Ekoškola – Akce

 

Seznamování se životem zvířat

Druháci se v průběhu školního roku budou seznamovat se životem zvířat, která žijí jen kousek od nás. Své poznatky uloží každý  žáček do své vlastní knížky Moje zvířata. Zatím jsme poznali život ježka. Držte nám palce, ať se knížka povede.

 

PLANETÁRIUM

Žáci 5. třídy probírají v předmětu Objevuji svět téma Vesmír. Během výuky se seznámili s planetami sluneční soustavy, probrali vše o naší planetě Zemi i o Měsíci. Tyto nově nabyté informace si společně shrnuli a názorně předvedli při návštěvě planetária v Chebu. Exkurze se konala 12. ledna 2023 a kromě žáků 5. třídy, se jí zúčastnili i sedmáci, kteří v Planetáriu nebyli z důvodů coronavirových opatření.

 

BESEDA PRO ŽÁKY 1. STUPNĚ

Deváťáci se rozhodli uspořádat zajímavou besedu pro mladší spolužáky. Přemýšleli, čím by je mohli zaujmout a přišli na zajímavé téma, a to netradiční zdroje energie. Díky zajímavé školní pomůcce, energy boxu, mohou svým mladším spolužákům postavit autíčko, které se pohybuje na různé netradiční pohony. Jezdí například na slanou vodu, destilovanou vodu, polární panel či baterii, kterou si žáci musí sami nabít. Pro druhou část třídy si děvčata připravila program na separaci odpadu. Na úvod jim v prezentaci vysvětlila nutnost separace odpadu a pak si separaci nacvičili prakticky sami žáci pod dohledem deváťaček. Tyto besedy jsou velmi podnětné a prospěšné pro všechny, vždyť žáci učí žáky, a to je super.

R. Benešová, EVVO koordinátorka

 

 

ČIŠTĚNÍ PTAČÍCH BUDEK

Protože začátkem listopadu bylo ještě teplo, vydali jsme se s kluky z devítky vyčistit ptačí budky. Ty vyrobili žáci naší školy a rozmístili jsme je na stromy v okolí školy a v parku pod školou. Budky mají malý vletový otvor a jsou určené pro sýkorky. Musí se každý rok vyčistit, jinak by v nich následující jaro ptáčci nezahnízdili. Některé budky stačilo pouze vyčistit, jiné jsme na místě poopravily a jednu jsme museli dokonce odnést do školy a opravit ji v dílně. Tak jsou budky připravené na jaro a mohou se do nich nastěhovat noví nájemníci.

R. Benešová EVVOkoordinátor

 

 

Hřbitov odpadků

Žáci 4. třídy se na vlastní oči přesvědčí, jak si příroda dokáže nebo nedokáže poradit s pohozenými odpadky. Na podzim založili malý hřbitov-na školním záhonku zahrabali slupky od banánu, plechovky, sáčky, obaly, ohryzky a další druhy odpadků. Ty budou v záhonku čekat do léta, až se čtvrťáci přijdou podívat, co z nich zbylo. Uvidíme, zda nás výsledky pokusu překvapí nebo ne a jaký závěr vyvodíme.

H. Berkovcová, učitelka

 

 

SBĚR KAŠTANŮ 

I letos se žáci 1. stupně zapojili do soutěže o sběr kaštanů pro zimní zakrmování lesní zvěře. Boj to byl opravdu urputný. Nakonec zaslouženě vyhráli žáci 1. třídy a na druhém místě se umístili žáčci 3. třídy. Za odměnu dostali diplomy a nějakou sladkost. Pan Woldert (člen místního mysliveckého spolku) byl letos velmi mile překvapen. Tak ohromné množství kaštanů a žaludů se ještě nikdy nepodařilo nasbírat. Za odměnu žáci 1. stupně také dostanou od pana Wolderta besedu a možná i vycházku do lesa na určování stop lesní zvěře. Zvířátkům přejeme dobrou chuť.

