UKLIĎME ČESKO

Jako každý rok jsme se i letos zapojili do celostátní akce Ukliďme Česko. V pátek 16. září vyrazili třeťáci, páťáci a šesťáci navzdory nepříznivému počasí směr Trojmezí, aby vyčistili okolí svých domovů od odpadků. Kudy prošli, zanechali za sebou cesty i okolní příkopy čisté.  Doufejme, že nadlouho.  Odměnou jim bylo…

Zobrazit více …

EXKURZE DO ČOV HRANICE

V úterý 20. září se vydaly 3. a 7. třídy na exkurzi do čistírny odpadních vod v Hranicích. Tyto třídy se celý školní rok budou v rámci Ekoškoly zabýat tématem Voda. Čistírnou nás provedl pan Pospíšil. Vysvětlil nám jednotlivé kroky, kterými se špinavá voda postupně mění na vodu vizuálně čistou. Vysvětlil nám, že…

Zobrazit více …

Šesťáci a sv. Václav

Šesťáci v hodinách českého jazyka pracovali s informacemi. Měli za úkol vytvořit „plakát“, který bude upozorňovat na blížící se státní svátek: 28. 9. – Den české státnosti, svátek sv. Václava. Vybralo se několik nejlepších prací. Tyto práce byly umístěny na nástěnku v učebně českého jazyka. Nejenom šesťáci, ale i ostatní žáci druhého stupně…

Zobrazit více …

Kdyby tisíc klarinetů

„Možná že jsem moc snil, neboť se mne zmocnil, něco jako pocit že tu, hraje tisíc klarinetů…“ Ne, nebyl to jen pocit. Opravdu hráli Kdyby tisíc klarinetů. A to v Západočeském divadle v Chebu. Tuto jedinečnou možnost využili sedmáci a deváťáci v pátek 16. září 2022. Zhlédli divadelní hru, kterou…

Zobrazit více …

Vítání prázdnin s indiány

Za podpory města Hranice se mohla uskutečnit akce s názvem Indiánské léto, kde se sešly děti z mateřské a základní školy našeho města. Děti viděly zajímavý pořad plný veselých písniček, na které si společně zatancovaly. Dozvěděly se spoustu zajímavých informací ze života indiánských kmenů a zapojily se do soutěží, ve kterých získaly…

Zobrazit více …

AKADEMIE

V pátek 24. 6. 2022 proběhla po 4 letech školní Akademie. Sál byl nabitý k prasknutí, a protože bylo vedro, vzduch se dal krájet. Vše se však vydařilo. Na Akademii vystoupily děti  z MŠ, pěvecký sbor, slyšeli jsme i sólový zpěv a poté vystoupily se svým programem všechny třídy. Vystoupení…

Zobrazit více …

EXKURZE NA FARMU KOZODOJ 

Na farmu Kozodoj se vypravili žáci 4. a 5. třídy 15. června. Vybrali si program Domácí výroba sýru a prohlídka hospodářských zvířat. Během programu se žáci seznámili s celým procesem výroby sýra od nadojení mléka, přes vysrážení sýra, až po jeho finální dokončení. Sýr si dochutili a společně snědli. Byl výborný….

Zobrazit více …

Pietní akt Lidice

Žáci 6. a 7. třídy uctili v pátek 10. června 2022 památku obětí vyhlazení obce Lidice. Zapálili svíčky a drželi minutu ticha. O týden později 17. června pak sedmáci uctili památku parašutistů Jana Kubiše, Jozefa Gabčíka, Josefa Bublíka, Adolfa Opálky, Jaroslava Švarce, Josefa Valčíka a Jana Hrubého. Těchto sedm statečných…

Zobrazit více …