VII.

1.hodina 2.hodina 3.hodina 4.hodina 5.hodina 6.hodina   7.hodina 8.hodina

třída

800-845 855-940 1000-1045 1055-1140 1150-1235 1245-1330   1400-1445 1450-1535
Pondělí Čj M Aj F VkZ Tvd      
Úterý Tvh Čj M D Z Hv   Pčd/Pčh Pčd/Pčh
Středa Tvd Aj Nj Vv Vv      
Čtvrtek F M Čj D Tvh   Inf  
Pátek M Aj Čj Nj VkO      

 

 

Předmět   Vyučující
Český jazyk Čj Dorotovičová Markéta
Anglický jazyk Aj Dorotovičová Markéta
Německý jazyk Nj Kábová Vladimíra
Matematika M Ševčík Martin
Dějepis D Dorotovičová Markéta
Výchova k občanství VkO Dorotovičová Markéta
Výchova ke zdraví VkZ Benešová Radmila
Zeměpis Z Kovaříková Helena
Přírodopis Benešová Radmila
Fyzika F Pulkert Jiří
Hudební výchova Hv Levá Hana
Výtvarná výchova Vv Švarcová Eva
Praktické činnosti Benešová Radmila, Ševčík Martin
Tělesná výchova Tv Štěpán Vojtěch, Ševčík Martin
Informatika Inf Pulkert Jiří

 

                           Třídní učitel:  Mgr. Dorotovičová Markéta

                           Kmenová třída VII tř. v přízemí nové budovy (učebna českého jazyka)

    

Pokud chcete zanechat vzkaz třídnímu učiteli ( omluvení žáka, dohodnutí schůzky, ... ) nebo jinému učiteli,
klikněte zde 

 

Vybrat jinou třídu        Zpět na Úvodní