R. Benešová EVVO koordinátor

 

 

OPRAVA PTAČÍCH BUDEK 

Jelikož se na staré budově školy opravuje střecha a je tam postavené lešení, rozhodli jsme se, že sundáme všechny čtyři ptačí budky opravíme je a natřeme. Už to bylo opravdu zapotřebí. U některých budek jsme museli dokonce vyměnit některá prkénka. Budky jsme důkladně vyčistili, opravili a krásně natřeli. Také kluci z 9. třídy vyrobili jednu úplně novou budku pro rorýse. Budky jsou již znovu instalované na školní budově.

R. Benešová, EVVO koordinátor

 

 

PODZIMNÍ PRÁCE NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ

Začal podzim a s ním spojené podzimní práce. Jako každý rok se na zahradu a okolí školy vypravili žáci 8. a 9. třídy. Děvčata vytrhala letničky z truhlíků a vysadila vřesy, zametla schody a betonové plochy. Kluci se chopili nářadí a pohrabali spadané listí, vystříhali nálety. Práce na zahradě ještě neskončily, na stromech je ještě spousta nespadaného listí.

R. Benešová, EVVO koordinátor

 

 

MOŠTOVÁNÍ 

Jelikož se nám na školní zahradě letos urodila spousta jablíček, přemýšleli jsme, co s nimi. Rozhodování bylo celkem jednoduché, shodli jsme se, že si necháme vylisovat mošt. Jablíčka byla celkem malá, tak jsme je otrhali, tedy co tam zbylo a děti nesnědly. Odnesli jsme je do místní moštárny a nechali si vylisovat mošt. Byl ohromně dobrý a strašně slaďoučký. Na moštu si pak pochutnali všichni žáci 2. stupně. Ráda bych poděkovala členům Svazu zahrádkářů, kteří nám mošt připravili zadarmo.

R. Benešová, EVVO koordinátor

 

 

EXKURZE DO ČOV HRANICE

V úterý 20. září se vydaly 3. a 7. třídy na exkurzi do čistírny odpadních vod v Hranicích. Tyto třídy se celý školní rok budou v rámci Ekoškoly zabýat tématem Voda. Čistírnou nás provedl pan Pospíšil. Vysvětlil nám jednotlivé kroky, kterými se špinavá voda postupně mění na vodu vizuálně čistou. Vysvětlil nám, že se do odpadu nesmí nic házet a proč se to nesmí dělat. Dozvěděli jsme se, jak dlouho trvá proces čištění vody a mnoho dalších zajímavostí. Žákům se návštěva velmi líbila.

R. Benešová, EVVO koordinátorka

 

UKLIĎME ČESKO

Jako každý rok jsme se i letos zapojili do celostátní akce Ukliďme Česko. V pátek 16. září vyrazili třeťáci, páťáci a šesťáci navzdory nepříznivému počasí směr Trojmezí, aby vyčistili okolí svých domovů od odpadků. Kudy prošli, zanechali za sebou cesty i okolní příkopy čisté.  Doufejme, že nadlouho.  Odměnou jim bylo teplo ohně a opékání špekáčků u rybníka. Pytle s nasbíraným nepořádkem odvezli pracovníci Technických služeb města. 

H. Berkovcová, učitelka

 

ODMĚNA

Žáci pracující v Ekotýmu a Školním parlamentu dostali za odměnu výlet na statek Bernard v Královském Poříčí. Autobus byl hrazen Karlovarským krajem a program jim zaplatilo Město Hranice. Žáci si vybrali výrobu mýdla a svíček. Každý z nich si vyrobil pod dohledem zkušených lektorek své barevné, voňavé bylinkové mýdlo nebo krásnou vonnou svíčku. Pak si žáci vyváleli a upekli ve venkovní peci chlebové placky, které potřeli česnekovo-bylinkovou marinádou. Byly výborné. Nakonec si žáci mohli projít celý areál, de je spousta herních prvků i zookoutek se spoustou domácích zvířátek.

 

R. Benešová EVVO koordinátorka

 

 

 

EXKURZE NA FARMU KOZODOJ 

Na farmu Kozodoj se vypravili žáci 4. a 5. třídy 15. června. Vybrali si program Domácí výroba sýru a prohlídka hospodářských zvířat. Během programu se žáci seznámili s celým procesem výroby sýra od nadojení mléka, přes vysrážení sýra, až po jeho finální dokončení. Sýr si dochutili a společně snědli. Byl výborný. Pak se šli projít na pastviny mezi koně a osly. Směli si zvířata pohladit, podrbat a od chovatelky získali mnoho informací o těchto zvířatech. Byl to vydařený výlet.

