Ekoškola – Akce

OSVĚTLENÍ NA NAŠÍ ŠKOLE

Šesťáci se rozhodli vyzkoumat, jak je to s osvětlením v naší škole. Nejprve jsme si zjistili, jaká je spotřeba jednotlivých zdrojů osvětlení od klasických žárovek, přes zářivkové trubice až po ledkové žárovky. Pak jsme se rozběhli po škole a spočítali, kolik máme jednotlivých světelných zdrojů ve škole. Velmi nás překvapilo, kolik je ve škole zářivkových trubic, je to přesně 496 kusů. Pak je hodně ledkových světel a ani jedna stará klasická žárovka. Tedy kromě ZOOkoutku, kde slouží k ohřevu plazů.

R. Benešová, EVVO koordinátor

 

DEGUSTACE PITNÉ VODY

Žáci 7. třídy si zahráli na degustátory. Jejich úkolem bylo vyhodnotit chuť, vůni a vzhled pěti různých vzorků vody. Byly mezi nimi tyto vody: 2x kupovaná voda v plastové láhvi, studniční voda, destilovaná voda a voda z vodovodu. Žáci postupně vzorky ochutnali a oznámkovali jako ve škole. Nejlepší hodnocení získala voda Aquila a nejhorší hodnocení získala voda z vodovodu.

R. Benešová, EVVO koordinátor

 

Exkurze na Huschermühle

     Dne 17.5. jsme se my, šesťáci, vydali společně s páťáky na exkurzi do Huschermühle, kde se odchovávají perlorodky a pstruzi.  Pan M. Bláha nás provedl celým areálem, viděli jsme nádrže se pstruhy a rybník, ze kterého čerpají vodu. Také jsme se podívali na plůdek – malé roztomilé rybičky.

   Pstruzi se zde chovají proto, protože larvy perlorodky je potřebují, aby se jim mohly uchytit na žábry a vyvinout se v dospělou perlorodku. Když perlorodka dospěje, ze pstruha odpadává a zahrabe se do potočního dna. Zde se ale perlorodce musí pomoci, protože potoční dno je často velmi bahnité a maličká perlorodka by se v něm udusila. Proto se musí odchovávat v takových destičkách a volně do potoka se umístí až když je větší.

    Pan Bláha nás zavedl také dovnitř do laboratoře, kde jsme si mohli prohlédnout pod mikroskopem 3-týdenní perlorodky. Byli to malí tvorové, kteří stále vystrkovali nožičku a hledali potravu. Byli roztomilí. Prohlédli jsme si také lastury 60 – 70 letých perlorodek, každou z jiných podmínek. Jedna byla velká a druhá těžká. Také jsme porovnávali vzorky potočního dna – bahnitého a štěrkovitého, který je pro perlorodky nejlepší.

   Na závěr jsme se podívali na dokument Život perlorodek, který vytvořili sami ochranáři z Huschermühle.

   Po skončení programu jsme si šli pohrát na hřiště. Bylo tam fajn, protože jsme si užili  klouzačku a překážkovou dráhu. Za mlýnem jsme rozdělali oheň a opekli si buřty. Dostali jsme na památku perlu, která vypadala jako pravá.

   Celá akce se nám moc líbila a chtěli bychom poděkovat panu Bláhovi, že nás tam provedl a všechno nám ukázal.

 

  Šesťáci

 

 

 

Škola historická

 

Pátá třída nahlédla do starých školních kronik. Máme jich ve škole mnoho svazků a určitě by vystačily na spoustu dlouhých zimních večerů. Četba je to ohromně zajímavá. Nás nejvíce zajímala kronika úplně nejstarší – první česky psaná z roku 1945. Pročítali jsme si z ní úryvky v hodině vlastivědy a nestačili jsme se divit. Jednak způsob vyjadřování se od dnešního poněkud lišil, jednak jsme se dozvěděli různé zajímavosti, jako například, že škola původně stála na jiném místě – u evangelického kostela. Byla otevřena po válce pro české děti, ale bylo jich málo a navíc budova školy byla plná německých vojáků, takže školní rok byl zahájen v hospodě.

