VI.

1.hodina 2.hodina 3.hodina 4.hodina 5.hodina 6.hodina 7.hodina 8.hodina

třída

800-845 855-940 1000-1045 1055-1140 1150-1235 1245-1330    
Pondělí M Čj D Hv Infh/Tvd    
Úterý Tvh Z Aj   Vv Vv
Středa Tvd Čj D Aj M Hv    
Čtvrtek Aj M Př  VkO F Infd/Tvh    
Pátek Čj M Čj Z        

 

 

Předmět   Vyučující
Český jazyk Čj Kábová Vladimíra
Anglický jazyk Aj Kostrounová Nikola
Matematika M Pulkert Jiří
Dějepis D Kábová Vladimíra
Výchova k občanství VkO Štěpán Vojtěch
Zeměpis Z Štěpán Vojtěch
Přírodopis Benešová Radmila
Fyzika F Pulkert Jiří
Hudební výchova Hv Levá Hana
Výtvarná výchova Vv Švarcová Eva
Pracovní činnosti Ševčík Martin
Tělesná výchova Tv Štěpán Vojtěch, Ševčík Martin
Informatika Inf Pulkert Jiří

 

                           Třídní učitel:  Mgr. Štěpán Vojtěch

                           Kmenová třída VI. tř. v přízemí nové budovy (učebna dějepisu)

    Pokud chcete zanechat vzkaz třídní učitelce (omluvení žáka, dohodnutí schůzky, ... ) nebo jinému učiteli,
klikněte zde 

 

Vybrat jinou třídu        Zpět na Úvodní