Návštěva ČOV Plasty jsou pasti Návštěva planetária Sbírka pro kočičí útulek Do školy přilétlo jaro

 

 

III.

1.hodina 2.hodina 3.hodina 4.hodina 5.hodina 6.hodina

třída

800-845 855-940 1000-1045 1055-1140 1150-1235 1245-1330
Pondělí Čj M Os Aj A Čj
Úterý M Aj Čj/Spp Os Tv  
Středa Čj M Čj A A  
Čtvrtek Čj M Čj/Spp Os Tv  
Pátek Aj Os Čj Hv    

 

 

Vysvětlivky Vyučující
Čj

Český jazyk a literatura

Křížová Kateřina
M Matematika Křížová Kateřina
Os Objevuji svět Křížová Kateřina
Hv Hudební výchova Křížová Kateřina
A Ateliér Křížová Kateřina
Tv Tělesná výchova Křížová Kateřina
Aj Anglický jazyk Kostrounová Nikola
Spp Speciální pedagogická péče Kovaříková Helena

 

                           Třídní učitel:  Křížová Kateřina

                           Kmenová třída III. tř. v přízemí staré budovy

    Pokud chcete zanechat vzkaz třídnímu učiteli ( omluvení žáka, dohodnutí schůzky, ... ) nebo jinému učiteli,
klikněte zde 

 

Vybrat jinou třídu        Zpět na Úvodní