Našli jsme fotografie staré školy a také školních budov ve Studánce, Pastvinách a Trojmezí. Vytvořili jsme ve třídě nástěnku, kde jsme si fotografie připnuli. Některé budovy jsou již zbořeny, některé stojí doposud. Až kolem nich pojedeme, vzpomeneme na doby, kdy sloužily dětem školou povinným.

 

 

SETKÁNÍ EKOŠKOL KARLOVARSKÉHO KRAJE – odkaz

Jedním ze sedmi kroků Ekoškoly je spolupráce. Proto se již řadu let scházejí členové Ekotýmů a učitelé na jedné z Ekoškol v Karlovarském kraji. Tentokrát se setkání uskutečnilo 21. března 2023 na 6. ZŠ Cheb. Nejprve jsme zhlédli prezentaci o činnosti hostující školy. Pak jsme si školu společně prošli a dozvěděli jsme se o akcích, které na téhle škole probíhají. Nakonec žáci Ekotýmů plnili pracovní listy v Ekovíceboji, mohli si i vyzkoušet různé herní prvky na chodbách školy. Setkání je velmi podnětné jak pro učitele, tak pro členy Ekotýmů. Načerpáme zde nové podněty a nápady pro naši další práci.

 

TITUL EKOŠKOLA – odkaz

Huráááááá, podařilo se nám získat již šestý mezinárodní titul Ekoškola. Environmentálním aktivitám se naše škola věnuje již více než 20 let. První titul jsme získali v roce 2008 a od té doby ho průběžně obhajujeme.  Letos se ekologický audit konal 7. března. Paní auditorka prošla se členy Ekotýmu celou školu. Žáci jí vyprávěli o akcích, které ve škole probíhají, jak se snažíme zlepšit provoz školy, jak pečujeme o své okolí a spolupracujeme s dalšími organizacemi a školami. Titul se nám podařilo obhájit na tři roky, pak musíme žádat o nový audit. Slavnostní předání titulu by mělo proběhnou v červnu v Praze.

R. Benešová, EVVOkoordinátorka

 

 

Výstava

V lednu jsme se my, druháci, vydali na výstavu drobného zvířectva do Aše. Nejprve jsme  o životě zvířecích kamarádů besedovali ve třídě – dověděli jsme se, kdo jaké zvíře doma chová a  jak se o něj stará. A potom cestou z výstavy jsme se zastavili v ZUŠ, kde jsme zvířátka kreslili akvarelovými pastelkami. Z obrázků jsme pak uspořádali naši výstavu malou  ve třídě. 

 

Energie

Před jarními prázdninami nám žáci deváté třídy otevřeli velké téma – energie. Hoši nám malým ukázali některé druhy energie. My jsme pak stihli pro toto téma sledovat teplotu ve třídě a na chodbách. A elektrickou energií se budeme zabývat i na jaře. 

 

Život kapra

V prosinci se děti dověděli spoustu zajímavostí o životě kapra a hned v lednu si přidali další ” kapří ” stránku do knížky o zvířatech.

 

Život veverky

V listopadu jsme se seznámili s životem veverky. Oříšky jsme sbírali nejen za správné příklady, ale i za nové poznatky ze života tohoto zvířátka. A listy plné oříšků pak s úsměvem přidali do naší knížky.

 

Život zvířat

Druháci se během školního roku budou seznamovat se životem zvířat, která žijí kolem  nás. Poznatky si uloží každý žáček do své vlastní knížky Moje zvířata. V září a říjnu jsme objevovali život ježka a s ježkem bělobřichým jsme se poznali přímo ve třídě. Držte nám palce, ať se knížka za celý rok povede. 

