OÁZA KLIDU

Žáci 8. třídy se zapojili do další výzvy z programu Škola pro udržitelný rozvoj. Požádali je o pomoc obyvatelé dalšího panelového domu. Líbilo se jim, jak upravili prostranství u střediska a chtěli také vylepšit své okolí. Lonští deváťáci se již zúčastnit nemohli, tak se do práce pustili osmáci. Do konce školního roku museli podat žádost o grant. Proto se dvakrát ještě na jaře setkali s obyvateli domů a dohodli se na tom, co se vysadí a kolik kusů, kolik a jakých laviček se zabuduje. Pak našli vhodné kultivary stromů, návrhy laviček k posezení i několik druhů okrasných keřů, které by byly vhodné na zvolené prostranství. Se svými návrhy přišli seznámit občany, společně vybrali stromy, keře i lavičky. Pak je čekala nejtěžší práce, sepsat grantovou žádost. Ale vše se podařilo a získali jsme dotaci 38 874 Kč.

 
     

KOPÁNÍ JAM

V pondělí 31. 10. 2016 jsme šli s chlapci z 9. třídy vykopat jámy na stromy. Místa byla již vybrána na druhé společné schůzce s obyvateli domů, a tak nám šla práce rychle od ruky. Jámy pro převislé jilmy musely být veliké, protože jsme koupili již opravdu vzrostlé a krásně rozkošatělé stromy.  Modříny sehnal zahradník pouze menší, ale i ty jsou velmi pěkně rostlé.

     

VÝSADBA  STROMŮ  A OKRASNÝCH KEŘŮ

Dalším úkolem bylo vysadit několik keřů a hlavně stromy. Této práce se ujali všichni žáci 9. třídy. Kluci se pustili do výsadby obrovských a těžkých jilmů. Holky vysadily keře a pomohly se zasypáním stromů a odvezením přebytečné zeminy. Nakonec stromy ovázaly jutou, aby kůru nepoškodil přicházející mráz a stromy byly připoutány k oporám.

     

 

LAVIČKY

Lavičky si vybrali obyvatelé domů litinové s dřevěnými prkny. Jsou krásné, ale jejich údržba bude větší než u laviček betonových s plastovými prkny. I tak je žáci společně umístili na předem dohodnutá místa u panelových domů. Jenže již napadl první sníh, a tak je zaměstnanci technických služeb odvezli na zazimování. Na jaře, jak jen to bude možné, se opět vrátí na svá místa u panelových domů.

 
     

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ

Dne 4. listopadu 2016 jsme slavnostně Oázu klidu otevřeli. Pozvali jsme vedení Města, vedení naší školy, zaměstnance Technických služeb města i obyvatele domů. Myslím si, že žáci vykonali kus dobré práce a zvelebili tak další část našeho města.