Rozhodnutí vlády ČR Distanční vzdělávání od 14. 10. 2020 – 1. 11. 2020

Distanční vzdělávání od 14. 10. 2020 – 1. 11. 2020

Distanční vzdělávání je povinné, žáci bez připojení na internet si mají možnost vyzvednout zadání ve škole a plnění vhodit do schránky před školou jako na jaře.

Doporučený způsob přihlášení  je prostřednictvím webového prohlížeče – Škola OnLine.cz – výuka – úkoly – domácí úkoly.  Zadané úkoly, prosím, plňte svědomitě a průběžně.

Kontaktní vyučování probíhá podle zadaného rozvrhu třídními učiteli v programu Teams, žáci mají přidělena hesla.

Pro komunikaci s vyučujícími využívejte výhradně školní email, zprávy ze soukromých emailů nebudou reflektovány.

V případě ztráty (nefunkčnosti) přihlašovacích údajů do Školy OnLine pište na mail třídního učitele nebo telefonujte  a budou vám elektronicky zaslány nové údaje.

Pokud mají žáci uložené učební pomůcky ve školní šatně, musí se na jejich vyzvednutí domluvit prostřednictvím telefonu nebo emailu se sekretářkou školy, telefon – 354 59 99 59 v době od 8.00 – 11.00 hod.

Od pondělí 26. 10. 2020 – 30. 10. 2020 jsou podzimní prázdniny.

 

                                                                   PhDr. Hana Levá, ředitelka školy

Cesta za pokladem

         Dne 23. 9. 2020 se 4. třída ZŠ Hranice vydala hledat poklad do krásné pastvinské přírody. Cestou jsme plnili různé záludné úkoly a luštili křížovky, které jsme potřebovali k nalezení již zmíněného pokladu. Poznali jsme na vlastní kůži rčení, že nejkrásnější příroda je tam, kam člověk ještě nevstoupil. I rodilí hraničtí mnohdy netuší, jaké krásy se jim za humny skrývají. Příroda bez odpadků, drobní bezobratlí živočichové a krásní skokani, které jsme potkali cestou, udělali dětem opravdu velkou radost. Viděli jsme také dravou larvu vážky, kterou se jen tak v přírodě nepodaří zahlédnout. Díky paní Smrtové, která je z agentury Ochrany přírody a krajiny ČR a která nás provázela, jsme měli možnost blíže se seznámit s životním cyklem chráněné perlorodky říční. Jak těžký život takový malý živočich má, si jen člověk dokáže těžko představit.  

A jaký byl poklad?? Drobné dárky z oblasti ochrany přírody. Děti si uvědomily, že aktivní ochrana přírody je mnohem důležitější, než materiální dárky.    

Kateřina Křížová, třídní učitelka    

fotogalerie                                                              

Pasování druháků na čtenáře

V loňském školním roce 2019/2020 připravila paní knihovnice Blanka Švihlová šest setkání pro prvňáčky v městské knihovně. Provedla žáky po knihovně, ukázala jim různé druhy literatury pro děti, naučila je hledat v policích s knihami a opakovala s nimi písmena. Kvůli coronaviru jsme stihli do knihovny zajít jen třikrát –…

Zobrazit více …

Od pátku 18.9.2020 se rozšíří protiepidemická opatření ve školách

V souvislosti se zhoršující se epidemiologickou situací v ČR Ministerstvo zdravotnictví přistupuje k dalším protiepidemickým opatřením.

S účinností od pátku 18. září se v celé ČR rozšiřuje povinnost nošení roušek na všechny prostory škol. Povinnost platí pro druhý stupeň základních škol, střední a vysoké školy. Výjimku má první stupeň základních škol a vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku, jako je například tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje apod.

Z tohoto důvodu by rodiče měli své děti vybavit alespoň dvěma rouškami,  které si tak děti mohou v průběhu dne vyměnit.

Běh městem

Akce se koná v sobotu 19. září na Masarykově náměstí v Hranicích od 14 hod. Mohou se zúčastnit –  rodina, členové, zaměstnanci a to ve štafetě (5 závodníků) nebo v individuálních kategoriích.

mapa trasy