R. Benešová EVVO koordinátorka

 

 

 

Vypuštění ježka

Je již téměř tradicí, že u nás ve škole tráví zimu ježek. Toho letošního přinesla naše bývalá žákyně na začátku prosince. Jednalo se o odrostlé mládě, vážil cca 200 gramů. V naší péči se vydatně vykrmil a před vypuštěním vážil 900 gramů, tedy dorostl ve statného chlapíka. S jeho vypuštěním jsme čekali, až bude po ranních mrazících, aby to pro něho nebyl šok. Jéžu jsme vypustili do Farského lesa, mimo lidská obydlí, psy a auta, aby mu hrozilo co nejméně nebezpečí. Doufáme, že se bude mít dobře.

Benešová, EVVO koordinátorka

 

Den země

  1. duben slavíme Den Země. Naše škola se do oslav zapojuje již spoustu let. Letos jsme se rozhodli pro lesní pedagogiku, a proto jsme oslovili pana Červenku z Ašských lesů. Myslivci si pro nás připravili velmi zajímavý program. Žáci se na pěti stanovištích dozvěděli a prakticky si vyzkoušeli, jak probíhá péče o les. Na prvním stanovišti jsme uklidili paseku od klestí po těžbě a vysadili nové stromky. Na dalším stanovišti si žáci vyzkoušeli řezání klád ruční pilou. Na třetím stanovišti jsme se dozvěděli o péči o lesní zvěř. Další stanoviště bylo zaměřené na lesní techniku a mohli jsme si prohlédnout lesní traktor na nakládku klád a vyzkoušet si ovládání nakladače. Na posledním stanovišti jsme si upekli výborné špekáčky. Dozvěděli jsme se spoustu nových a zajímavých informací, vyzkoušeli jsme si různé druhy práce v lese. Moc děkujeme panu Červenkovi a jeho spolupracovníkům za krásnou oslavu Dne Země.

             Benešová, EVVO koordinátorka

 

 

ČIŠTĚNÍ PTAČÍCH BUDEK

Byl nejvyšší čas vyčistit na škole pověšené ptačí budky, jelikož se do nich začali stěhovat noví nájemníci. V jedné z budek máme nainstalovanou kameru, abychom mohli sledovat dění v budce. Bylo potřeba kameru očistit a opravit připojení, které nebylo zrovna ideální.  Budky jsou čisté a těšíme se na sledování hnízdění ptáků v přímém přenosu.

Benešová, EVVO koordinátorka

 

UKLIĎME ČESKO

Také letos jsme se zapojili do celostátní akce „Ukliďme Česko“. Tak jako v loňském roce jsme se vydali likvidovat staré černé skládky v okolí Hranic. Uklízeli jsme ve Farském lese, na Krásňanech a na bývalé skládce. Akce se zúčastnili žáci 5. až 9. třídy společně s učiteli druhého stupně. O odvoz nasbíraného odpadu se postarali pracovníci Technických služeb města.

Benešová, EVVO koordinátorka

 

 

NOVÝ PŘÍRŮSTEK AŠA

K našemu velkému překvapení se nám v pondělí 10. ledna 2022 vylíhla malá želvička stepní. Byla to velká náhoda, vajíčka jsme totiž neinkubovali. V září, když se dospělé želvy vrátily z letního bytu na zahradě, nakladla samička dvě vajíčka. Ta jsem vyndala a dala na terárium, aby si je mohli žáci prohlédnout. K mému překvapení jsem si všimla, že v lednu jedno z vajíček prasklo. Chtěla jsem ho vyhodit, ale něco mě pošimralo na prstě. Dobře jsem se podívala a zjistila, že z prasklinky trčí drobounká nožička. Tak jsme se s deváťáky stali pozorovateli líhnutí naší malé Aši (tak ji žáci pojmenovali, protože nevíme a dlouho vědět nebudeme pohlaví naší želvičky). Byl to krásný zážitek. Želvička se má čile k světu, baští a dnes 22. února již váží celých 22 gramů.

