ÚŘEDNÍ  DESKA

 

 

   
Ředitelka školy Ředitelna (1. patro nové budovy školy)
PhDr. Hana Levá     354 599 960
mail:   hana.leva@skolahranice.eu     737 988 674     ID datové schránky:  dmkmmqa
Zástupce ředitele  
Kancelář (přízemí nové budovy školy)
Mgr. Vojtěch Štěpán     354 599 959
mail:   vojtech.stepan@skolahranice.eu    
Sekretariát  
Kancelář hospodářky(přízemí nové budovy školy)
Iva Kárníková     354 599 959
denně od  700 - 1100 hodin
Výchovný poradce  
Kancelář (2. patro nové budovy školy)
Mgr. Jiří Tůma     354 599 959 - 60
mail:   jiri.tuma@skolahranice.eu
Kontaktní osoba pro komunikaci se školským poradenským zařízením  
Kancelář (2. patro nové budovy školy)
Mgr. Jiří Tůma     354 599 959 - 60
mail:   jiri.tuma@skolahranice.eu

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled na rok 2020 a 2021

 

Základní škola Hranice jako partner projektů města

 
     
Pověřenec pro ochranu osobních údajů DPO
     
 
     
 

„Podpora vzdělávání cizinců ve školách“
 

 

Závěrečná zpráva školy za rok 2018
     
 
     
Seznam přijatých do 1. ročníku