Úřední deska

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

srdečně Vás zvu na informační schůzku ve středu 14. června 2023 v 15:00 hodin ve staré budově školy.

Pokud se schůzky z vážných důvodů nebudete moci zúčastnit, domluvte si jiný vhodný termín na tel. čísle 354 599 959 – 60.

Pro příští školní rok budu na schůzce vybírat částku 800,- Kč (150,-Kč na SRPŠ, 100,- Kč na papíry do kopírky, 300 Kč na kulturní akce, 150 Kč na pár základních pomůcek).

Na schůzce obdržíte seznam věcí, které bude Vaše dítě v první třídě potřebovat.

Těší se na Vás

Mgr. Jana Norková

 

 

 

 

Elektronická přihláška k zápisu

 

NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY I V TOMTO ŠKOLNÍM ROCE PODPOŘÍ VZDĚLÁVÁNÍ – DOUČOVÁNÍ

Také v letošním školním roce podporuje Národní plán obnovy výuku nejen českých, ale i dalších dětí zařazených do vzdělávacího systému v České republice. Na  doučování  dětí, které jsou ohrožené školním neúspěchem, je pro školy a neziskové organizace určena 1 miliarda Kč.

 

18.11.2022 vyhlašuji ředitelské volno podle zákona 561/2004 Sb. PhDr. Hana Levá

 

Organizace školního roku:

 

Vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve čtvrtek 1. září 2022.

Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2022. 

Vánoční prázdniny začínají v pátek 23. prosince 2022 a končí v pondělí 2. ledna 2023. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2023.

Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v úterý 31. ledna 2023.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2023.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:

 1.  
Termín Okres nebo obvod hl. města Prahy                                                    
6. 2. – 12. 2. 2023      Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek                                                      
13. 2. – 19. 2. 2023   Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín  
20. 2. – 26. 2. 2023    Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál              
27. 2. – 5. 3. 2023     Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník                  
6. 3. – 12. 3. 2023      Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město, Prostějov              
13. 3. – 19. 3. 2023     Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Karviná
     

 

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 6. dubna 2023.

Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2023.

Hlavní prázdniny trvají od 1. července 2023 do 31. srpna 2023.

Vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 4. září 2023.

 

 

Termíny jednotné přijímací zkoušky 2023:

Čtyřleté obory a nástavbové studium – 13. 4. a 14. 4.2023.

Šestiletá a osmiletá gymnázia – 17. 4. a 18. 4. 2023.

Náhradní termíny – 10. 5. a 11. 5. 2023.

(A 31, www.cermat.cz )

 

 

 

ÚŘEDNÍ HODINY V DOBĚ PRÁZDNIN:

1.7. 2022 8.00 –10.00 hod.

4.7. 2022 8.00 –10.00 hod.

25.7. 2022 8.00 –10.00 hod.

26.8. 2022 8.00 –11.00 hod.

 

 

 

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

srdečně Vás zvu na informační schůzku v pondělí 13. června 2022 v 15:00 hodin ve staré budově školy.

Pokud se schůzky z vážných důvodů nebudete moci zúčastnit, domluvte si jiný vhodný termín na tel. čísle 354 599 960.

Pro příští školní rok budu na schůzce vybírat částku 700,- Kč (150,-Kč na SRPŠ, 100,- Kč na papíry do kopírky, 300 Kč na kulturní akce, 150 Kč na pár základních pomůcek).

Na schůzce obdržíte seznam věcí, které bude Vaše dítě v první třídě potřebovat.

Těší se na Vás

Mgr. Dana Nasadilová

 

Rozhodnutí o přijetí do 1. třídy

 

Národní plán obnovy 

 

Doučování žáků

 

 

 

Testování ve dnech 22. a 29. listopadu 2021 

Dne 12. listopadu 2021 Vláda ČR schválila s účinností od 22. 11. 2021 mimořádné opatření Ministerstva

zdravotnictví, ze kterého vyplývá, že na celém území České republiky proběhne ve dnech

 1. a 29. listopadu 2021 testování na onemocnění covid-19, a to na všech školách zapsaných do

školského rejstříku, s výjimkou škol zřizovaných Ministerstvem spravedlnosti, škol zřízených při zařízení

pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a základních škol při zdravotnickém zařízení.

