O projektu Analýza Plán činností, EVVO plán Hodnocení akcí ZOO koutek

 

 

    EKOŠKOLA 

 

Jedná se o mezinárodní projekt spojující environmentální výchovu ve škole s konkrétními praktickými kroky, které vedou k její ekologizaci. Žáci jsou plně zapojeni do celého procesu plánování, rozhodování a vlastní realizace všech činností v projektu. Ekoškola je mezinárodně uznávaný proces certifikace, při kterém školy získávají prestižní světové ocenění, titul Ekoškola. Tento projekt organizuje sdružení TEREZA, se kterým spolupracujeme již řadu let.

Realizace projektu Ekoškola

Cílem projektu Ekoškola je posun od teoretické výuky environmentální výchovy ve škole ke skutečným činnostem zaměřeným na ekologizaci školy a ochranu a zlepšení životního prostředí v jejím okolí.

Sedm kroků k Ekoškole:

 
 • Založení pracovního týmu ekoškoly

 • Analýza ekologického stavu školy

 • Plán činností

 • Monitorování a vyhodnocování

 • Environmentální výchova ve výuce

 • Informování a spolupráce

 • Ekokodex

 

 
   

 

Ekotým

 • Mgr. Radmila Benešová, koordinátorka, učitelka 2. stupně

 • Kateřina Křížová, učitelka 1. stupně

 • PhDr. Hana Levá, ředitelka školy

 • Viktoria Fišerová, Elen Vláčilová, žákyně 2. třídy

 • Petr Hrkal, Vojtěch Hrouda, žáci 3. třídy

 • Eliška Bílá, Michael Surovčiak, žáci 4. třídy

 • Laura Marie Pěnkavová, Adam Svozil, žáci 5. třídy

 • Ellen Melanie Pešková, Václav Popelka, žáci 6. třídy

 • Agáta Vláčilová, Jan Kotlár, žáci 7. třídy

 • Emilie Balogová, Adéla Nemčeková, žákyně 8. třídy

 • Eva Bláhová,  Martin Landa, žáci 9. třídy

 

 

 

 

 

EKOKODEX

J    Neplýtváme surovinami

Třídíme odpad

Pořádáme Den Země

Staráme se o zvířata

Vysazujeme rostliny a stromy

J    Zlepšujeme prostředí školy a okolí

J    Šetříme elektřinou, vodou a plynem

J    Pečujeme o prameny

 

 

Zpět


Analýza naší školy 2019/2020

Analýzu provedou žáci naší školy společně s učiteli. Každá třída provede analýzu ve svém oboru.

 

Vnitřní a vnější prostředí školy – 5. a 9. třída

Klady :

+        ve škole je spousta zeleně, o kterou se starají žáci a p. učitelka Benešová

+        žáci se starají o okolí školy, sázejí stromy a keře, uklízejí, vysazují okrasné keře

+        staráme se o zeleň ve škole i okolí školy

+        výborné prostředí uvnitř školy – nástěnky, ZOO koutek, květiny, výtvarné práce žáků, herní koutky

+        kladné hodnocení výzdoby tříd

+        dosadili jsme keře na svah za školou

+        sehnali jsme peníze na vybudování Venkovní učebny

+        ve vestibulu školy je přehledná tabule s plánkem školy pro snadnou orientaci, jsou zde výrobky žáků a rostliny

+        žáci mohou trávit přestávky na chodbách, v herních koutcích se stoly na ping-pong a stolní fotbal, či na dvoře školy

+        máme školní zahradu, vytvořili jsme plán obnovy a postupně ho realizujeme

+        na zahradě pěstujeme zeleninu, okrasné rostliny, bylinky

+        trávu ze zahrady sušíme na seno pro zvířátka ze ZOOkoutku

+        na zahradu jsme instalovali hmyzí domečky a pítka

+        v okolí školy i na zahradě máme instalované ptačí budky, o které se staráme

+        na budovu školy jsme přimontovali budky pro rorýsy

+        vybudovali jsme Dendrologickou stezku a budujeme Geologickou stezku v okolí školy

+        spolupracujeme s Městským úřadem na projektech Alej, Místo setkávání a pomáháme při rozvoji zeleně ve městě

+        v jedné ptačí budce máme nainstalovanou webkameru na pozorování ptáků 

 

Zápory :

-          mohli bychom vymyslet a vyrobit hry pro žáky

-          nemáme pítka na chodbách

-          nemáme hřiště pro mladší žáky

-          chybí lavičky na posezení před školou

-          nemáme nástěnku pouze pro žáky

 

