VIII.

0.hodina 1.hodina 2.hodina 3.hodina 4.hodina 5.hodina 6.hodina   7.hodina 8.hodina

třída

700-745 800-845 855-940 1000-1045 1055-1140 1150-1235 1245-1330   1400-1445 1450-1535
Pondělí   Aj M Nj D Tvh/ Infd      
Úterý   M Čj Ch Z VkZ Tvd   Pčd/Pčh Pčd/Pčh
Středa Tvh M Čj F Hv Aj Vv      
Čtvrtek   Čj Nj D Ev Tvd/ Infh   VT  
Pátek   Ch Aj M Čj VkO F      

 

Předmět   Vyučující
Český jazyk Čj Dorotovičová Markéta
Anglický jazyk Aj Brioude Loic (do 1. 10. 2018); Žibrická Dana
Německý jazyk Nj Kábová Vladimíra
Dějepis D Kábová Vladimíra
Výchova k občanství VkO Kábová Vladimíra
Výchova ke zdraví VkZ Benešová Radmila
Zeměpis Z Kovaříková Helena
Matematika M Ševčík Martin
Přírodopis Benešová Radmila
Fyzika F Pulkert Jiří
Chemie Ch Benešová Radmila
Hudební výchova Hv Levá Hana
Výtvarná výchova Vv Pulkertová Dáša
Výtvarné techniky Vt Pulkertová Dáša
Praktické činnosti Benešová Radmila, Ševčík Martin
Tělesná výchova Tv Berkovcová Helena, Ševčík Martin
Informatika Inf Pulkert Jiří
Ekologická výchova Ev Benešová Radmila

 

                           Třídní učitelka:   Mgr. Benešová Radmila  

                           Kmenová třída VIII tř. v prvním patře nové budovy (učebna přírodopisu)

Pokud chcete zanechat vzkaz třídní učitelce ( omluvení žáka, dohodnutí schůzky, ... ) nebo jinému učiteli,
klikněte zde 

 

Vybrat jinou třídu        Zpět na Úvodní