Návštěva místní moštárny

Měli jsme jedinečnou možnost navštívit místní moštárnu a vidět výrobní postup jablečného moštu. Jablka jsme sice neměli, ale deváťáci jich měli hodně a rádi se s námi rozdělili. Ochutnali jsme úplně čerstvý mošt a byl opravdu výborný. Jablka na mošt jsme natrhali v zahradě u Vaníků. Děkujeme.        …

Zobrazit více …

Divadelní představení BABIČKA DRSŇAČKA

Ve středu 27. 9. se třeťáci a čvrťáci rozjeli do karlovarského divadla na představení „BABIČKA DRSŇAČKA“. Celý divadelní sál i přilehlé balkóny a lóže byly plné dětí. Začátek představení se dokonce musel posunout o dvacet minut, protože chvíli trvalo než se všichni usadili. Celý příběh byl dnešním dětem velmi blízký,…

Zobrazit více …

DRAKIÁDA

Tradičně první akcí, kterou pořádá žákovský parlament, je drakiáda. Počet létajících draků je rok od roku větší. Letos byly ideální podmínky. Teplo, větrno, posekané pole. Účastníků bylo mnohem více než draků, s malými dětmi chodí jako doprovod a servismani rodiče. Nejvyšší napočítaný počet draků v jednom okamžiku na obloze byl 24. Žádný…

Zobrazit více …

Den prevence v Aši

V pátek 15. 9.2023 se sedmá a čtvrtá třída vypravily  do Aše na akci Den prevence. Tato akce byla zaměřena na správný postup při nebezpečných situacích, se kterými se děti mohou setkat. Žáci se dozvěděli něco málo o drogách a omamných látkách, vyslechli si postup při odchytu toulavých psů nebo viděli…

Zobrazit více …

UKLIĎME ČESKO

Stalo se již tradicí, že se naše škola pravidelně účastní akce Ukliďme Česko. Úklidy probíhají vždy na jaře a na podzim. Letošní podzimní úklid proběhl v pondělí 11. září. Zúčastnili se ho žáci 4., 6. a 8. třídy. Čtvrťáci se vydali uklidit Farský les a starou cestu na Ebhmat. Šesťáci se…

Zobrazit více …