IX.

0.hodina 1.hodina 2.hodina 3.hodina 4.hodina 5.hodina 6.hodina   7.hodina 8.hodina

třída

700-745 800-845 855-940 1000-1045 1055-1140 1150-1235 1245-1330   1400-1445 1450-1535
Pondělí   Čj M F D Tvh      
Úterý   Z Nj Aj VkZ Čj Tvd   VkO  
Středa Tvh Čj M Vv Ch F      
Čtvrtek   Nj M Aj Ev D Tvd   Inf Vt
Pátek   M Čj Ch Env Aj Z      

                       

Předmět   Vyučující
Český jazyk Čj Dorotovičová Markéta
Anglický jazyk Aj Berkovcová Helena
Německý jazyk Nj Kábová Vladimíra
Dějepis D Kábová Vladimíra
Výchova k občanství VkO Kábová Vladimíra
Výchova ke zdraví VkZ Benešová Radmila
Zeměpis Z Kovaříková Helena
Matematika M Berkovcová Helena
Přírodopis Benešová Radmila
Fyzika F Pulkert Jiří
Chemie Ch Benešová Radmila
Výtvarná výchova Vv Pulkertová Dáša
Výtvarné techniky Vt Pulkertová Dáša
Pracovní činnosti Benešová Radmila
Tělesná výchova Tv Berkovcová Helena, Ševčík Martin
Informatika Inf Pulkert Jiří
Ekologická výchova Ev Benešová Radmila
Environmentální výchova Env Benešová Radmila

 

                           Třídní učitelka:    Mgr. Kábová Vladimíra
                                               

                           Kmenová třída IX. tř. v přízemí nové budovy (učebna dějepisu)

 

Pokud chcete zanechat vzkaz třídní učitelce (omluvení žáka, dohodnutí schůzky, ... ) nebo jinému učiteli,
klikněte zde 

     Vybrat jinou třídu     Zpět na Úvodní