1. třída novinky1. třída rozvrh 1. třída fotogalerie 

Prvňáci poprvé v knihovně

V pátek 20. ledna 2023 šli prvňáci poprvé do knihovny. Lépe řečeno poprvé v tomto školním roce, loni byli se školkou. Takže letos už byli jako „velcí“ školáci. Paní knihovnice Blanka si pro ně připravila moc hezký program. Nejprve si se žáky řekli, k čemu všemu vlastně knihovna je. Pak se paní knihovnice ptala, komu doma rodiče čtou a jaké knihy. Mezi odpověďmi zazněli například Bob a Bobek, Rákosníček, Krysáci nebo Odpadoví skřítkové. Společně vyvodili, jak se ke knížkám chovat a nechovat – netrhat a nestříhat stránky, nečmárat do nich, neohýbat listy, neušpinit. Aby mohly děti číst, musí znát písmena. O tom byl další úkol – děti měly říct a napsat na tabuli písmena, která už znají. Bylo jich celkem dost a nebyla to jen písmena, která jsme se už ve škole učili. Pak paní knihovnice přečetla jednu kapitolu z knihy Knihovnické pohádky. Byla o tom, jak se jeden žák druhé třídy chtěl učit skládat vlaštovky. Neměl ale po ruce čistý papír, a tak vystřihoval stránky ze své pohádkové knížky. Knížka potom moc plakala. Ostatní knížky z jeho knihovničky raději utekly, aby je také nerozstříhal. Paní knihovnice Blanka potom žáky naučila skládat vlaštovky. Rozdala jim samozřejmě čisté papíry. Následovala soutěž v házení vlaštovkou. Děti to moc bavilo. Nakonec jim paní knihovnice ukázala, kde jsou dětské knížky, a děti si je mohly prohlížet. Paní knihovnici Blance mnohokrát děkujeme za příjemně strávený čas a už se těšíme na další návštěvu.  

                   Mgr. Dana Nasadilová

 

Vánoční dárky

Prvňáčci před Vánoci vyráběli vánoční dárky pro své rodiče, aby jim ukázali, že je mají rádi. Jedním z výrobků byla sovička, které vyplétali bříško vlnou. Učili se při tom navlékat nit na jehlu a pracovat s plastovou jehlou. Druhým výrobkem byla vánoční ozdoba na stromeček – na plastovou kouli lepili malé ozdobičky. Trénovali jemnou motoriku a učili se pracovat s tekutým lepidlem. I když práce žáky bavila, nebylo to pro některé vůbec jednoduché. Doufáme, že měli rodiče radost a snahu svých dětí také náležitě ocenili.

 

Beseda s panem myslivcem

Během září a října sbírali žáci naší školy kaštany a žaludy pro zvířátka na zimu. Zároveň mezi sebou třídy prvního stupně závodily, která třída toho nasbírá víc. S pomocí rodičů, sourozenců, babiček, dědečků, tet a strýčků vyhráli prvňáčci. Za odměnu měli besedu s panem myslivcem, která proběhla 15.12.2022. Pan myslivec dětem poděkoval za odvedenou práci. Vysvětlil, proč a jak se zvířata v zimě přikrmují. Pak děti zkoušel, jestli znají nějaká zvířata, která žijí v lese. Podle obrázků poznali téměř všechna. Přinesl s sebou plno obrázků a samozřejmě také lebky a parohy zvířat. Popsal jednotlivé části a vysvětlil, k čemu je zvířata používají. Nezapomněl říct, co všechno musí myslivec s sebou do lesa nosit a k čemu mu věci slouží. Popisoval život zvířat i některé zvláštnosti. Děti si mohly uvědomit, že práce myslivce není vůbec lehká, musí mít rád zvířata a také toho musí hodně znát a umět.

 

 

5. prosince přišli i do naší třídy Mikuláš, Anděl a čerti. Někteří žáčci měli slzičky na krajíčku, ale Anděl je utěšil. Mikuláš znal hříchy dětí a trošku je za ně pokáral. Děti slíbily, že už budou hodné, řekly Mikulášovi, Andělovi a čertům básničku a předaly obrázky, které pro ně nakreslily, takže si čerti s sebou nikoho neodnesli. Za básničku a obrázky jim Mikuláš s Andělem nadělili pár sladkostí.

 

Učíme se písmenko I, čteme si o Indiánech a díky indiánským čelenkám a týpí jsme se na chvíli stali náčelníky a náčelnicemi indiánského kmene.


Komentáře jsou vypnuty.