POZOROVÁNÍ HNÍZDÍCÍCH PTÁKŮ

Jelikož se můžeme pochlubit titulem Rorýsí škola, rozhodli jsme se, že se pokusíme letos sledovat hnízdění a vývoj mláďat těchto ptáků.  Žáci 9. třídy při hodinách pracovního vyučování vyrobili větší budku pro rorýse a za peníze od firmy Chevak jsme zakoupili webovou kameru. Tu pak pan učitel Pulkert s dětmi zabudoval do budky a můžeme sledovat, co se v budce děje.

Budku vyrobili žáci 9. třídy

Namontovaná kamera v budce

Budku zavěsili hasiči (22.3.)

Podívejte se do budky
(klikni na obrázek kamery)

Username:rorys;
Password: rorys

 

 

Zavěšenou budku začal navštěvovat špaček. Rorýsi přiletí až koncem dubna. V této budce určitě nezahnízdí, protože je obsazená. Nevadí. Budeme pozorovat hnízdění špačka.V tabulce budeme zaznamenávat průběh hnízdění. Jak špaček začal stavět hnízdo, snesl vajíčka, sedí na snůšce, jak se vylíhla holátka, jak je oba rodiče krmí, jak dospívají a jak opustí hnízdo. V   tabulce budou uspořádány snímky jednotlivých etap hnízdění. Pomocí kamery budeme sledovat vývoj špačků v přímém přenosu.

     

V neděli 10. dubna samička zasedla na hnízdo. Kvůli velkému množství nanošeného materiálu nevidíme do hnízda. Jen v zadní části je vidět hřbet a ocásek sedící samičky.
Občas se pohne nebo postaví, případně na chvíli hnízdo opustí.

     
V pondělí 25. dubna jsme viděli holátka. Do hnízda však není dobře vidět. V úterý byla pod budkou na zemi dvě mrtvá holátka, ve středu pak další. Co se stalo nevíme (v těchto dnech mrzlo). V hnízdě zůstala tři mláďata. Den ode dne jsou lépe vidět - hlavně žluté, dokořán otevřené zobáčky. Oba rodiče neustále vletují a vyletují z budky.

     
Druhý květnový týden jsou mláďata pěkně opeřená, často sedají na okraji hnízda a dožadují se potravy. Rodiče se musí činit, aby je nakrmili a udrželi pořádek v hnízdě.
     
Tento týden už mláďata vylezla z hnízda a pohybují se v celé budce. protahují a protřepávají si křídla. Blíží se den, kdy poprvé vylétnou z hnízda. Odhaduji, že to bude v neděli nebo v pondělí 16. května.
     
     

Pondělí 16. 5. - hnízdo je opuštěné. Špačci vylétli.

 
Ve čtvrtek 19. 5. jsme vyčistili budku, přestavěli kameru a umyli krycí sklo. Doufali jsme, že budku využijí rorýsi, kteří již 14 dní létají nad školou. Ale špaček byl rychlejší. Hned druhý den do budky nanosil slušnou hromádku stavebního materiálu a začal čile stavět nové hnízdo. Budeme tedy moci pozorovat hnízdění špačka podruhé.
V pondělí 30. 6. špaček již hnízdo neopouštěl. V hnízdě se vrtí, občas vyhlédne z budky. Je zřejmé, že sedí na vajíčkách. Uvidíme, kolik mláďat se vylíhne. Za 14 dní budeme moudřejší.
     

Pozorování hnízdících špačků. skončilo. Došlo k poruše kamery nebo vedení od kamery ke switchi. Je třeba otevřít budku a demontovat kameru. Ale v době hnízdění to nelze udělat. Budku otevřeme v srpnu a provedeme opravu. Další pozorování hnízdících ptáků bude příští rok na jaře. Smůla!