V.

1.hodina 2.hodina 3.hodina 4.hodina 5.hodina 6.hodina

třída

800-845 855-940 1000-1045 1055-1140 1150-1235 1245-1330
Pondělí M Čj Os Os Hv  
Úterý Čj Aj M Čj Tv PsPh
Středa Čj M Aj Čj Os PsPd
Čtvrtek Čj Os M Aj A  
Pátek Čj M A Tv    

 

Vysvětlivky Vyučující
Čj Český jazyk Štěpán Vojtěch
Aj Anglický jazyk Berkovcová Helena
M Matematika Pulkert Jiří
Os Objevuji svět Štěpán Vojtěch
Hv Hudební výchova Levá Hana
A Ateliér Berkovcová Helena, Šnajdrová Marcela
Tv Tělesná výchova Berkovcová Helena
PsP Práce s počítačem Pulkert Jiří

 

                           Třídní učitel:  Mgr. Štěpán Vojtěch

                           Kmenová třída V. tř. v přízemí staré budovy

    Pokud chcete zanechat vzkaz třídnímu učiteli ( omluvení žáka, dohodnutí schůzky, ... ) nebo jinému učiteli,
klikněte zde 

 

Vybrat jinou třídu        Zpět na Úvodní