IX.

0.hodina 1.hodina 2.hodina 3.hodina 4.hodina 5.hodina 6.hodina   7.hodina 8.hodina

třída

700-745 800-845 855-940 1000-1045 1055-1140 1150-1235 1245-1330   1400-1445 1450-1535
Pondělí   Čj F M Nj Env      
Úterý   Aj Ch D Z VkZ Ev   Čj  
Středa Tvh Aj D M F Nj Tvd      
Čtvrtek   Čj Z M Vv Vt   VkO Inf
Pátek   Tvd Aj Čj M Ch Tvh      

                       

Předmět   Vyučující
Český jazyk Čj Dorotovičová Markéta
Anglický jazyk Aj Kostrounová Nikola
Německý jazyk Nj Kábová Vladimíra
Dějepis D Dorotovičová Markéta
Výchova k občanství VkO Kostrounová Nikola
Výchova ke zdraví VkZ Benešová Radmila
Zeměpis Z Kovaříková Helena
Matematika M Ševčík Martin
Přírodopis Benešová Radmila
Fyzika F Pulkert Jiří
Chemie Ch Benešová Radmila
Výtvarná výchova Vv Švarcová Eva
Výtvarné techniky Vt Švarcová Eva
Pracovní činnosti Benešová Radmila
Tělesná výchova Tv Štěpán Vojtěch, Ševčík Martin,
Informatika Inf Pulkert Jiří
Ekologická výchova Ev Benešová Radmila
Environmentální výchova Env Benešová Radmila

 

                           Třídní učitelka:    Mgr. Benešová Radmila
                                               

                           Kmenová třída IX. tř. v prvním patře nové budovy (učebna přírodopisu)

 

Pokud chcete zanechat vzkaz třídní učitelce (omluvení žáka, dohodnutí schůzky, ... ) nebo jinému učiteli,
klikněte zde 

     Vybrat jinou třídu     Zpět na Úvodní