PROJEKT NA ZELENOU

Podařilo se nám uspět v grantové výzvě Nadace Partnerství Na zelenou. Náš projekt jsme nazvali Po zebře do školy. Cílem našeho projektu je zvýšit bezpečnost našich žáků při cestě do školy. Chceme proto nechat před školou ve spolupráci s městem vybudovat přechod pro chodce, jelikož toto místo označili žáci, učitelé i rodiče v dotazníku za nejnebezpečnější. Dalším cílem je vybudovat přístřešek na kola, a tím zvýšit zájem žáků o tento způsob dopravy do školy, a tak podporovat udržitelnost dopravy a zdravého životního stylu u žáků i dospělých. Projekt by rozvíjel dopravní výchovu na naší škole, a tím přispěl ke správnému dodržování bezpečnosti v silniční dopravě ve městě.

 

PŘEDÁNÍ PODKLADŮ

Dne 19. 6. 2014 došlo ke slavnostnímu předání podkladů pro vytvoření dopravní studie na vybudování přechodu pro chodce před školou. Předání se zúčastnil pan ing. Král, který bude studii vypracovávat, pan starosta Picka, učitelé ze školy a hlavně naši žáci. Největší dík patří žákům ze 7. třídy, kteří se postarali o vytvoření mapy města, pak se žáky 1. stupně mapu doplnili o nebezpečná místa a anketu následně vyhodnotili. Také provedli měření projíždějících aut a procházejících chodců. Výsledek nás překvapil, během špičky od 13.30 do 14.30 hod. křižovatkou prošlo 296 chodců a projelo 243 aut. Všechny tyto podklady poslouží panu Královi k vytvoření studie na zlepšení dopravní situace v okolí školy.

 

 

STÁNÍ NA KOLA

Jedním z důvodů, proč jen málo žáků jezdí do školy na kole je, že nebylo vybudované kryté stání na kola. To jsme se rozhodli změnit, a tak podpořit ekologickou formu dopravy žáků i učitelů do školy. Původně jsme si vybrali ne příliš pěkné stání ze železa od nějaké firmy. Ale jelikož se nám příliš nelíbilo a hlavně by se nám ke škole vůbec nehodilo, pozvali jsme si tesaře a společně jsme se dohodli na zastřešené dřevěné stavbě. Pan Spáčil postavil základy, kluci z 8. třídy trámy natřeli a pan Spáčil vybudoval střechu a nakonec i nájezdy pro kola. Stavba vypadá velmi pěkně, jen ještě chybí natřít nájezdy, aby je nepoškodil sníh. Jsme moc zvědaví na jaro, jestli se nám podaří, že do školy začne jezdit více žáků na kole.

 

     

 

PRACOVNÍ SCHŮZKA

Dne 4. 11. 2014 se uskutečnila pracovní schůzka účastníků projektu Na zelenou. Na schůzku dorazil pan Tlačil z Dopravního inspektorátu Policie ČR, paní Markusová ze SUS Karlovarského kraje, pan Král za Dopravní stavby Cheb, pan starosta Picka, paní ředitelka školy Levá, učitelka za 2. stupeň paní Benešová a hlavně zástupci žáků Míša Hrkal a Filip Künzel. Schůzka se konala hlavně proto, aby nás pan Král všechny informoval o navrhovaném řešení dopravní situace na křižovatce pod školou. Všichni zúčastnění jsme si prohlédli nákres úprav a každý řekl svůj názor na vyhotovený návrh. Pak následovala diskuse a padla spousta dobrých nápadů a návrhů. Nyní se čeká na oficiální vyjádření od Dopravní Policie a SUSky a bude moci dojít ke slavnostnímu předání studie zástupcům Města.

 

 

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ DOKUMENTACE

Dne 1. 12. 2014 jsme se sešli na slavnostním předání projektové dokumentace. Akce se zúčastnili všichni členové pracovního týmu. Pan Král, dopravní inženýr, předal vypracovanou projektovou dokumentaci zástupcům Města i školy. Při setkání jsme všichni diskutovali nad vzniklými návrhy a hodnotili klady i zápory navrhovaných řešení. Tímto setkáním se oficiálně ukončil projekt Nadace Partnerství -Na zelenou. Naše práce ale nekončí, budeme usilovat o vybudování přechodu pro chodce, chodníků na Sídlunk i Krásňany. Také bude pokračovat výuka dopravní výchovy na škole, besedy s Policií a dalšími zajímavými lidmi.

video : video

 

 

PROJEKT 1. STUPNĚ – DOPRAVNÍ VÝCHOVA

V týdnu od 22. 9. do 26. 9. 2014 proběhl na 1. stupni projekt zaměřený na zlepšení dopravní výchovy u žáků. Žáci si nejprve zopakovali teoretické znalosti o výbavě jízdního kola, znalost dopravních značek a také o pohybu na komunikacích. Pak následovala praktická část, při níž předvedli jízdu na kole na dopravním hřišti před školou. Nejlepší žáci byli na konci odměněni cenami od Nadace partnerství. Zjistili jsme, že někteří žáci mají problémy s dodržováním předpisů, a proto se této problematice budeme i nadále věnovat.

R. Benešová a V. Štěpán

     

 

Kološkola – podzim 2014

Dne 22. října se 4. a 5. třída naší školy vydaly do MěDDM Sluníčko do Aše, kde proběhla další část dlouhodobé akce nazvané kološkola. V plánu byla teoretická příprava a samozřejmě i praktické jízdy na kolech na dopravním hřišti. Žel počasí nám vůbec nepřálo, hustě pršelo a objevil se i první letošní sníh, a tak proběhla pouze teoretická část akce v učebnách. Na kola si tak musíme počkat do jara, až počasí dovolí.

Vojtěch Štěpán, učitel