VIII.

0.hodina 1.hodina 2.hodina 3.hodina 4.hodina 5.hodina 6.hodina   7.hodina 8.hodina

třída

700-745 800-845 855-940 1000-1045 1055-1140 1150-1235 1245-1330   1400-1445 1450-1535
Pondělí   M Aj Nj Čj F D      
Úterý   M Ev Hv Čj Z   Pčd/Pčh Pčd/Pčh
Středa Tvh Čj Aj Ch VkZ F Tvd      
Čtvrtek   M Čj Aj D Vv   Vt VkO
Pátek   Tvd Nj M Ch  Inf Tvh      

 

Předmět   Vyučující
Český jazyk Čj Dorotovičová Markéta
Anglický jazyk Aj Kostrounová Nikola
Německý jazyk Nj Kábová Vladimíra
Dějepis D Dorotovičová Markéta
Výchova k občanství VkO Kostrounová Nikola
Výchova ke zdraví VkZ Benešová Radmila
Zeměpis Z Kovaříková Helena
Matematika M Ševčík Martin
Přírodopis Benešová Radmila
Fyzika F Ševčík Martin
Chemie Ch Benešová Radmila
Hudební výchova Hv Levá Hana
Výtvarná výchova Vv Švarcová Eva
Výtvarné techniky Vt Švarcová Eva
Praktické činnosti Benešová Radmila, Ševčík Martin
Tělesná výchova Tv Štěpán Vojtěch, Ševčík Martin
Informatika Inf Pulkert Jiří
Ekologická výchova Ev Benešová Radmila

 

                           Třídní učitelka:   Ing. Ševčík Martin

                           Kmenová třída VIII tř. v druhém patře nové budovy (učebna matematiky)

Pokud chcete zanechat vzkaz třídní učitelce ( omluvení žáka, dohodnutí schůzky, ... ) nebo jinému učiteli,
klikněte zde 

 

Vybrat jinou třídu        Zpět na Úvodní