 

VYTÁPĚNÍ

V rámci Ekoškoly má 6. třída na starost téma Energie. Žáci Ekotýmu mimo jiné vybrali problematiku Vytápění. Začali jsme se na toto téma bavit 19. prosince. Nejprve jsme udělali ve třídě anketu, jak vytápějí rodiny své domácnosti. Nejvíce žáků, celkem jedenáct uvedlo, že plynem, 6 dřevem a 8 domácností uhlím. Pak jsme si vysvětlili rozdíl mezi obnovitelnými a neobnovitelnými zdroji energie, vysvětlili jsme si i na co všechno potřebujeme energii. Dále jsme si vysvětlili, jak můžeme ušetřit energii při vytápění, jak máme správně větrat a jaká je optimální teplota v jednotlivých částech domu. Pak si žáci vyplnili pracovní list, kde měli vyznačit chyby při vytápění jedné popletené třídy. Dohodli jsme se, že první lednový týden udělají žáci výzkum, na jakou teplotu vytápíme naši školu, zda neděláme někde chybu. Také musíme navštívit naši školní kotelnu a nechat si od pana školníka vysvětlit princip vytápění naší školy.

R. Benešová, EVVO koordinátor

 

DOPRAVA DO ŠKOLY

Při vyplňování analýzy školy v sekci doprava jsme zjistili, že nevíme, jak se do školy žáci a učitelé dopravují. Proto jsme vytvořili dotazník, který jsme zadali jak žákům, tak učitelům k vyplnění. Výsledky si přečtěte v následujících tabulkách.

Tereza Spisarová a Natálie Polťáková, žákyně 9. třídy

 

NEPŘETÁPÍME VE ŠKOLE?

Žáci 2. a 6. třídy se společně pustili do výzkumu, jak je to s teplotou ve vybraných částech naší školy. Nepřetápíme někde třeba? Šesťáci vytvořili tabulky, do kterých se teplota zapisovala. Společně si žáci vybrali místa, ve kterých se teplota bude měřit, nainstalovali teploměry a mohli se pustit do práce. Teplotu měřili třikrát denně, ráno, když přišli do školy, o velké přestávce a na konci vyučování. Výsledky si prohlédněte v tabulkách a grafech, které žáci 6. třídy vyrobili při hodinách Informatiky.

R. Benešová, EVVO koordinátor

KOLIK VODY JE NÁM TŘEBA?

Tak na tuto otázku se pokusili odpovědět žáci 7. třídy. Nejprve jsme se společně zamysleli, na co všechno vodu potřebujeme, kolikrát ji denně využijeme. Pak jsme vyplnili pracovní list, ve kterém se každý pokusil odhadnout kolik vody spotřebuje na běžné denní činnosti, jako například na umytí rukou, spláchnutí WC nebo vykoupání. Někteří měli docela dobrý odhad, někteří se hodně sekli. Pak jsme se společně pokusili vymyslet, jak každý z nás může snížit svou spotřebu vody. Nakonec jsme se vydali do sklepa a prohlédli jsme si za doprovodu pana školníka rozvody vody i její ohřev v naší škole.

STAVBA HMYZÍCH HOTELŮ

Kluci z 8. třídy se rozhodli, že postaví nějaké hmyzí hotely, které poslouží k úkrytu a rozmnožování samotářského hmyzu v přírodě. Nejprve si na internetu vyhledali informace, jak by taková stavba měla vypadat a pak se pustili do práce. Povedly se jim opravdu zdařilé stavby. Nyní se musí do práce pustit děvčata a hotely vybavit vhodným materiálem tak, aby se nová obydlí hmyzu co nejvíce líbila a zabydlel se tam.

R. Benešová, EVVO koordinátorka

Seznamování se životem zvířat

Druháci se v průběhu školního roku budou seznamovat se životem zvířat, která žijí jen kousek od nás. Své poznatky uloží každý  žáček do své vlastní knížky Moje zvířata. Zatím jsme poznali život ježka. Držte nám palce, ať se knížka povede.

