VII.

1.hodina 2.hodina 3.hodina 4.hodina 5.hodina 6.hodina   7.hodina 8.hodina

třída

800-845 855-940 1000-1045 1055-1140 1150-1235 1245-1330   1400-1445 1450-1535
Pondělí Tvh Čj Aj F D      
Úterý Čj Z D M Nj Hv   Pčd/Pčh Pčd/Pčh
Středa Tvd Aj Čj M VkZ Tvh      
Čtvrtek M Nj F Vv Vv   VkO  
Pátek Čj M Inf Aj Z Tvd      

 

Předmět   Vyučující
Český jazyk Čj Dorotovičová Markéta
Anglický jazyk Aj Brioude Loic (do 1. 10. 2018); Žibrická Dana
Německý jazyk Nj Kábová Vladimíra
Matematika M Ševčík Martin
Dějepis D Dorotovičová Markéta
Výchova k občanství VkO Dorotovičová Markéta
Výchova ke zdraví VkZ Benešová Radmila
Zeměpis Z Kovaříková Helena
Přírodopis Benešová Radmila
Fyzika F Ševčík Martin
Hudební výchova Hv Levá Hana
Výtvarná výchova Vv Pulkertová Dáša
Praktické činnosti Benešová Radmila, Ševčík Martin
Tělesná výchova Tv Berkovcová Helena, Ševčík Martin
Informatika Inf Pulkert Jiří

 

                           Třídní učitel:  Ing. Ševčík Martin

                           Kmenová třída VII tř. ve druhém patře nové budovy (učebna matematiky)

    

Pokud chcete zanechat vzkaz třídnímu učiteli ( omluvení žáka, dohodnutí schůzky, ... ) nebo jinému učiteli,
klikněte zde 

 

Vybrat jinou třídu        Zpět na Úvodní