 • Testování proběhne ve dvou termínech – 22. a 29. 11. 2021
 • Testování bude probíhat na stejném principu jako testování, které proběhlo v září s tím

rozdílem, že se testuje pouze v pondělí (nebo první den příchodu do školy, pokud není dítě nebo

žák v pondělí přítomen), nebude tedy docházet automaticky k odchodu celé třídy do karantény

v případě pozitivního testu, ale tuto situaci bude řešit místně příslušná KHS

 • Testovat se bude antigenními testy, které budou standardně distribuovány školám (viz níže),

na PCR testování nebude v tomto případě poskytován příspěvek ze státního rozpočtu

 • Testování není bariérové, proto pokud se děti, žáci nebo zaměstnanci neprokáží OTN, mohou se

prezenčního vzdělávání účastnit, pokud budou po celou dobu pobytu ve škole nebo školském

zařízení nosit příslušnou ochranu úst a nosu (zaměstnanci jsou povinni v tomto případě nosit

ochranu úst a nosu i ve venkovních prostorech)

 

Informace od 13.9.2021 – odkaz

 

Informace pro zákonné zástupce od 1. září 2021 – odkaz

 

 

Pozvánka

Vážení rodiče.

V pondělí  14. 6. 2021  v 15.00 hod. vás zveme na úvodní schůzku budoucích prvňáků. Na schůzce budou přítomny  paní učitelka a paní vychovatelka. Budou vám sděleny důležité informace ohledně nástupu do 1. třídy a do školní družiny. Vezměte s sebou finance, které budou využity na pomůcky a  příspěvek SRPŠ (cca 700,- Kč).                               

                                                                                       PhDr. Hana Levá

 

 

Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku 2021/2022

 

INFORMACE K ÚPRAVĚ TERMÍNŮ JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

 

ZŠ  Hranice informuje.

Výpis z vysvědčení budou mít žáci uložený ve škole. Mohou si pro něj dorazit od 28. 1. 2021 a pak každý pracovní den od 7.00 hod. – 11.00 hod.

 1. 1. 2021 – pololetní prázdniny.

Kdo si výpis nevyzvedne, dostane ho při příchodu na prezenční výuku.

                                                                                        PhDr. Hana Levá, ředitelka školy

 

Důležité termíny pro vycházející žáky

 1. písemně oznámit název oboru a školu výchovnému poradci, Mgr. Jiřímu Tůmovi, označit 1. a 2. volbu – do 28. 1.2021
 2. vyzvednout si vytištěné přihlášky u Mgr. Jiřího Tůmy, nenechávat na poslední chvíli – od 1. 2.2021
 3. odevzdat podepsané přihlášky – žák a zákonný zástupce. Potvrzené od dětského lékaře u oborů, kde je to vyžadováno – co nejdříve
 4. odeslat nebo osobně doručit potvrzené přihlášky na příslušnou SŠ – do 1. 3.2021

Další informace, týkající se přijímacích zkoušek a důležitých termínů najdete na stránkách https://infoabsolvent.cz/Rady/1 v sekci „přijímačky – co musím vědět“.

 

Sponzor školy – Heinz-Glas Decor s.r.o., Hranice

Děkujeme hlavnímu sponzoru Základní školy Hranice, který podporuje finančním sponzorským darem sportovní a environmentální aktivity.

PhDr. Hana Levá

 

Nové telefony s připojením pro distanční výuku a využití SIM karet k připojení na internet od T-Mobile

Na jednání Rady Města vyvstala diskuze ohledně distanční výuky a konektivity v jednotlivých rodinách. Vzhledem k tomu, že se pravděpodobně současná situace v nejbližší době nijak zásadně nezvrátí, nabídli jsme ZŠ podporu s technickým vybavením.

Paní ředitelka provedla prostřednictvím jednotlivých učitelů na začátku roku dotazníkové šetření, ze kterého vyplynulo, že děti se připojovat mohou. I přesto jsme zaznamenali problémy v rodinách s více dětmi. Třídní učitelé tak opakovaně zjišťovali aktuální situaci.

Ukázalo se, že v některých rodinách mají problémy s připojením a ve vícečlenných rodinách s nedostatkem zařízení. Paní ředitelka tak zajistila od společnosti T-Mobile možnost SIM karet pro připojení k internetu na 3 měsíce zdarma pro 18 rodin. Ještě jsou volné vouchery. Kdo by měl problém s připojením, může se obrátit na školu. Město k tomu zakoupilo 10 kusů mobilních telefonů, které škola zapůjčí do rodin.

Uvědomujeme si, že distanční výuka je dost problematická pro rodiče, učitele a zejména pak děti. Škola se společně s Městem bude snažit tuto formu co nejvíce zpřístupnit a všichni společně doufáme, že se děti brzy vrátí do školních lavic, zejména ti nejmenší!              

Daniel Mašlár, starosta města

Děkuji Městu Hranice za spolupráci a dar v podobě telefonů  a doufám, že nás čekají lepší časy.              PhDr. Hana Levá

 

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ O VYDÁNÍ KRIZOVÉHO OPATŘENÍ VLÁDY VZHLEDEM KE COVID-19 – odkaz

 

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů DPO

 

 

 

Komentáře jsou vypnuty.