PLANETÁRIUM

Žáci 5. třídy probírají v předmětu Objevuji svět téma Vesmír. Během výuky se seznámili s planetami sluneční soustavy, probrali vše o naší planetě Zemi i o Měsíci. Tyto nově nabyté informace si společně shrnuli a názorně předvedli při návštěvě planetária v Chebu. Exkurze se konala 12. ledna 2023 a kromě žáků 5. třídy, se jí zúčastnili i sedmáci, kteří v Planetáriu nebyli z důvodů coronavirových opatření.

BESEDA PRO ŽÁKY 1. STUPNĚ

Deváťáci se rozhodli uspořádat zajímavou besedu pro mladší spolužáky. Přemýšleli, čím by je mohli zaujmout a přišli na zajímavé téma, a to netradiční zdroje energie. Díky zajímavé školní pomůcce, energy boxu, mohou svým mladším spolužákům postavit autíčko, které se pohybuje na různé netradiční pohony. Jezdí například na slanou vodu, destilovanou vodu, polární panel či baterii, kterou si žáci musí sami nabít. Pro druhou část třídy si děvčata připravila program na separaci odpadu. Na úvod jim v prezentaci vysvětlila nutnost separace odpadu a pak si separaci nacvičili prakticky sami žáci pod dohledem deváťaček. Tyto besedy jsou velmi podnětné a prospěšné pro všechny, vždyť žáci učí žáky, a to je super.

R. Benešová, EVVO koordinátorka

ČIŠTĚNÍ PTAČÍCH BUDEK

Protože začátkem listopadu bylo ještě teplo, vydali jsme se s kluky z devítky vyčistit ptačí budky. Ty vyrobili žáci naší školy a rozmístili jsme je na stromy v okolí školy a v parku pod školou. Budky mají malý vletový otvor a jsou určené pro sýkorky. Musí se každý rok vyčistit, jinak by v nich následující jaro ptáčci nezahnízdili. Některé budky stačilo pouze vyčistit, jiné jsme na místě poopravily a jednu jsme museli dokonce odnést do školy a opravit ji v dílně. Tak jsou budky připravené na jaro a mohou se do nich nastěhovat noví nájemníci.

R. Benešová EVVOkoordinátor

 

 

Hřbitov odpadků

Žáci 4. třídy se na vlastní oči přesvědčí, jak si příroda dokáže nebo nedokáže poradit s pohozenými odpadky. Na podzim založili malý hřbitov-na školním záhonku zahrabali slupky od banánu, plechovky, sáčky, obaly, ohryzky a další druhy odpadků. Ty budou v záhonku čekat do léta, až se čtvrťáci přijdou podívat, co z nich zbylo. Uvidíme, zda nás výsledky pokusu překvapí nebo ne a jaký závěr vyvodíme.

H. Berkovcová, učitelka

 

 

SBĚR KAŠTANŮ 

I letos se žáci 1. stupně zapojili do soutěže o sběr kaštanů pro zimní zakrmování lesní zvěře. Boj to byl opravdu urputný. Nakonec zaslouženě vyhráli žáci 1. třídy a na druhém místě se umístili žáčci 3. třídy. Za odměnu dostali diplomy a nějakou sladkost. Pan Woldert (člen místního mysliveckého spolku) byl letos velmi mile překvapen. Tak ohromné množství kaštanů a žaludů se ještě nikdy nepodařilo nasbírat. Za odměnu žáci 1. stupně také dostanou od pana Wolderta besedu a možná i vycházku do lesa na určování stop lesní zvěře. Zvířátkům přejeme dobrou chuť.

R. Benešová EVVO koordinátor

 

 

OPRAVA PTAČÍCH BUDEK 

Jelikož se na staré budově školy opravuje střecha a je tam postavené lešení, rozhodli jsme se, že sundáme všechny čtyři ptačí budky opravíme je a natřeme. Už to bylo opravdu zapotřebí. U některých budek jsme museli dokonce vyměnit některá prkénka. Budky jsme důkladně vyčistili, opravili a krásně natřeli. Také kluci z 9. třídy vyrobili jednu úplně novou budku pro rorýse. Budky jsou již znovu instalované na školní budově.

