I.

1.hodina 2.hodina 3.hodina 4.hodina 5.hodina 6.hodina

třída

800-845 855-940 1000-1045 1055-1140 1150-1235 1245-1330
Pondělí ČaP M Tv ČaP    
Úterý ČaP M Os ČaP Hv  
Středa ČaP M ČaP A    
Čtvrtek ČaP Tv M Os    
Pátek ČaP M ČaP A    

 

Vysvětlivky Vyučující
ČaP

Čtení a psaní

Žibrická Dana
M Matematika Žibrická Dana
Os Objevuji svět Žibrická Dana
Hv Hudební výchova Žibrická Dana
A Ateliér Žibrická Dana
Tv Tělesná výchova Štěpán Vojtěch

 

                           Třídní učitelka:  Mgr. Žibrická Dana, asistentka pedagoga Jitka Landová

                           Kmenová třída I. tř. v 1. patře staré budovy

    Pokud chcete zanechat vzkaz třídní učitelce ( omluvení žáka, dohodnutí schůzky, ... ) nebo jinému učiteli,
klikněte zde 

 

Vybrat jinou třídu        Zpět na Úvodní