Žáci 7. třídy se zapojili do projektu s názvem „Mládež pro udržitelný život“ který byl podpořen z programu Erasmus. Celý projekt podporuje Středisko ekologické výchovy SEVER.

Nejprve se žáci setkali s lektorem a zabývali se životem našeho města. Společně hledali hezká, ale i ošklivá místa ve svém okolí. Pak tato místa navštívili a vyfotografovali. Z fotografií vytvořili prezentaci, kterou představili na společném setkání s vedením Města.

SETKÁNÍ S VEDENÍM MĚSTA

V rámci projektu Mládež pro udržitelný rozvoj si žáci 7. třídy připravili prezentaci mapující hezká, ale i ošklivá místa v naší obci. Jedním z úkolů bylo seznámit s touto prezentací i vedení obce. Proto jsme požádali pana starostu o schůzku. Ta se uskutečnila 7. prosince 2017 v místní knihovně. Žáci představili panu starostovi svou prezentaci a pak následovala debata, na níž pan Picka objasnil žákům stanovisko Městského úřadu v Hranicích k jednotlivým problémům. Domnívám se, že setkání bylo velmi přínosné, jelikož si žáci uvědomili, že všechno nejde tak rychle, jak si představují, že vše stojí opravdu hodně peněz a také úsilí, že jednání bývají časově náročná.

R. Benešová, EVVO koordinátorka

 

VÝBĚR MÍSTA A PLÁN PRACÍ

Pak bylo potřeba vybrat si jedno místo, které můžeme vylepšit. Společně jsme vybrali Husův park. Tento park vysadili v roce 2014 naši žáci za přispění Nadace Partnerství. Bylo vysazeno celkem 14 lip. Park je hezký, ale chybí mu keřové patro, a to jsme se rozhodli vylepšit. Nejprve jsme vytvořili návrhy a plánky výsadby. Pak bylo nutné vybrat vhodné druhy keřů, cibulovin a také laviček, kterými chceme park doplnit. Vše jsme vždy konzultovali s vedením školy i vedením Města. O pomoc jsme museli požádat naše deváťáky, protože na některé práce ještě nemáme dostatek sil a také zkušeností. Například deváťáci museli vykopat dlažební kostky z hromady hlíny a také vykopat drny z trávníku.  Vše bylo připravené, a tak jsme objednali a nakoupili vše potřebné, aby mohl nastat Akční den.

 

 

AKČNÍ DEN

Ten vypukl v pátek 11. května. Sedmáci naložili nářadí a keře na kolečka a vyrazili směr Husův park. Děvčata si vzala gumové paličky a zabudovala dlažební kostky, aby neprorůstala tráva. Pak kluci navozili hlínu a společně provedli srovnání terénu. Následovalo napnutí netkané textilie a vysazení keřů. Nakonec bylo nutné vysypat mulčovací kůru, aby neprorůstal plevel. Mezi tím kluci museli rozvozit a dosypat hlínu k již dříve vysazeným lípám, jelikož došlo k poklesnutí terénu a nebylo to pěkné. V září musíme ještě vysadit kolem stromů cibule narcisů. Park naše úpravy zvelebily, vypadá opravdu moc pěkně.

 

     

INSTALACE LAVIČEK

 

Lavičky si vybrali žáci na internetu. Museli být podobné těm stávajícím a museli odpovídat vysokým nárokům žáků. Proto se nakonec rozhodli pro lavičky od firmy Kovo-art. Jsou litinové s dřevěnými prkny. Žáci je museli donést do Husova parku a ukotvit je pomocí vrutů do země, aby je někdo neodnesl.

   
 

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ

 

Dne 23. května 2018 se konalo slavnostní otevření nově upraveného Husova parku. Žákům přišel poděkovat za odvedenou práci pan starosta Miroslav Picka. Žáky moc pochválil a požádal je, aby spolupráce mezi naší školou a obcí i nadále úspěšně pokračovala.

 

   

 

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE

Celý projekt byl zakončen závěrečnou konferencí všech účastníků ve dnech 25. - 26. května 2018 v Praze. Nejprve jsme se sešli v Informačním centru OSN, kde jsme si vyslechli přednášku o významu a práci OSN. Pak jsme se přesunuli do Skautského institutu, kde byla pro účastníky připravena hra Filtr udržitelného rozvoje. V sobotu byly na řadě prezentace jednotlivých škol zapojených v tomto projektu. Dozvěděli jsme se, co si jednotlivé školy vybrali za projekty, a jak se s tím poprali.