R. Benešová, EVVO koordinátor

 

 

PODZIMNÍ PRÁCE NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ

Začal podzim a s ním spojené podzimní práce. Jako každý rok se na zahradu a okolí školy vypravili žáci 8. a 9. třídy. Děvčata vytrhala letničky z truhlíků a vysadila vřesy, zametla schody a betonové plochy. Kluci se chopili nářadí a pohrabali spadané listí, vystříhali nálety. Práce na zahradě ještě neskončily, na stromech je ještě spousta nespadaného listí.

R. Benešová, EVVO koordinátor

 

 

MOŠTOVÁNÍ 

Jelikož se nám na školní zahradě letos urodila spousta jablíček, přemýšleli jsme, co s nimi. Rozhodování bylo celkem jednoduché, shodli jsme se, že si necháme vylisovat mošt. Jablíčka byla celkem malá, tak jsme je otrhali, tedy co tam zbylo a děti nesnědly. Odnesli jsme je do místní moštárny a nechali si vylisovat mošt. Byl ohromně dobrý a strašně slaďoučký. Na moštu si pak pochutnali všichni žáci 2. stupně. Ráda bych poděkovala členům Svazu zahrádkářů, kteří nám mošt připravili zadarmo.

R. Benešová, EVVO koordinátor

 

 

EXKURZE DO ČOV HRANICE

V úterý 20. září se vydaly 3. a 7. třídy na exkurzi do čistírny odpadních vod v Hranicích. Tyto třídy se celý školní rok budou v rámci Ekoškoly zabýat tématem Voda. Čistírnou nás provedl pan Pospíšil. Vysvětlil nám jednotlivé kroky, kterými se špinavá voda postupně mění na vodu vizuálně čistou. Vysvětlil nám, že se do odpadu nesmí nic házet a proč se to nesmí dělat. Dozvěděli jsme se, jak dlouho trvá proces čištění vody a mnoho dalších zajímavostí. Žákům se návštěva velmi líbila.

R. Benešová, EVVO koordinátorka

 

UKLIĎME ČESKO

Jako každý rok jsme se i letos zapojili do celostátní akce Ukliďme Česko. V pátek 16. září vyrazili třeťáci, páťáci a šesťáci navzdory nepříznivému počasí směr Trojmezí, aby vyčistili okolí svých domovů od odpadků. Kudy prošli, zanechali za sebou cesty i okolní příkopy čisté.  Doufejme, že nadlouho.  Odměnou jim bylo teplo ohně a opékání špekáčků u rybníka. Pytle s nasbíraným nepořádkem odvezli pracovníci Technických služeb města. 

H. Berkovcová, učitelka

 

ODMĚNA

Žáci pracující v Ekotýmu a Školním parlamentu dostali za odměnu výlet na statek Bernard v Královském Poříčí. Autobus byl hrazen Karlovarským krajem a program jim zaplatilo Město Hranice. Žáci si vybrali výrobu mýdla a svíček. Každý z nich si vyrobil pod dohledem zkušených lektorek své barevné, voňavé bylinkové mýdlo nebo krásnou vonnou svíčku. Pak si žáci vyváleli a upekli ve venkovní peci chlebové placky, které potřeli česnekovo-bylinkovou marinádou. Byly výborné. Nakonec si žáci mohli projít celý areál, de je spousta herních prvků i zookoutek se spoustou domácích zvířátek.

 

R. Benešová EVVO koordinátorka

 

 

 

EXKURZE NA FARMU KOZODOJ 

Na farmu Kozodoj se vypravili žáci 4. a 5. třídy 15. června. Vybrali si program Domácí výroba sýru a prohlídka hospodářských zvířat. Během programu se žáci seznámili s celým procesem výroby sýra od nadojení mléka, přes vysrážení sýra, až po jeho finální dokončení. Sýr si dochutili a společně snědli. Byl výborný. Pak se šli projít na pastviny mezi koně a osly. Směli si zvířata pohladit, podrbat a od chovatelky získali mnoho informací o těchto zvířatech. Byl to vydařený výlet.

