V.

1.hodina 2.hodina 3.hodina 4.hodina 5.hodina 6.hodina

třída

800-845 855-940 1000-1045 1055-1140 1150-1235 1245-1330
Pondělí Čj M Hv Tv A A
Úterý M Čj M Aj Čj  
Středa Čj M Čj Tv Os  
Čtvrtek Čj M Čj Aj Os  
Pátek Os Os Aj PsP    

 

Vysvětlivky Vyučující
Čj Český jazyk Švarcová Eva
Aj Anglický jazyk Kostrounová Nikola
M Matematika Švarcová Eva
Os Objevuji svět Benešová Radmila, Štěpán Vojtěch
Hv Hudební výchova Levá Hana
A Ateliér Švarcová Eva
Tv Tělesná výchova Tůma Jiří
PsP Práce s počítačem Pulkert Jiří

 

                           Třídní učitel:  Mgr. Švarcová Eva

                           Kmenová třída V. tř. v přízemí staré budovy

    Pokud chcete zanechat vzkaz třídnímu učiteli ( omluvení žáka, dohodnutí schůzky, ... ) nebo jinému učiteli,
klikněte zde 

 

Vybrat jinou třídu        Zpět na Úvodní