 

 

SBĚR KAŠTANŮ

Také letos se žáci naší školy zapojili do sběru kaštanů pro lesní zvěř. Kaštanů se letos urodilo docela dost, ale byly poměrně malé. I přesto jich žáčci nasbírali spoustu. Nejvíce se zapojili prvňáčci a druháčci, kteří za svou snahu byli odměněni besedou s myslivcem panem Woldertem. Lesním zvířátkům přejeme dobrou chuť.

  1. Benešová, EVVO koordinátor

 

EXKURZE DO BOTANICKÉ ZAHRADY

Dne 7. října jsme se vydali se žáky 6. a 7. třídy na exkurzi do botanické zahrady v Bečově. Žáci si mohli vybrat ze dvou programů: živočichové v zahradě, nebo zpracování jablek. V prvním programu se dozvěděli spoustu zajímavostí ze života zvířat žijících kolem nás. V druhém programu si žáci natrhali v sadu jablíčka, která rozdrtili, a nakonec vylisovali v ručním lisu. Mošt byl opravdu výborný. Pak si žáci mohli projít botanickou zahradu a hrát si na krásném přírodním hřišti. Jen nás trošku mrzelo, že je již chladno a nemohli jsme se svést na lodičkách po rybníčku v zahradě. A tak si budeme muset návštěvu tady ještě zopakovat v červnu, je to tu totiž super.

R. Benešová, EVVO koordinátor

 

EXKURZE NA BIOSTATEK VALEČ

Využili jsme nabídku Krajského úřadu na financování dopravy do vybraných ekocenter a vydali jsme se do biostatku ve Valči. Exkurze se zúčastnili žáci 8. a 9. třídy. Žáci se dozvěděli spoustu informací o chovu ovcí, o zpracování mléka a vlny. Vyzkoušeli si i plstění z vlny a jejich výrobky nás mile překvapily. Dále jsme si mohli prohlédnout dobře fungující ovocný sad a dozvěděli jsme se i o chovu včel. Návštěva v tomto biostatku je velmi podnětná, všichni jsme si uvědomili, že se dá žít i jinak, v souladu s přírodou.

R. Benešová, EVVO koordinátor

 

OŠETŘENÍ STROMKŮ

Také na podzim jsme se se žáky 8. a 9. třídy vydali ošetřit nedávno vysázené stromky do aleje ve Studánce a ovocné stromky do sadu za školou. Stromky bylo potřeba zastříhat, poupravit kůly a úvazy a upravit ochranu kmínků. U stromků v aleji bylo nutné vysekat v okolí vysokou trávu. Některé stromky budeme muset dosadit, ale není jich mnoho.

Benešová, EVVOkoordinátor

 

Sázíme budoucnost

 

 

Lepení štítků

 

 

Hmyzí domek

 

 

Předávání 5. titulu EKOŠKOLA

 

Den Země

 

Ošetřování stromků

 

Recyklohraní -úspěch v jarní kampani kraje

 

Ocenění pro koordinátora

 

18.9.2020

 

13.10.2020

 

 

Jeřábová alej

 

PODĚKOVÁNÍ CHEVAKU

Jako každý kalendářní rok i letos jsme mohli požádat firmu Chevak o příspěvek 10 000 Kč na environmentální aktivity pro naši školu. Letos jsme se rozhodli o obnovení naučných tabulí v arboretu u školy. Tabule vyrobili dnes bývalí žáci naší školy, ale již je to spoustu let a bylo potřeba je vyměnit. Nakoupili jsme dřevo na výrobu tabulí, nechali jsme vytisknout nové naučné tabule a dokoupili jsme keře do arboreta. Vše nám ale zkomplikovala pandemie koronaviru a došlo k  uzavření školy. Dřevěné tabule měli vyrábět kluci v rámci pracovních činností. Zatím jsme stihli pouze nařezat a připravit část prken. Snad se situace zlepší a do jara kluci stihnou tabule vyrobit.

R. Benešová, EVVO koordinátor

Komentáře jsou vypnuty.