VI.

1.hodina 2.hodina 3.hodina 4.hodina 5.hodina 6.hodina

třída

800-845 855-940 1000-1045 1055-1140 1150-1235 1245-1330
Pondělí Tvh F Čj M Aj Hv
Úterý Aj M Z Čj Hv D
Středa Tvd M Vv Vv Tvh
Čtvrtek Aj Čj D Inf
Pátek Z Čj M VkO Tvd

 

Předmět   Vyučující
Český jazyk Čj Dorotovičová MarkétaKábová Vladimíra
Anglický jazyk Aj Berkovcová Helena
Matematika M Ševčík Martin
Dějepis D Dorotovičová Markéta
Výchova k občanství VkO Dorotovičová Markéta
Zeměpis Z Kovaříková Helena
Přírodopis Benešová Radmila
Fyzika F Pulkert Jiří
Hudební výchova Hv Levá Hana
Výtvarná výchova Vv Pulkertová Dáša
Pracovní činnosti Ševčík Martin
Tělesná výchova Tv Berkovcová Helena, Ševčík Martin
Informatika Inf Pulkert Jiří

 

                           Třídní učitel:  Mgr. Dorotovičová Markéta

                           Kmenová třída VI. tř. v přízemí nové budovy (učebna českého jazyka)

    Pokud chcete zanechat vzkaz třídní učitelce (omluvení žáka, dohodnutí schůzky, ... ) nebo jinému učiteli,
klikněte zde 

 

Vybrat jinou třídu        Zpět na Úvodní