R. Benešová EVVO koordinátorka

 

 

 

Vypuštění ježka

Je již téměř tradicí, že u nás ve škole tráví zimu ježek. Toho letošního přinesla naše bývalá žákyně na začátku prosince. Jednalo se o odrostlé mládě, vážil cca 200 gramů. V naší péči se vydatně vykrmil a před vypuštěním vážil 900 gramů, tedy dorostl ve statného chlapíka. S jeho vypuštěním jsme čekali, až bude po ranních mrazících, aby to pro něho nebyl šok. Jéžu jsme vypustili do Farského lesa, mimo lidská obydlí, psy a auta, aby mu hrozilo co nejméně nebezpečí. Doufáme, že se bude mít dobře.

Benešová, EVVO koordinátorka

 

Den země

  1. duben slavíme Den Země. Naše škola se do oslav zapojuje již spoustu let. Letos jsme se rozhodli pro lesní pedagogiku, a proto jsme oslovili pana Červenku z Ašských lesů. Myslivci si pro nás připravili velmi zajímavý program. Žáci se na pěti stanovištích dozvěděli a prakticky si vyzkoušeli, jak probíhá péče o les. Na prvním stanovišti jsme uklidili paseku od klestí po těžbě a vysadili nové stromky. Na dalším stanovišti si žáci vyzkoušeli řezání klád ruční pilou. Na třetím stanovišti jsme se dozvěděli o péči o lesní zvěř. Další stanoviště bylo zaměřené na lesní techniku a mohli jsme si prohlédnout lesní traktor na nakládku klád a vyzkoušet si ovládání nakladače. Na posledním stanovišti jsme si upekli výborné špekáčky. Dozvěděli jsme se spoustu nových a zajímavých informací, vyzkoušeli jsme si různé druhy práce v lese. Moc děkujeme panu Červenkovi a jeho spolupracovníkům za krásnou oslavu Dne Země.

             Benešová, EVVO koordinátorka

 

 

ČIŠTĚNÍ PTAČÍCH BUDEK

Byl nejvyšší čas vyčistit na škole pověšené ptačí budky, jelikož se do nich začali stěhovat noví nájemníci. V jedné z budek máme nainstalovanou kameru, abychom mohli sledovat dění v budce. Bylo potřeba kameru očistit a opravit připojení, které nebylo zrovna ideální.  Budky jsou čisté a těšíme se na sledování hnízdění ptáků v přímém přenosu.

Benešová, EVVO koordinátorka

 

UKLIĎME ČESKO

Také letos jsme se zapojili do celostátní akce „Ukliďme Česko“. Tak jako v loňském roce jsme se vydali likvidovat staré černé skládky v okolí Hranic. Uklízeli jsme ve Farském lese, na Krásňanech a na bývalé skládce. Akce se zúčastnili žáci 5. až 9. třídy společně s učiteli druhého stupně. O odvoz nasbíraného odpadu se postarali pracovníci Technických služeb města.

Benešová, EVVO koordinátorka

 

 

NOVÝ PŘÍRŮSTEK AŠA

K našemu velkému překvapení se nám v pondělí 10. ledna 2022 vylíhla malá želvička stepní. Byla to velká náhoda, vajíčka jsme totiž neinkubovali. V září, když se dospělé želvy vrátily z letního bytu na zahradě, nakladla samička dvě vajíčka. Ta jsem vyndala a dala na terárium, aby si je mohli žáci prohlédnout. K mému překvapení jsem si všimla, že v lednu jedno z vajíček prasklo. Chtěla jsem ho vyhodit, ale něco mě pošimralo na prstě. Dobře jsem se podívala a zjistila, že z prasklinky trčí drobounká nožička. Tak jsme se s deváťáky stali pozorovateli líhnutí naší malé Aši (tak ji žáci pojmenovali, protože nevíme a dlouho vědět nebudeme pohlaví naší želvičky). Byl to krásný zážitek. Želvička se má čile k světu, baští a dnes 22. února již váží celých 22 gramů.

