HARMONICKÉ SOUŽITÍ

Již řadu let jsme zapojeni do projektu Škola pro udržitelný život (ŠUŽ). A co to znamená?  Je to škola, která mění své okolí. Škola, která dává žákům slovo. Škola, která se otevírá komunitě a spolupracuje s ní. Žáci se dívají kolem sebe a mění své okolí, spolupracují s vedením města i s občany.

Již na podzim 2015 oslovili žáky 9. třídy obyvatelé panelových domů s prosbou o zlepšení okolí jejich domovů. Tak se všichni sešli a vytvořili prvotní vizi a plán projektu. Hlavně starší obyvatelé si moc přáli vytvořit místo k posezení, které tam opravdu chybí, a vysadit zeleň k oživení tohoto místa. Deváťáci nelenili a přes zimu vytvořili plánek místa, vybrali vhodné stromy, keře i lavičky. Na jaře se všichni opět sešli a vybrali z návrhů našich žáků ten nejlepší. Pak již zbývalo sehnat peníze na realizaci záměru. Využili jsme grantové žádosti ŠUŽ a uspěli jsme. Na realizaci jsme získali 56 335 Kč.

 

říjen 2015 listopad 2015 březen 2016
     
Sázení stromů

31.května jsme se pustili do sázení stromů. Kluci vykopali 8 jam a s pomocí děvčat do nich vysadili 8 krásných javorů mléčů -  acer platanoides Globosum.

     
     

Výsadba okrasných keřů

Dalším úkolem bylo vysadit okrasné keře v okolí panelových domů. Žáci společně s obyvateli domů keře rozmístili na vhodná místa a zasadili je.
     

Montáž a instalace laviček

K jednotlivým vchodům vybrali žáci s obyvateli domů betonové lavičky s plaňkami z recyklovaného plastu. Deváťáci je museli naložit na káru a odvézt na místo. Pak je bylo nutné smontovat a řádně utáhnout vruty, aby byly lavičky bezpečné.
     
     

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ

Ke slavnostnímu otevření došlo dne 24. června 2016 za účasti žáků, učitelů, vedení školy i Města, obyvatel panelových domů a také zástupců tisku. Starosta města žákům velmi poděkoval za velmi pěkně odvedenou práci a přislíbil pomoc při dalších aktivitách našich žáků.

Radmila Benešová