 

Odpady – 4. a 8. třída

Klady :

+        třídíme odpady – papír, plast, organický odpad, baterie, drobný elektroodpad, kovy, PET víčka, sklo, zářivky, tonery

+        máme vybudován dostatečný počet míst na třídění odpadu i ve sborovně, ředitelně či v kabinetech

+        máme venkovní kontejnery na tříděný odpad

+        máme vybudovaný kompost na biologický odpad

+        žáci se sami starají o odnos separovaného odpadu

+        žáci ve škole ani v okolí školy neodhazují odpadky

+        nepoužíváme výrobky na jedno použití a nakupujeme velká balení

+        používáme výrobky z recyklovaných materiálů (papíry, toaletní papír)

+        používáme šmíráky

+        snažíme se kopírovat oboustranně

+        některé odpady využíváme ve škole při hodinách výtvarné a pracovní výchovy (papíry, víčka od PET lahví, trubičky od toaletního papíru)

+        nemáme ve škole automaty, které jsou zdrojem obalů na jedno použití

+        víme, co se děje se separovaným odpadem a tato místa jsme navštívili

+        zapojili jsme se do projektu Recyklohraní

+        organizujeme sběrové akce – papír, elektroodpad

+        víme, kolik škola vyprodukuje směsného odpadu

+        klesá množství vyprodukovaného směsného odpadu

+        staráme se separaci a likvidaci nebezpečného odpadu (zářivky, baterie, tonery…)

+        odhalujeme v okolí Hranic černé skládky a v rámci Dne Země je likvidujeme

+        pořádáme Dny Země zaměřené na likvidaci odpadu ve městě a okolí

+        škola neodebírá propagační letáky či katalogy

 

Zápory :

-          neorganizujeme bazárky

 

 

Voda – 3. a 7. třída

Klady :

+        šetříme vodou

+        sledujeme spotřebu vody ve škole

+        na zalévání používáme dešťovou vodu

+        víme o ohřevu teplé vody ve škole

+        máme cirkulační okruh teplé vody, díky kterému nám teče teplá voda téměř okamžitě

+        používáme čisticí prostředky bez fosfátů

+        učitelé i provozní zaměstnanci vědí, co nesmí vylévat do odpadu

+        vyměnili jsme staré vodovodní baterie za pákové

+        víme a sledujeme spotřebu vody na osobu

+        víme kolik je na škole WC, vodovodních baterií klasických a pákových

+        staráme se o čistotu vod ve městě a okolí

+        kohoutky a toalety jsou okamžitě opravovány

+        víme, odkud bereme pitnou vodu

+        klesá spotřeba vody na osobu

+        na prvním stupni proběhla rekonstrukce toalet, byly instalovány taolety se dvojím splachováním

 

Zápory :

-          WC mají pouze klasické splachování v budově 2. stupně

-          nevíme, jaká je spotřeba vody v pracovních dnech, o víkendu a během prázdnin

-          nevíme, jaký podíl na spotřebě vody mají třídy, WC

 

 

Energie – 2. a 6. třída

Klady :

+        školu vytápíme plynem

+        žáci sledují a zapisují 1x týdně spotřebu elektrické energie, plynu a vody

+        nenecháváme spotřebiče ve stand-by modu

+        nově nakupované spotřebiče vybíráme tak, aby měli nejnižší spotřebu energie

+        nepřetápíme, teplotu ve škole snižujeme na víkendy a prázdniny

+        teplota ve třídách je mezi 21 – 22°C

+        teplota v šatnách je mezi 16 - 17°C

+        teplou vodu ohříváme plynem, a to na optimální teplotu 45⁰C

+        postupně se daří vyměňovat stará dřevěná okna na plastová

+        větráme krátce a intenzivně

+        ve škole se nikde nesvítí nepřetržitě, šetříme elektřinou

+        svítíme zářivkami

+        část klasických žárovek se podařilo vyměnit za kompaktní

+        žáci vědí o vytápění školy i o spotřebě elektřiny

+        škola má energetický audit

+        po škole jsou umístěny vývěsky připomínající zhasínání či šetření vodou

+        ve škole není nápojový či jídelní automat

+        vytápění je řízeno automaticky podle venkovní teploty i podle zkušeností pana školníka

+        měříme teplotu ve třídách, na chodbách, v ředitelně a u paní hospodářky

+        v místnostech, které používáme pouze zřídka je vypnuté topení

+        město Hranice podalo žádost o dotaci na výměnu oken, zateplení a novou fasádu naší školy

