlin ve škole.
Druhým cílem je vytvořit nástěnky, pomocí kterých by starší žáci učily ty mladší děti, jak správně odpad třídit. Často se stává, že mladší žáci nevědí, kam který odpad hodit,,a proto ho dávají do směsného odpadu. Chceme nakoupit magnetické tabule a nabarvit je podle barev kontejnerů na separaci.  Žáci 8. a 9. třídy vyrobí obrázky různého odpadu a mladší žáci je budou správně umisťovat na jednotlivé nástěnky. Starší žáci je budou kontrolovat a vysvětlovat, jak se správně odpad separuje. Žáci 8. a 9. třídy v hodinách výtvarné výchovy nakreslí různé druhy odpadků. Pak je vystříhají a zalaminují do folie.  Na obrázky nalepí magnety a budou podle nich učit malé děti, jak správně separovat odpad.
Třetím cílem je doplnit do některých tříd nádoby na tříděný odpad. V nově vybudovaných učebnách např. na výuku angličtiny chybí nádoby na separovaný odpad. Žáci odpad buď házejí do koše na směsný odpad, nebo ho odnášejí do vedlejších učeben. Proto chceme tyto učebny doplnit kontejnery na plast a papír.
Z finančních prostředků koupíme: vermikomposter, žížaly, 4 magnetické tabule, magnety, barevné folie, laminovací folie, kontejnery na tříděný odpad.

VERMIKOMPOSTÉR

Nyní jsme se zaměřili na první cíl a objednali jsme vermikompostér.  To je zařízení, kde se pomocí žížal rozkládá biologický odpad. Do sestavení se zapojili Kamil Novák s Františkem Novým a svou práci popsali takto: Jako první jsme přidělali nohy k sběrnému patru. Zašroubovali jsme kohout do sběrného patra. Přikryli jsme spodní patro textilní fólií, aby žížaly nemohly prolézt a utéct. Dále jsme rozdělali kokosové vlákno s hlínou a natrhanými novinami a přidali jsme litr vody. Pak jsme přidali druhé patro, které jsme vyložili novinami, vložili připravenou hmotu a nakonec žížaly. Postupně se budou přidávat patra a žížaly budou mezi nimi prolézat, a tak vytvoří zeminu. Žížaly se mohou krmit skořápkami, zbytky ovoce a zeleniny, starým listím a trávou.
Vermikompostér je založený a nyní musíme počkat, až se v něm žížalky zabydlí a pak začnou měnit organické zbytky na kvalitní zeminu.

František Nový a Kamil Novák, žáci 9. třídy

 

 

VÝUKOVÉ TABULE

Dalším cílem projektu Litter Less bylo vytvořit tabule, pomocí kterých budou žáci 8. třídy učit mladší žáky správně separovat odpad.  Proto jsme nakoupili 5 magnetických tabulí, které jsme nechali polepit barevnými fóliemi podle barev separačních nádob. Žáci 8. třídy nakreslili a vytiskli různé druhy odpadků, nákresy zalaminovali a opatřili magnetickou páskou. A tak budeme připraveni na začátek školního roku, kdy bude potřeba opět mladším žákům připomenout, jak se správně odpad separuje.