Pěvecký sbor

Návštěva sboru v Domově pro seniory

V pondělí byl pěvecký sbor navštívit seniory v Domově pro seniory na Krásňanech.

Děvčata zazpívala písně z pohádek, které znali i senioři, kteří se k nim přidávali. Nejvíce se jim líbily písně lidové. Sólo N. Velkové ocenili velkým potleskem, stejně tak i recitaci L. Mojcherové. Setkání se seniory je skvělou příležitostí pro všechny zúčastněné, protože obohatí obě strany. Těšíme se na další setkávání.                                                                                                                                     PhDr. Hana Levá

 

Komentář:

Paní ředitelko,

moc, moc děkujeme za vystoupení dětí Vaší školy.

Velmi si toho vážíme.

Ing.L.SYROVÁTKA

DPS v Hranicích

 

Zpěváček Karlovarska

Dne 2. 4. 2022 se za naši školu zúčastnila pěvecké soutěže v Teplé žákyně Agáta Vláčilová z 9. třídy. Podmínkou účasti byly 2 české lidové písně. Na stupně vítězů nedosáhla, ale zkušenost ze soutěžení a získávání nových zkušeností ji jistě budou motivovat k dalšímu rozvoji hudebních dovedností. Hana Levá

 

 

Trošku vánoční atmosféry posílá školní sbor – odkaz1, odkaz2, odkaz3, odkaz4

 

 

Komentáře jsou vypnuty.