+        zapojili jsme se do projektu Ekologická stopa školy

+        u plastových oken využíváme rekuperaci

+        po odchodu ze tříd či chodeb žáci i učitelé zhasínají světlo

+        v místnosti, kde je umístěn bojler na vodu je teplo

+        na radiátorech jsou termostatické ventily

+        okolo radiátorů jsou kryty pouze tam, kde je to nutné z bezpečnostního hlediska

+        víme kolik je na škole zářivek, žárovek a kompaktních zářivek

+        spočítali jsme, kolik stojí vytápění m² podlahové plochy za rok

+        vyměnili jsme hlavní vchodové dveře a již jimi neproudí do školy chladný vzduch

+        za topení jsme instalovali izolační desky

+        nakupujeme elektrospotřebiče se spotřebou A+, A++

+        vyměnili jsme osvětlení v jedné třídě (70 zářivek za 27)

+        teplou vodu ohříváme centrálně plynovým kotlem, nepoužíváme jiný zdroj ohřevu vody

+        máme zateplenou školu, stěny i střechu

+        všechna okna na škole jsou plastová a nedochází k úniku tepla

 

Zápory :

 

 

DOPRAVA – žáci 7. třídy

Klady:

+        67% žáků se dopravuje do školy pěšky nebo na kole

+        17% žáků se dopravuje do školy autobusem a urazí za týden 1 200 km

+        16% žáků dopravují do školy autem rodiče

+        70% zaměstnanců se do školy dopravuje pěšky nebo na kole

+        20% zaměstnanců se dopravuje do školy autobusem

+        10% zaměstnanců dojíždí do školy autem

+        zmapovali jsme nebezpečná místa při cestě do školy

+        již je zpracovaná projektová dokumentace na stavbu chodníků, které naši žáci označili za nebezpečné a upozornili na to MěÚ

+        jízdní řády autobusů navazují na konec vyučování

+        zastávka autobusu je pod školou

+        ekologická stopa z dopravy žáků školy je 1,82 gha

+        ekologická stopa z dopravy zaměstnanců školy je 0,56 gha

+        na prvním stupni probíhá každoročně několikadenní projekt Dopravní výchova

+        před školou je dopravní hřiště

+        spolupracujeme s Policií ČR na besedách o Dopravní výchově

+        vybudovali jsme kryté stání na kola děti dojíždějících do školy na kole

+        žáci v rámci projektu Nadace Partnerství Bezpečně do školy zajistili vznik projektové dokumentace na vybudování přechodu  pro chodce před školou

 

Zápory :

-          chybí přechod pro chodce před školou, toto místo musí projít 78% žáků školy

-          nezapojujeme se do oslavy Dne mobility 22. září

-          nespočítali jsme, kolik škodlivých látek vznikne při cestách z a do školy za týden

 

SPOTŘEBA POTRAVIN

Klady:

+        hodně žáků si pěstuje doma vlastní potraviny – ovoce, zeleninu, bylinky

+        většina žáků upřednostňuje sezónní ovoce a zeleninu

+        většina žáků jí čerstvé ovoce a zeleninu

+        většina rodin jí čerstvě vařené jídlo, málo jí mražených jídel a polotovarů

 +        hodně žáků snídá doma

+        málo žáků navštěvuje fast-foody

+        hodně žáků umí uvařit lehká jídla

+        většina rodin nevyhazuje potraviny

+        většina žáků svačí

+        jsme zapojeni do programu Ovoce do škol

+        klesl počet žáků svačících chipsy a energy drinky

 

Zápory :

-        většina rodin nenakupuje u výrobců nebo farmářů

-        většina rodin kupuje potraviny podle ceny

-        nenakupujeme lokální potraviny

-        nekupujeme potraviny se slevou v pomačkaném obalu

-        jíme moc masa

-        ke svačinám mají hlavně žáci 2. stupně málo ovoce a zeleniny

 

 

Zpět


 

PLÁN ČINNOSTÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2019 / 2020

Plán činností je jádrem celého projektu, který se skládá ze čtyř témat : voda, odpady, energie a vnitřní a vnější prostředí školy. Každá třída na druhém stupni si vzala na starost jedno téma a na jeho realizaci pracuje.

