Nové telefony s připojením pro distanční výuku a využití SIM karet k připojení na internet od T-Mobile

Na jednání Rady Města vyvstala diskuze ohledně distanční výuky a konektivity v jednotlivých rodinách. Vzhledem k tomu, že se pravděpodobně současná situace v nejbližší době nijak zásadně nezvrátí, nabídli jsme ZŠ podporu s technickým vybavením. Paní ředitelka provedla prostřednictvím jednotlivých učitelů na začátku roku dotazníkové šetření, ze kterého vyplynulo, že…

Zobrazit více …

Projekt 72 hodin

I letos na podzim jsme se rozhodli zapojit do projektu 72 hodin. Přihlásili jsme se do dvou akcí. Jedna byla zaměřená na úklid v okolí Hranic a druhá na vysázení ovocného sadu. Bohužel, díky situaci s coronavirem jsme uklízecí projekt museli zatím odložit. Zato výsadbu sadu se nám povedlo zrealizovat před uzavřením školy. Bylo to ale jen tak tak. V úterý 13. října pracovníci technických služeb přivezli sazenice stromů, deváťáci dopoledne vykopali jámy a v rámci pracovních činností stromky stihli vysadit.  Ovocné stromy byly vysazeny v blízkosti školy na pozemku města, který je vedený jako ovocný sad, ale stromy tam nebyly. Vysadili jsme celkem 25 kusů jabloní, hrušní a třešní. Deváťáci byli opravdu velmi šikovní, stromy vysadili, zatloukli kůly a stromy k nim přivázali. Nakonec na kmeny stromků upevnili ochranu proti okusu. Sad nyní vypadá opravdu skvěle, už se těšíme na první sklizeň. Úklidovou část projektu zorganizujeme, jak jen to bude možné a dovolí nám to situace s coronavirem.

R. Benešová EVVO koordinátor

Obědy UPOZORNĚNÍ !

V týdnu od 19. – 23. října 2020 budou zajištěny ve školní jídelně obědy pro děti ze Základní školy v Hranicích.

Výdej bude od 12:00 – 13:00

Je nutné, aby se případní zájemci přihlásili a to nejpozději do pátku do 10:00 hodin.

V opačném případě jim oběd vydán nebude.

telefonní číslo              : 354 59 99 40

nebo sms  na telefon  : 608 24 56 91                                   

                                                                Veronika Kapicová

                                                                vedoucí školní jídelny

Rozhodnutí vlády ČR Distanční vzdělávání od 14. 10. 2020 – 1. 11. 2020

Distanční vzdělávání od 14. 10. 2020 – 1. 11. 2020

Distanční vzdělávání je povinné, žáci bez připojení na internet si mají možnost vyzvednout zadání ve škole a plnění vhodit do schránky před školou jako na jaře.

Doporučený způsob přihlášení  je prostřednictvím webového prohlížeče – Škola OnLine.cz – výuka – úkoly – domácí úkoly.  Zadané úkoly, prosím, plňte svědomitě a průběžně.

Kontaktní vyučování probíhá podle zadaného rozvrhu třídními učiteli v programu Teams, žáci mají přidělena hesla.

Pro komunikaci s vyučujícími využívejte výhradně školní email, zprávy ze soukromých emailů nebudou reflektovány.

V případě ztráty (nefunkčnosti) přihlašovacích údajů do Školy OnLine pište na mail třídního učitele nebo telefonujte  a budou vám elektronicky zaslány nové údaje.

Pokud mají žáci uložené učební pomůcky ve školní šatně, musí se na jejich vyzvednutí domluvit prostřednictvím telefonu nebo emailu se sekretářkou školy, telefon – 354 59 99 59 v době od 8.00 – 11.00 hod.

Od pondělí 26. 10. 2020 – 30. 10. 2020 jsou podzimní prázdniny.

 

                                                                   PhDr. Hana Levá, ředitelka školy