Ředitel školy : PhDr. Levá Hana
Zástupce ředitele : Mgr. Štěpán Vojtěch
Výchovný poradce : Mgr. Tůma Jiří
Drogový preventista, EVVO koordinátor : Mgr. Benešová Radmila
ICT koordinátor : Mgr. Pulkert Jiří
   
Třídní učitelé :  
I. třída Mgr. Šnajdrová Marcela
II. třída Křížová Kateřina
III. třída Mgr. Tůma Jiří
  Asistent pedagoga - Landová Jitka
IV. třída Mgr. Žibrická Dana
V. třída Mgr. Štěpán Vojtěch
VI. třída Mgr. Dorotovičová Markéta
VII. třída                        Ing. Ševčík Martin

VIII. třída     

Mgr. Benešová Radmila
IX. třída Mgr. Kábová Vladimíra
   
Bez třídnictví : Mgr. Berkovcová Helena

    

Kovaříková Helena
  Brioude Loic (do 1. 10. 2018) od 1. 12. Mgr. Kovačiková Adéla
Mgr. Pulkertová Dáša
  Mgr. Pulkert Jiří
   
Vychovatelka : Ševčíková Pavlína
Hospodářka : Kárníková Iva
 
Školník : Ganz Ladislav