DLOUHODOBÉ ÚKOLY EKOŠKOLY

ENERGIE

·         rekonstrukce elektroinstalace a výměna osvětlení ve třídách ü

·         výměna plechových radiátorů za ploché

·         rekonstrukce topení a instalace termoventilů na 1. stupni

 

VODA

·         výměna starých WC za WC s dvojím splachováním na 2. stupni

·         zvýšit využití dešťové vody na zalévání  ü

·         snižovat množství spotřebované vody ve škole

 

ODPADY

·         postupně snižovat množství směsného odpadu vyprodukovaného školou  ü

·         organizovat sběrové akce  ü

·         propagace míst na tříděný odpad

·         vést žáky k předcházení vzniku odpadů

 

PROSTŘEDÍ ŠKOLY

 

 


 

HLAVNÍ ÚKOLY EKOŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2019 / 2020

ENERGIE

·         snížit spotřebu elektrické energie ve škole motivací žáků

·         sledovat spotřebu plynu po zateplení nové budovy

·         sledovat teplotu v různých částech školy a porovnat s loňským rokem

·         vyrobit cedulky - zhasínej

 

VODA

·         účastnit se projektu KHS Cheb Význam vody pro člověka a přírodu

·         inspirovat žáky k většímu šetření vodou nejen ve škole

 

·         více využívat dešťovou vodu na zalévání

 

·         vysvětlit význam pitné vody bez přísad pro člověka

 

 

ODPADY

·         pokračovat v programu Recyklohraní

·         spočítat, kolik odpadu (plast, papír)za rok naše škola odevzdá na recyklaci

·         organizovat sběrové akce pro veřejnost   

·         vyvolat jednání s vedením města na téma třídění odpadů ve městě

 

 

VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ ŠKOLY

·         na zahradě rozšířit záhonek s bylinkami

 

·         podílet se na úpravě turistického místa Trojstátí

 

·         vytvořit posezení na školní zahradě

 

·         rekonstruovat plot školní zahrady

 

 

Zpět


Hodnocení akcí

 

 

2018 - 2019

 

TŘEŤÁCI A EKOVÝCHOVA

Hned na začátku nového školního roku se letošní třeťáci v několika učebních oborech věnovali ekologickému tématu „Sběrný dvůr“. Připomněli si, co všechno viděli v katastru naší obce při loňské úklidové akci u příležitosti Dne Země. 
A kam tedy s tím, když se něco pokazí a třeba lednička nemrazí? Teď už vědí, že sběrný dvůr je správné místo, aby bylo všude čisto.
V hodinách ČJ se o tom naučili báseň, při ateliéru si vybarvili leták, který znázorňuje, co vše lze bezplatně odložit do sběrného dvora a v hodinách objevů zjišťovali, kde vlastně nějaký sběrný dvůr je.
Ne nadarmo je ZŠ Hranice první základní školou v Karlovarském kraji, která již před mnoha lety získala a několikrát obhájila titul „Ekoškola.“

                                                                                                                                                                                                      Jiří Tůma, třídní učitel

     
 

 

OŠETŘENÍ ŽIVÉHO PLOTU

Po suchém létě potřeboval také naši pomoc i živý plot pod školou. Bylo potřeba ho vyplít, dosypat hlínu, prolít vodou a několik keříků také dosadit. Této práce se ujali žáci 8. a 9. třídy. Povedlo se jim to.

R. Benešová, EVVO koordinátor

   

VYSAZENÍ CIBULOVIN

 

Na jaře jsme se zapojili do projektu Škola pro udržitelný rozvoj – Úprava parku, v rámci něhož jsme dosadili keřové patro do Husova parku, který byl našimi bývalými žáky osazen 14 lípami. Nastal podzim a bylo potřeba vysazené keře ošetřit, vyplít a ostříhat. Také jsme mohli konečně vysadit okrasné cibuloviny okolo stromů. Ty se totiž musejí sázet až na podzim. Vysadili jsme celkem 670 kusů narcisů, tulipánů, hyacintů a modřenců. Už se těšíme na jaro, až je uvidíme kvést.

R. Benešová, EVVO koordinátor

 

 

ZAZIMOVÁNÍ ROSTLIN

Řadu let okolí školy v létě oživují okrasné kaktusy a juky. Ty je nutné na jaře vystěhovat ze školy a na podzim zase do školy vrátit. Je to velmi namáhavá práce, rostliny mají již obří rozměry a navíc neskutečně píchají. Letos se kluci z 8. třídy dokonce pustili do přesazení těchto rostlin, což jsme již několik let odkládali. Opravdu se nadřeli, ale povedlo se. Rostliny dostaly čerstvou hlínu, větší květináče a již si hoví v teplíčku ve škole.