 

 

SBĚR KAŠTANŮ

Také letos se žáci naší školy zapojili do sběru kaštanů pro lesní zvěř. Kaštanů se letos urodilo docela dost, ale byly poměrně malé. I přesto jich žáčci nasbírali spoustu. Nejvíce se zapojili prvňáčci a druháčci, kteří za svou snahu byli odměněni besedou s myslivcem panem Woldertem. Lesním zvířátkům přejeme dobrou chuť.

  1. Benešová, EVVO koordinátor

 

EXKURZE DO BOTANICKÉ ZAHRADY

Dne 7. října jsme se vydali se žáky 6. a 7. třídy na exkurzi do botanické zahrady v Bečově. Žáci si mohli vybrat ze dvou programů: živočichové v zahradě, nebo zpracování jablek. V prvním programu se dozvěděli spoustu zajímavostí ze života zvířat žijících kolem nás. V druhém programu si žáci natrhali v sadu jablíčka, která rozdrtili, a nakonec vylisovali v ručním lisu. Mošt byl opravdu výborný. Pak si žáci mohli projít botanickou zahradu a hrát si na krásném přírodním hřišti. Jen nás trošku mrzelo, že je již chladno a nemohli jsme se svést na lodičkách po rybníčku v zahradě. A tak si budeme muset návštěvu tady ještě zopakovat v červnu, je to tu totiž super.

R. Benešová, EVVO koordinátor

 

EXKURZE NA BIOSTATEK VALEČ

Využili jsme nabídku Krajského úřadu na financování dopravy do vybraných ekocenter a vydali jsme se do biostatku ve Valči. Exkurze se zúčastnili žáci 8. a 9. třídy. Žáci se dozvěděli spoustu informací o chovu ovcí, o zpracování mléka a vlny. Vyzkoušeli si i plstění z vlny a jejich výrobky nás mile překvapily. Dále jsme si mohli prohlédnout dobře fungující ovocný sad a dozvěděli jsme se i o chovu včel. Návštěva v tomto biostatku je velmi podnětná, všichni jsme si uvědomili, že se dá žít i jinak, v souladu s přírodou.

R. Benešová, EVVO koordinátor

 

OŠETŘENÍ STROMKŮ

Také na podzim jsme se se žáky 8. a 9. třídy vydali ošetřit nedávno vysázené stromky do aleje ve Studánce a ovocné stromky do sadu za školou. Stromky bylo potřeba zastříhat, poupravit kůly a úvazy a upravit ochranu kmínků. U stromků v aleji bylo nutné vysekat v okolí vysokou trávu. Některé stromky budeme muset dosadit, ale není jich mnoho.

Benešová, EVVOkoordinátor

 

Sázíme budoucnost

 

 

Lepení štítků

 

 

Hmyzí domek

 

 

Předávání 5. titulu EKOŠKOLA

 

Den Země

 

Ošetřování stromků

 

Recyklohraní -úspěch v jarní kampani kraje

 

Ocenění pro koordinátora

 

18.9.2020

 

13.10.2020

 

 

Jeřábová alej

 

PODĚKOVÁNÍ CHEVAKU

Jako každý kalendářní rok i letos jsme mohli požádat firmu Chevak o příspěvek 10 000 Kč na environmentální aktivity pro naši školu. Letos jsme se rozhodli o obnovení naučných tabulí v arboretu u školy. Tabule vyrobili dnes bývalí žáci naší školy, ale již je to spoustu let a bylo potřeba je vyměnit. Nakoupili jsme dřevo na výrobu tabulí, nechali jsme vytisknout nové naučné tabule a dokoupili jsme keře do arboreta. Vše nám ale zkomplikovala pandemie koronaviru a došlo k  uzavření školy. Dřevěné tabule měli vyrábět kluci v rámci pracovních činností. Zatím jsme stihli pouze nařezat a připravit část prken. Snad se situace zlepší a do jara kluci stihnou tabule vyrobit.

R. Benešová, EVVO koordinátor

Komentáře jsou vypnuty.