VÝMĚNA OSVĚTLENÍ

Uvedený projekt mohl být realizován díky zapojení školy do projektu Ekostopa školy od Týmové iniciativy pro místní udržitelný rozvoj, o.s.. Ekologická stopa je plocha tzv. ekologicky produktivní země (zahrnuje pevninu i vodní plochu), kterou člověk (resp. město, stát, lidstvo) ročně potřebují k zajištění všech zdrojů a k likvidaci odpadů. Ekostopu školy si s žáky počítáme již řadu let. V letošním školním roce si žáci vyzkoušeli nový výukový modul a jejich úkolem bylo, zamyslet se, jakým opatřením by mohli pomoci ke snížení Ekostopy školy.

Při našem projektu Osvětlení je cílem ušetřit za elektriku a vyměnit staré, žravé, nemoderní zářivky za moderní a hlavně úsporné. V naší  třídě je 35 zářivek, ve kterých je celkem 70 trubic a budou nahrazeny 27 trubicemi a bude instalováno 10 zářivek po 2 trubicích a 7 zářivek s 1 trubicí. Projekt vymyslela 7. třída s paní učitelkou Benešovou. Na internetu jsme našli firmu z Chebu, která nám spočítala a navrhla moderní a ekologické osvětlení třídy. Výměnou osvětlení chceme ušetřit elektrickou energii, tím snížit Ekologickou stopu školy a zlepšit světelné podmínky ve třídě. Máme už tři tituly Ekoškola a letos jsme si dali téma Energie, tak jsme přemýšleli, jak snížit spotřebu ve škole a také se zabýváme otázkami trvale udržitelného rozvoje a jak ho zvýšit. Už jsme vyměnili klasické žárovky za kompaktní a teď chceme sehnat peníze na výměnu osvětlení u nás ve třídě.

Žáci 7. třídy

 

ZÁVĚREČNÁ FÁZE PROJEKTU

O Velikonocích nás čekalo dokončení celého projektu Osvětlení. Bylo nutné provést výměnu zářivek ve třídě. Práce se ujali elektrikář pan Beneš a školník pan Ganz. Nejprve ovšem museli pomoci naši sedmáci. Ti totiž třídu ve středu vyklidili a připravili vše na práci odborníků. Jen demontáž 35 zářivkových těles trvala několik hodin. Vše proběhlo bez komplikací a ve třídě nám svítí 17 nových moderních zářivkových těles. Úspora elektrické energie je zcela evidentní, vždyť jsme vyměnili 70 starých zářivek za pouhých 27ekologických.