R. Benešová, EVVO koordinátor

 

 

PODZIM NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ

Po letošním suchém létě bylo na školní zahradě opravdu hodně práce. Urodila se nám spousta dobrých jablíček, tak si děti každý týden natrhaly přepravku a nechaly si vylisovat super mošt. Zbylá jablíčka jsme natrhali a uložili pro zvířátka na zimu. Další akce již nebyly tak příjemné. Museli jsme rekonstruovat záhonek na okrasné rostliny. Pomohl nám s tím pan Hrkal, který záhon postavil z kulatin, a na nás bylo záhon dobudovat. Dále je nutné vybudovat nový kompost, což ale již letos nestihneme. Zatím jsme si vše připravili a dokončení necháme až na jaro. Také jsme se rozhodli, že zbouráme starou nepoužívanou udírnu a na její místo instalujeme nádrž na dešťovou vodu. S tím také souvisí očištění střechy na kůlně, ze které budeme vodu při dešti čerpat. No a nyní již jenom hrabeme listí a připravujeme zahradu na zimu.

R. Benešová, EVVO koordinátor

     

 

72 hodin

I letos na podzim jsme se zapojili do akce 72 hodin, a to hned několika akcemi. Nejprve jsme uklidili okolí Dolíšky, pak jsme se vydali uklidit cestu na Trojmezí a okolí Trojmezského rybníka a nakonec jsme vysadili asi 25 ovocných stromků v okolí mateřské školky. Bylo to fajn.

R. Benešová, EVVO koordinátor

 

SETKÁNÍ EKOŠKOL

Naše poslední setkání se uskutečnilo 23. října 2018, tentokrát v Plesné. Jednalo se již o jedenácté setkání, a jelikož jsme zde byli před čtyřmi a půl roky, mohli jsme dobře sledovat, co všechno se na této škole podařilo udělat. V rámci setkání jsme si prohlédli celou školu, žáci si společně zahráli hru a pak jsme si šli projít stezku Putování s vílou Radonkou.Tato setkání jsou velmi podnětná, jelikož si jak žáci, tak učitelé navzájem sdílejí své nápady a podněty pro novou práci.

R. Benešová, EVVO koordinátor

 

KAŠTANY

Již tradičně se naše škola zapojila do sběru kaštanů pro lesní zvěř. Letos se kaštanů i žaludů urodilo opravdu hodně. Dětem se ale chce sbírat čím dál méně, ale i tak nám myslivci velmi poděkovali a slíbili, že až napadne první sníh, vydáme se společně do lesa na komentovanou vycházku. Už se těšíme.

R. Benešová, EVVO koordinátor

 

 

BESEDA S MYSLIVCEM

Na podzim jsme nasbírali pro lesní zvěř docela dost kaštanů a žaludů. Za odměnu pro žáky pan Woldert z místního Mysliveckého sboru uspořádal besedu pro žáky 6. a 2. třídy. V rámci besedy se žáci dozvěděli o práci myslivců, probrali mysliveckou terminologii, bavili se o jednotlivých živočiších žijících v našich lesích. Druháčci také dostali diplomy za sběr lesních plodů. Po novém roce jsme se dohodli, že až napadne sníh, vezme nás pan Woldert do lesa, aby nám ukázal stopy zvířat a pobytové stopy v lese. Už se těšíme.

R. Benešová, EVVO koordinátor

 

 

S MYSLIVCEM V LESE

Za naši snahu při sběru kaštanů jsme se dohodli s panem Woldertem, že až napadne sníh, bude nám dělat průvodce po zimním lese. Ideální počasí se naskytlo 31. ledna. Bylo jasno, teplota kousek pod nulou a čerstvě napadaný sníh, prostě idylka. Tak jsme vyrazili, 2. a 6. třída za doprovodu myslivce a jeho psa. Na polích za městem jsme pozorovali a určovali stopy zvěře. Naučili jsme se poznat stopu srnčí zvěře, liščí stopu, zajíce běžícího i loudajícího se. Také jsme našli stopu myšky a druháčci došli po stopě až ke vchodu do její nory. Naučili jsme se rozeznat stopu psí od kočičí. V lese u krmelců jsme zase určovali pobytové stopy zvěře. Pan myslivec nám ukázal, kde spala zvířata, kde ryli divočáci a další zajímavosti ze života lesní zvěře. Také jsme se naučili, jak správně používat dalekohled, určovali jsme jehličnaté stromy a učili se správně chovat v přírodě. Bylo to super strávené dopoledne, děkujeme.

