Jeden svět, mnoho hlasů – One World, Many Voices

Americká obchodní komora v České republice (AmCham) vyhlásila soutěž o granty na projekty prospěšné pro místní komunitu. AmCham tímto chce podpořit zapojení a spolupráci v místní komunitě, komunikaci v angličtině a využití teoretických znalostí při realizaci skutečného projektu v praxi.

 

V rámci tohoto projektu chceme vytvořit místo, které bude sloužit k odpočinku a setkávání jak dětí, mladých lidí, maminek s dětmi i dospělých při společných akcích. Na celém projektu budou spolupracovat žáci naší školy, Osadní výbor Studánka (část obce), místní obyvatelé Studánky a Městský úřad Hranice. Tím, že si ho obyvatelé a žáci sami vybudují, budou o něj pečovat a vážit si ho. Ze zkušenosti víme, že vlastní práci si děti ani občané neničí.

Cílem projektu je vybudovat společnými silami místo, kde budou moci obyvatelé Studánky trávit svůj volný čas a pořádat zde společné akce. Místo má vzniknout ve spádové části Studánka, která náleží  k městu Hranice. Zde si obyvatelé organizují společné akce jako např. den dětí, pálení čarodějnic, rozsvícení vánočního stromu, o nejlepšího sportovce. Chybí jim místo, kde by se mohli scházet a tyto akce organizovat. Na projektu spolupracují žáci 8. třídy a žáci školy bydlící v této obci, členové Osadního výboru, občané Studánky a Město Hranice. Jedná se o zanedbaný pozemek patřící městu. Celé místo je porostlé náletovými dřevinami, pozemek se neseká a neudržuje. Společnými silami všech partnerů má vzniknout místo ke společným setkáním všech věkových skupin obyvatel této části. Vznikne místo s lavičkami, pergolou, vysazenými keři a stromy. Členové Osadního výboru se zavázali, že se o nově vytvořené místo budou i nadále společně starat. Do projektu se zapojili žáci 8. třídy a ostatní žáci bydlící v této lokalitě, členové Osadního výboru Studánka, obyvatelé Studánky a Městský úřad Hranice. Již proběhla první schůzka všech partnerů. Na první schůzce dne 8. 11. 2012 členové společně vybrali vhodné místo pro projekt a dohodli se na budoucí spolupráci na projektu.

Další schůzka proběhla dne 11. 2. 2013 a jednotliví členové si rozdělili úkoly, byl stanoven časový harmonogram. Žáci školy zajistí výběr a nákup stromků, laviček a košů. Členové osadního výboru zajistí vykácení náletových dřevin, až jim to počasí dovolí.

 

MEETING PARK

Se začátkem jara se začal budovat náš nový park. Nejprve dospěláci vykáceli a vyklidili nálety a stromy. Pak technické služby MěÚ upravily celý povrch bagrem a terén srovnaly. O pár dní později nám dovezli stromy, které jsme si sami vybrali, a ty jsme já, Nicolas Náprstek, Patrik Jurka, Matěj Švihla, Natálie Švecová a Rino Náprstek zasadili, a to s pomocí manželů Švecových. Společně jsme navozili hlínu ke stromům, upevnili kůly a stromy důkladně zalili. Nyní čekáme na dovoz objednané pergoly, kterou firma na místě smontuje a upevní. V zimě jsme si také vybrali na internetu lavičky a již jsme je i sešroubovali a připravili k umístění. Ještě nám zbývá ukotvit lavičky k zemi, vysadit okrasné keře a nakonec vysít trávu.

Za studánecké žáky Nicolas Náprstek

 

Vyřezávání náletů Terénní úpravy Sázení stromů

 

Ve čtvrtek 26. 9. 2013 se slavnostně otevřel Parčík setkávání ve Studánce

     Naše škola se zapojila do grantového programu One World, Many Voices Americké obchodní komory v ČR. Program je určen na  podporu projektů, které žáci a studenti zrealizují ku prospěchu místní komunity a ve spolupráci s reprezentací obce.

          Proč jsme se zapojili do získávání financí? Děti ze Studánky také chtěly místo setkávání jako se buduje v Hranicích, a proto sestavily plánek parčíku a podílely se na sepsání žádosti. Poté se sešly přímo na místě se starostou a se členy osadního výboru. Připravil se postup prací, seznam materiálu a stromů. Garantem projektu byla základní škola, která sestavila žádost, finanční rozvahu, cíle.

      Myslím si, že cíl projektu se splnil a dílo se povedlo. Zanedbané místo se proměnilo v útulný zelený kout, který rozzářil místo za paneláky ve Studánce, Děkuji všem, kteří přiložili ruku k dílu, a těší mě, že se na otevření dostavili i zastupitelé města (Picka, Švecová, Levý, Kábová, Levá). Zároveň chci poděkovat osadnímu výboru s předsedkyní M. Švecovou, všem pracovitým a ochotným dětem a lidem ve Studánce a TS Města Hranice za odvedenou práci. Pan David mi řekl, že už mají další nápady – vybudování skalky, zabudování a nákup posezení do pergoly, připravení prostoru pro táboráky atd. Je fajn, že se místo bude rozrůstat o další prvky. Přeji Studánce další úspěšné akce a nadšené lidi pro ně.

PhDr. Hana Levá, ředitelka školy

 

Video