Místo setkávání

Projekt můžeme uskutečnit díky tomu, že je naše škola zapojena do projektu Škola pro udržitelný rozvoj od nadace Partnerství.
Cílem našeho projektu je vytvořit místo, kde se budou moci setkávat různé věkové kategorie lidí naší obce. Místo by mělo sloužit k posezení jak starším občanům, tak maminkám s dětmi i dospívajícím, které v této části chybí. Jedná se o nevyužitý a neudržovaný kus městského pozemku, který se nelíbí žákům naší školy a navrhli ho jako místo nutné k úpravě. Žáci místo zdokumentovali, vytvořili plán jeho obnovy a svůj záměr přednesli na jednání Rady města. Městská rada souhlasila s jejich plánem a přislíbila pomoc. Do celé akce budou zapojeni žáci a učitelé naší školy, zástupci města i občané Hranic.

 

MÍSTO SETKÁVÁNÍ II.

A jak jsme pokročili? Místo zaměstnanci technických služeb vysekali, odstranili nálety a provedli terénní úpravy. Žáci 9. třídy se podíleli na vyklizení pozemku od přerostlé trávy, náletů a letitého nepořádku. Jen nás mrzí, že musel být pokácený strom, okolo kterého žáci ve svých plánech počítali s kulatou lavičkou. Po uříznutí jedné spodní větve se zjistilo, že v kmeni je ohromná dutina a hrozí rozlomení stromu. Ale i to jsme společně vyřešili a lavičku umístíme okolo jednoho z vysazených stromů. Deváťáci vybrali na internetu lavičky, odpadkové koše a kulatou lavičku okolo stromu a čekáme na jejich dodávku. Nyní jsme práce na projektu zastavili a budeme pokračovat na jaře. Čeká nás ještě zasadit stromy, ukotvit lavičky a koše a dokončit terénní úpravy s vysetím trávy.

 

PRÁCE POKRAČUJÍ

Začalo jaro a naplno se rozběhly práce na našem projektu Místo setkávání. V pátek 26. 4. z Holandska přivezli stromky. Jsou nádherné, veliké a již začínají rašit.  Městský úřad zajistil terénní úpravy našeho pozemku. Celý plácek srovnaly bagry a vypadá to nyní velmi pěkně. Jen připomínám, že na místě byla kdysi černá skládka, tak je tam spousta kamenů, zbytků trubek a cihel. V pondělí 29. 4. jsme šli vykopat jámy na stromy. Byla to hrozná práce, tak se kluci opravdu nadřeli. V příštím týdnu vysadíme stromy a pak nás čeká instalace laviček a vysetí travního semene.

 

VYSÁZENÍ STROMŮ

Hned, jak nám to počasí dovolilo, dali jsme se do sázení stromků. Doufáme, že se stromkům bude dobře růst.

     

 

Jelikož nám letos vůbec nepřeje počasí, museli pomoci i osmáci. Jen co to trošku šlo, celý pozemek shrabali, uklidili a vyseli travní semeno. Nyní necháme trávu vyklíčit a v příštím týdnu přiděláme lavičky a vysadíme okrasné keře.

 

V minulých týdnech nás trápila zima a vytrvalý déšť, tento týden jsou to pro změnu vysoké teploty. Ale práce musí pokračovat. Tak jsme se pustili do přišroubování laviček a odpadkových košů k betonovým základům. Také bylo potřeba vysadit okrasné keře. Toho se ujala děvčata. Horko bylo nesnesitelné, ale zvládli jsme to!

 

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ

Dne 24. 6. 2013 ukončili žáci 9. a 8. třídy svůj projekt „Místo setkávání“.  Ukončení projektu proběhlo coby projektový den se slavnostním otevřením. K projektu řekli své ředitelka školy, starosta města a paní učitelka Benešová. Projev měla připravený i zástupkyně 9. třídy a po slavnostním přestřižení symbolické pásky nás svou vtipnou scénkou pobavila 5. třída. Místo setkávání by mělo sloužit k setkávání lidí všech věkových kategorií.  Žáci na tomto projektu pracovali téměř rok a práce se jim velmi povedla. Celý projekt od základů vymysleli, naplánovali a nakonec i zrealizovali sami. Závěrem pak deváťáci předali svou roli páťákům, kteří snad převezmou jejich úkol a budou toto místo chránit, aby nám ho nikdo nezničil. Myslím, že žáci 9. a 8. třídy na sebe mohou být pyšní. 

Helena Prokopová