R. Benešová, EVVO koordinátor

     

 

 

BATERKOŽROUT

Dalším úkolem z Recyklohraní byla výroba Baterkožrouta. Úkolu se ochotně ujaly žákyně 9. třídy. Co to vůbec baterkožrout je? Bylo nutné vyrobit pro menší děti atraktivní nádobu, do které by vhazovaly vybité baterie. Holky si našly menší plastový sud s víkem a ozdobily ho tak, aby se malým dětem líbil. Pak navštívily jednotlivé třídy a baterkožrouta jim představily. Také jim zároveň vysvětlily, proč jsou baterie nebezpečný odpad a kam se vybité baterie musí odkládat. Posledním úkolem bylo vyplnit kvíz o bateriích, jehož splnění se ujali kluci z 8. třídy. Bylo potřeba baterie zvážit, spočítat jejich hmotnost, vypočítat jejich objem a podobné matematické úkoly. Úkol byl zajímavý a do jeho plnění se zapojilo několik tříd.

R. Benešová EVVO koordinátor

     

 

OPRAVA METEOROLOGICKÉ BUDKY A HMYZÍCH HOTELŮ

Před několika lety probíhal na naší škole program Globe, v rámci kterého se žáci věnovali pozorování počasí a výsledky odesílali do NASA. Pan učitel Pulkert se rozhodl navázat na tuto aktivitu, a tak bylo potřeba zrekonstruovat a natřít meteorologickou budku na školní zahradě, ve které jsou ukryta čidla měřícího přístroje. Také již bylo potřeba opravit a natřít hmyzí hotýlky umístěné na školní zahradě. Práce se ujaly dívky a hoch z devítky v rámci pracovních činností. Budky nejprve vyčistili, osmirkovali a nakonec natřeli. Ještě nás čeká instalace meteobudky zpět na místo a u hmyzích hotelů jejich vyplnění různorodým materiálem vhodným k zahnízdění hmyzu.

R. Benešová, EVVO koordinátor

   

 

STŘÍHÁNÍ JALOVCE

Kdysi, kdosi u malých schodů do školy vysadil čtyři jalovce. Rostly a rostly, až o veliký kus přerostly zábradlí u schodů, o které se jako malé stromky opíraly. Již několik let jsme je vždy na podzim svázali provazy, aby je neponičil sníh. Kluci vždy při této práci hrozně křičeli, jelikož jalovce ukrutně píchají. Letos ale ani svázání nepomohlo. Napadlo tak ohromné množství mokrého sněhu, že se ten největší jalovec úplně ohnul přes zábradlí a vadil při vchodu do školy. Práce se opět ujali kluci u 8. třídy. Jen co počasí dovolilo, vydali se s nůžkami a pilkou na jalovec. Práce to byla hrozná, jalovec má tvrdé dřevo a větve byly plné sněhu, který krásně padá za krk. Museli ho celý sestříhat, ale jen kousek nad zábradlí. Na jaře se budeme muset domluvit se zahradníkem a všechny jalovce pokrátit, aby se již nestala taková tragédie jako letos.

R. Benešová EVVO koordinátor

   

 

 

Školní meteorologická stanice

Asi čtyři roky byla naše škola zapojena do programu Globe. Jednalo se o sledování počasí v místě školy. V té době jsme na školní zahradě postavili meteorologickou budku s měřícími čidly.  Děti zapisovaly naměřená data a ta se jednou týdně odesílala  přes web do centra v USA. Potom některá čidla přestala pracovat, a tak projekt skončil.

V lednu letošního roku p. učitelka Benešová a p. ředitelka získaly sponzorský dar od firmy Chevak. Rozhodli jsme se obnovit meteorologická měření. Zakoupili jsme meteorologickou stanici s připojením k počítači, do zrenovované budky jsme nainstalovali měřící čidla a od března začínáme měřit.

Žáci budou jednou denně zapisovat naměřené údaje, které budou zveřejňovány na webových stránkách školy. Řídící jednotka meteostanice je umístěna ve škole na chodbě i s připojeným notebookem. Tak mají všichni žáci, které to zajímá, přístup k naměřeným datům

Jiří Pulkert

     

 

HMYZÍ DOMKY

Již řadu let máme na školní zahradě nainstalovány tři hmyzí domky. Na podzim jsme zjistili, že jsou skoro prázdné. Vložený materiál si odnesli ptáci na stavbu svých hnízd. Proto jsme se rozhodli domky opravit a  vylepšit tak, aby opravdu sloužily jen hmyzu. Holky z devítky domky očistily a natřely, pak jednotlivá okénka vystlaly vhodným materiálem pro hmyz. Kluci z osmičky přidělali na domky pletivo, které zabrání opětovnému odnosu materiálu do ptačích hnízd. Nakonec bylo potřeba domky nainstalovat na vhodná místa a toho se ujali šesťáci v rámci pracovních činností.  Tak hmyzáci, krásné bydlení.

