Učitelé

Vedení školy

PhDr. Levá Hana

Ředitelka školy
Email: hana.leva@skolahranice.eu
Tel: +420 354 599 960
Mob:+420 737 988 674
Datová schránka: dmkmmqa

Mgr. Vojtěch Štěpán

Třídní učitel – 9. třída zástupce ředitelky

Email: vojtech.stepan@skolahranice.euTel: +420 354 599 959

Mgr. Jiří Tůma

Třídní učitel - 8. třída  Výchovný poradce
Email: jiri.tuma@skolahranice.eu

Ing. Ševčík Martin

Třídní učitel 7. třída  koordinátor IT
Email: martin.sevcik@skolahranice.eu

Mgr. Radmila Benešová

Metodik prevence + EVVO
Email: radmila.benesova@skolahranice.eu

Učitelé

Mgr. Dana Nasadilová

Třídní učitel – 1. třída
Email: dana.nasadilova@seznam.cz

Mgr. Eva Kulhavá

Třídní učitel – 2. třída
Email: eva.kulhava@skolahranice.eu

Mgr. Kateřina Křížová

Třídní učitel – 3. třída


Email: katerina.krizova@skolahranice.eu

Mgr. Eva Švarcová

Třídní učitel – 4. třída
Email: eva.svarcova@skolahranice.eu

Mgr. Marcela Šnajdrová

Třídní učitel – 5. třída

Email: marcela.snajdrova@skolahranice.eu

Mgr. Markéta Dorotovičová

Třídní učitel – 6. třída

Email: marketa.dorotovicova@skolahranice.eu

Ing. Ševčík Martin

Třídní učitel 7. třída  koordinátor IT
Email: martin.sevcik@skolahranice.eu

Mgr. Jiří Tůma

Třídní učitel - 8. třída  Výchovný poradce
Email: jiri.tuma@skolahranice.eu

Mgr. Vojtěch Štěpán

Třídní učitel – 9. třída zástupce ředitelky

Email: vojtech.stepan@skolahranice.euTel: +420 354 599 959

Nikola Kostrounová

Email: nikola.kostrounova@skolahranice.eu

Mgr. Helena Berkovcová

Email: helena.berkovcova@skolahranice.eu

Mgr. Vladimíra Kábová

Email: vladimira.kabova@skolahranice.eu

Mgr. Jiří Pulkert

Email: jiri.pulkert@skolahranice.eu

Pavlína Ševčíková

Asistentka pedagogaVychovatelka ŠD
Email: pavlina.sevcikova@skolahranice.eu

Jitka Landová

Asistentka pedagoga
Email: jitka.landova@skolahranice.eu

Jana Ševčíková

Asistentka pedagoga
Email: jana.sevcikova@skolahranice.eu

Bc. Michaela Jakupková

Asistentka pedagoga
Email: michaela.jakupkova@skolahranice.eu

Zaměstnanci školy

Iva Kárníková

Hospodářka

Email: iva.karnikova@skolahranice.eu
Tel: +420 354 599 959

Josef Levý

Technický pracovník
Email: josef.levy@skolahranice.eu

Komentáře jsou vypnuty.