Úřední deska

Informace od 13.9.2021 – odkaz

 

Informace pro zákonné zástupce od 1. září 2021 – odkaz

 

 

Pozvánka

Vážení rodiče.

V pondělí  14. 6. 2021  v 15.00 hod. vás zveme na úvodní schůzku budoucích prvňáků. Na schůzce budou přítomny  paní učitelka a paní vychovatelka. Budou vám sděleny důležité informace ohledně nástupu do 1. třídy a do školní družiny. Vezměte s sebou finance, které budou využity na pomůcky a  příspěvek SRPŠ (cca 700,- Kč).                               

                                                                                       PhDr. Hana Levá

 

 

Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku 2021/2022

 

INFORMACE K ÚPRAVĚ TERMÍNŮ JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

 

ZŠ  Hranice informuje.

Výpis z vysvědčení budou mít žáci uložený ve škole. Mohou si pro něj dorazit od 28. 1. 2021 a pak každý pracovní den od 7.00 hod. – 11.00 hod.

  1. 1. 2021 – pololetní prázdniny.

Kdo si výpis nevyzvedne, dostane ho při příchodu na prezenční výuku.

                                                                                        PhDr. Hana Levá, ředitelka školy

 

Důležité termíny pro vycházející žáky

  1. písemně oznámit název oboru a školu výchovnému poradci, Mgr. Jiřímu Tůmovi, označit 1. a 2. volbu – do 28. 1.2021
  2. vyzvednout si vytištěné přihlášky u Mgr. Jiřího Tůmy, nenechávat na poslední chvíli – od 1. 2.2021
  3. odevzdat podepsané přihlášky – žák a zákonný zástupce. Potvrzené od dětského lékaře u oborů, kde je to vyžadováno – co nejdříve
  4. odeslat nebo osobně doručit potvrzené přihlášky na příslušnou SŠ – do 1. 3.2021

Další informace, týkající se přijímacích zkoušek a důležitých termínů najdete na stránkách https://infoabsolvent.cz/Rady/1 v sekci „přijímačky – co musím vědět“.

 

Sponzor školy – Heinz-Glas Decor s.r.o., Hranice

Děkujeme hlavnímu sponzoru Základní školy Hranice, který podporuje finančním sponzorským darem sportovní a environmentální aktivity.

PhDr. Hana Levá

 

Nové telefony s připojením pro distanční výuku a využití SIM karet k připojení na internet od T-Mobile

Na jednání Rady Města vyvstala diskuze ohledně distanční výuky a konektivity v jednotlivých rodinách. Vzhledem k tomu, že se pravděpodobně současná situace v nejbližší době nijak zásadně nezvrátí, nabídli jsme ZŠ podporu s technickým vybavením.

Paní ředitelka provedla prostřednictvím jednotlivých učitelů na začátku roku dotazníkové šetření, ze kterého vyplynulo, že děti se připojovat mohou. I přesto jsme zaznamenali problémy v rodinách s více dětmi. Třídní učitelé tak opakovaně zjišťovali aktuální situaci.

Ukázalo se, že v některých rodinách mají problémy s připojením a ve vícečlenných rodinách s nedostatkem zařízení. Paní ředitelka tak zajistila od společnosti T-Mobile možnost SIM karet pro připojení k internetu na 3 měsíce zdarma pro 18 rodin. Ještě jsou volné vouchery. Kdo by měl problém s připojením, může se obrátit na školu. Město k tomu zakoupilo 10 kusů mobilních telefonů, které škola zapůjčí do rodin.

Uvědomujeme si, že distanční výuka je dost problematická pro rodiče, učitele a zejména pak děti. Škola se společně s Městem bude snažit tuto formu co nejvíce zpřístupnit a všichni společně doufáme, že se děti brzy vrátí do školních lavic, zejména ti nejmenší!              

Daniel Mašlár, starosta města

Děkuji Městu Hranice za spolupráci a dar v podobě telefonů  a doufám, že nás čekají lepší časy.              PhDr. Hana Levá

 

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ O VYDÁNÍ KRIZOVÉHO OPATŘENÍ VLÁDY VZHLEDEM KE COVID-19 – odkaz

 

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů DPO

 

Rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled na rok 2020 a 2021

 

Komentáře jsou vypnuty.