R. Benešová EVVO koordinátor

       

 

VYPOUŠTĚNÍ PSTRUHŮ

V pátek 12. dubna 2019 jsme se vydali vypustit do potoků pstruží potěr. Žáci osmé třídy se pod vedením pracovníků Agentury ochrany přírody vydali k Lužnímu potoku, kde se malý potěr vylíhl a bylo nutné ho vypustit v co největší délce potoka. Celkem žáci vypustili na třech místech kolem 2 800 kusů malých asi 2 cm rybiček. Teď musíme čekat do podzimu, kdy dojde k dalšímu odchytu a přepočítání, kolik z našich rybiček asi přežilo, a jak se jim podařilo narůst. Jedním z důvodů, proč se pstruzi vypouštějí, je, že jsou nositelé malých larev škeble perlorodky říční, která je velmi přísně chráněná. Přes velmi studené dopoledne (2 stupně nad nulou) se akce vydařila a všichni měli radost z užitečné práce pro přírodu.  

Mgr. Radmila Benešová, EVVO koordinátorka

     

 

NOVÁ RORÝSÍ BUDKA

Naše škola se může pochlubit titulem Rorýsí škola. Na budově školy máme umístěny tři rorýsí budky, které jsou každoročně obydleny. V jedné budce máme dokonce umístěnu webovou kameru, a tak můžeme pozorovat dění v této budce.

Letos v zimě se kluci z 8. třídy rozhodli vybudovat novou budku. Zjistili si správné rozměry a zkonstruovali dvojbudku pro rorýse. Největší část práce udělal Míra Škarda, který zasluhuje naši pochvalu. Kluci budku nakonec natřeli a Technické služby Hranic za pomoci plošiny budku připevnili na budovu školy. Několik dní byla budka neobydlená, asi smrděla barvou, ale nyní je již plně osídlena.

R. Benešová, EVVO koordinátor

 

 

 

EXKURZE DO BOTANICKÉ ZAHRADY BEČOV

Žáci 6. a 7. třídy jeli na prohlídku botanické zahrady v Bečově. Vybrali jsme si program Význam a tvorba zahrad. Nejprve si žáci povídali o typech zahrad, jak je budovat, co by měly obsahovat a jak o ně pečovat. V druhé části se pokusili ve skupinách vytvořit svou malou zahrádku pomocí přírodního materiálu. Práce je bavila a vytvořili opravdu krásné zahrádky. Pak jsme si prošli botanickou zahradu a dozvěděli jsme se něco o její historii, ale i současnosti. Na závěr si žáci mohli pohrát v přírodní zahradě, která je součástí této zahrady, svést se na lodičkách a dokonce, kdo chtěl, mohl se  i vykoupat. Jako pokaždé se akce dětem líbila a přinesla nejen nové vědomosti, ale také zábavu.

R. Benešová, EVVO koordinátor

 

Poděkování

 

Chtěla poděkovat vedení firmy Heinz Glas Decor s.r.o. za štědrý sponzorský dar, který nám uhradil 2/3 ceny zahradního domku na školní zahradě. Ten společně se žáky v hodinách pracovních činností vybudovali učitelé Mgr. Radmila Benešová a Ing. Martin Ševčík. Jsme rádi, že finance pomohly k rozvoji environmentálních a pracovních zkušeností.

Dále chci poděkovat panu L.  Grisnikovi za materiální sponzorský dar, který nám vyřešil problém s dešťovou vodou na školní zahradě.

Za učitelský kolektiv a za žáky ZŠ Hranice PhDr. Hana Levá, ředitelka školy

 

 
   

Jak jme stavěli zahradní domek

   

 

 

SETKÁNÍ EKOŠKOL

 

Dne 13. června se uskutečnilo další setkání ekoškol Karlovarského kraje tentokrát v Sokolově. Prohlédli jsme si školu, žáci si zahráli hru, předali jsme si zkušenosti a nové nápady. Příští setkání se má uskutečnit na podzim v naší škole. Už se těšíme.

R. Benešová, EVVO koordinátor

 

   

 

OCHRANA PŘÍRODY

Dne 21. června 2019 jsme si zopakovali Den Země. Pod dohledem pracovníků Agentury ochrany přírody jsme v Pastvinách okolo Lužního potoka pomohli s revitalizací této oblasti. Jedna skupina měla za úkol vysadit sazeničky čertkusu, které jsme předpěstovali ve škole. Čertkus je živná rostlina pro housenky chráněného motýla hnědáska chrastavcového. Další skupina měla za úkol vyčistit zarostlou tůň. Kluci museli vlézt do vody, a hráběmi vytrhat vodní trávu. Další skupina vytahala pokácené nálety v okolí potoka. Na závěr jsme si upekli vuřty. Udělali jsme společně kus užitečné práce pro záchranu této lokality.

R. Benešová, EVVO koordinátor

     

Zpět

 

2019 - 2020

 

SETKÁNÍ EKOŠKOL

 

Pravidelně dvakrát ročně probíhá v Karlovarském kraji setkání všech Ekoškol. Tentokrát byla řada na nás. Společné setkání se uskutečnilo 25. září 2019. Nejprve si žáci naší školy připravili krátkou prezentaci akcí, které proběhly v minulém školním roce. Pak žáci 9. třídy provedli žáky z ostatních Ekoškol po naší škole a jejím okolí. Nakonec jsme se společně vypravili na vycházku na Trojstátí, které se všem velmi líbilo. Tam jsme si také měli upéct vuřty, ale kvůli deštivému počasí jsme od toho raději ustoupili. Pro všechny Ekoškoly jsou tato setkání velmi cenná, jelikož vždy načerpáme z jednotlivých škol spoustu inspirace, podnětů a nápadů na další akce.

R. Benešová, EVVO koordinátor

 

 

ČIŠTĚNÍ A OPRAVA PTAČÍCH BUDEK

Jako každý podzim nás čekalo vyčištění ptačích budek, které naši žáci vyrobili a rozvěsili na stromy v okolí školy, parku a úřadu. Jejich kolem dvaceti a každý rok na podzim se musí vyčistit a opravit, aby je ptáčci mohli nadále užívat. Letos jsme k našemu údivu museli dost budek opravit. Byly třeba otevřené, protože již zrezivěly háčky držící spodní poklop, nebo se uvolnila kotvící lanka. Vše jsme dali ale do pořádku, tak snad to bude příští rok pro ptáčky lepší. Také jsme umístili dvě nové budky v okolí městské knihovny. Vše ještě překontrolujeme na jaře, aby zahnízdilo co nejvíce ptačích párů. Ještě nám schází vyčistit budky pro rorýse umístěné na školní budově, ale to se musí provádět z plošiny, tam se po žebříku nedostaneme.

R. Benešová, EVVO koordinátor

 

EXKURZE DO ČOV

Letos má 3. a 7. třída v Ekoškole téma Voda. Proto jsme si dohodli exkurzi do Čistírny odpadních vod v Hranicích. Žáky přivítal a po čistírně prováděl pan Tancer, vedoucí Chevaku Aš. Žáci se nejprve seznámili s některými fakty, jako kolik asi vody se za rok vyčistí, co je účelem čistírny, odkud bereme pitnou vodu. Pak nás pan Tancer provedl jednotlivými stupni čištění a vysvětlil nám, k čemu tam dochází a co se to tam vlastně děje. Překvapilo nás, jak ze zapáchající špinavé vody dokážou udělat zase vodu průhlednou a nezapáchající.

R. Benešová, EVVO koordinátor

   

 

Pomáhám, protože chci!

V sobotu 12. 10. 2019 proběhla celostátní akce 72 hodin. Základní škola Hranice se tradičně do akce zapojila. Jsme Ekoškola, a proto pomáháme přírodě prakticky, nejen na papíře. Úklidu se dobrovolně zúčastnilo 22 dětí a 6 dospělých, z toho 4 učitelé. Společně jsme uklízeli okolo rybníku Doliška. Nejvíce nepořádku bylo v lesíku u parkoviště. Počasí nám přálo a všichni odvedli pořádný kus práce. Děti nechápaly, kolik nepořádku a hlavně jaký druh odpadu odvážejí lidé do lesa, který nám dává kyslík, plodiny, stín a zadržuje v krajině vodu. Možná, že právě tito lidé pak chodí do lesa na houby. Paradox, ale hodně smutný! Na závěr jsme se vyfotografovali v tričkách akce a spokojeni, že se nám podařilo vyčistit kus přírody, jsme se rozešli domů. Děkuji všem za to, že nejsou lhostejní k přírodě a pomáhají, protože chtějí.

Hana Levá, ředitelka školy.